Sverige styrker fokus på elevernes sundhed i skoleloven

Publiceret

I en svensk rapport fra 2021 om at støtte elevernes muligheder for at nå læringsmålene i skolen blev det foreslået at styrke skolesundhedstjenesten, og det fører nu til en ændring af den svenske skolelovgivning.

Fra 2. juli skal der skolesundhedstjenesten arbejde med elevernes sundhed på individ-, gruppe og skoleniveau i samarbejde med lærerne og det øvrige personale. Skolesundhed skal være en del af skolens kvalitetsarbejde, og ved behov skal skolesundhedstjenesten samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen og de sociale myndigheder.

Ifølge myndigheden Skolverket forventes skolens sundheddspersonale at medvirke i arbejdet mod krænkelser, i undervisning om tobak, alkohol, stoffer mv., undervisning om ligebehandling og seksualundervisning mv.

Skolverket.se: "Elevhälsoarbetet förtydligas i skollagen"