Måling

Måling: Syv ud af ti er tilfredse med deres barns skole

Publiceret

En ny brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i folkeskole viser, at forældrenes samlede tilfredshed med skolerne på 3,8 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”meget utilfreds”, og 5 er ”meget tilfreds”. Tilfredsheden med SFO/fritidshjem ligger på 4,0. 

Syv ud af ti forældre er tilfredse. Dermed er tilfredsheden en smule lavere end i 2020, men på linje med tidligere undersøgelser fra 2014, 2015 og 2017.

"Vi kan dog også se, at tilfredsheden er lavest på de ældste klassetrin, og at der er forældre, som oplever, at skolen ikke hjælper de unge godt nok i overgangen til ungdomsuddannelse", siger undervisningsminister Mattias Tesfaye på uvm.dk

Uvm.dk: "Forældre er generelt tilfredse med deres barns skole og SFO"