Tysk

Region Syddanmark afsætter 6,3 mio. kr. til at styrke unges tyskkundskaber

Publiceret

Regionsrådet i Region Syddanmark støtter nu fire projekter med fokus på tyskkompetencer modtager i alt 6,3 mio. kr. Et af projekterne er ”Godt på vej med tysk”, som er et samarbejde mellem otte sønderjyske uddannelsesinstitutioner. Projektet har til formål at skabe en rød tråd, der binder de forskellige uddannelser sammen i forhold til faget tysk og sikrer nogle gode overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse samt fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse og erhvervslivet. Der bliver også brobygningsaktiviteter mellem grundskoler og ungdomsuddannelser, som fx elev til elev-undervisning og rollemodeller, samt mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i tæt samarbejde med SDU og Europa-Universität Flensburg. Projektet vil desuden afholde autentiske sprogmøder, hvor eleverne kommer ud og oplever sproget i forskellige sammenhænge.

Der skal etableres et samarbejde mellem universitetet SDU og professionshøjskolen UC Syd om bl.a. tilbud til lærerstuderende om praktikophold på en ungdomsuddannelse eller grundskole samt tilbud til universitetsstuderende om ”praktikdage” hos ungdomsuddannelserne – fx ”En dag som tysklærer i gymnasiet”.

Pressemeddelelse fra Region Sydjylland