Citat

Elevfordeling: KL vil slå skoledistrikter sammen

Af økonomiaftalen mellem KL og regeringen forleden blev der lagt op til, at er kan laves lovændringer, som kan gøre det lettere for kommunerne at sikre, at der går elever med forskellig baggrund på en skole. Over for Altinget uddyber formand for KL's børne- og undervisningsudvalg Thomas Gyldal.

"Man kunne lave fælles optagedistrikter blandt to eller flere skoler eller åbne for, at der bliver givet forrang til elever med minoritetsbaggrund, når man fordeler ledige pladser på skoler med et resursestærkt elevgrundlag".

Men for at det skal have effekt, skal forældrenes krav på optagelse i distriktsskolen ændres.

Altinget.dk: "KL foreslår mere elevfordeling ved at lave fælles skoledistrikter"