Private skoler

Kunskapsskolan, her i Helsingborg, er en international privatejet skolekoncern startet i Sverige, hvor det er lovligt at drive 100 procent grundskoler for skattekroner.

Regerings­undersøgelse:  Sveriges privatejede skoler kan underlægges offentlighedsloven

Publiceret Senest opdateret

I 30 år har store private koncerner kunnet drive grundskoler og gymnasier for skattekroner uden at være underlagt den svenske offentlighedslov. I 2020 stoppede myndigheden Skolverket med at offentliggøre karaktergennemsnit, antal læreruddannede undervisere mv. på enkeltskoler, fordi en domstol havde afgjort, at det for de privatejede skolers vedkommende var forretningshemmeligheder, ligesom man ikke har kunnet tjekke, om skolerne overholder kravet om ikke at sortere i ansøgerne. Men nu har en undersøger afleveret en 600 sider lang rapport til regeringen, som fastslår, at de private aktører kan og bør ligestilles med de offentlige, hvad offentlighedslovgivningen angår. Det skriver mediet Vi lärare.

vilarare.se: "Statlig utredning: Inför offentlighetsprincip i friskolor"