Inklusion

27,5 mio. kr. ekstra på vej til folkeskolerne i Middelfart

Publiceret

Mandag indgik et bredt flertal af byrådet i Middelfart Kommune en delaftale, der tilfører 27,5 mio. kr. over fire år til kommunens folkeskoler. Målet med aftalen er at styrke folkeskolerne, som bruger en stadig større del af budgetterne på specialundervisning. 

Med afsæt i anbefalinger fra forskningscentret Vive, der har analyseret Middelfart Kommunes skoleområde, er der igangsat en række tiltag for at styrke almenområdet i folkeskolerne. Bl.a. kompetenceudvikling for 9 mio. kr. på alle skoler med støtte fra A.P. Møller Fonden og styrket adgang til sparring fra PPR.

"Med aftalen tilfører vi flere midler med det mål, at flere børn skal have en god skole. På sigt forventer vi, at det betyder, at færre for brug for ekstra hjælp udenfor den almene skole", siger borgmester Johannes Lundsfryd i en pressemeddelelse.

Folkeskolerne tilføres 11 mio. kr. om året i forventning om, at der på sigt kan spares på  specialundervisningstilbud, så indsatsen på sigt hvile i sig selv økonomisk og over fem år ligefrem give en besparelse. 

Middelfart.dk: Aftale folkeskoler - juni 2024.pdf