Spot

Fritidstilbud har svært ved at få alle med

Et vigtigt formål for skolefritidsordnings- og fritidsklublederne er, at børnene udvikler deres evne til at indgå i relationer og fællesskaber. Samtidig siger over halvdelen af lederne i en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, at der inden for den seneste måned har været børn og unge, der har stået uden for fællesskabet, mens otteprocent har haft episoder med mobning.

Manglende faciliteter eller personale kan gøre det svært at skabe noget, børnene kan være fælles om. Men lederne peger også på, at det er svært at sætte aktiviteter i gang, fordi børnene er i tilbuddet i for kort tid. Nogle oplever desuden, at børn og unge fravælger tilbuddet på grund af regler for brug af skærme.

> Hent rapporten på eva.dk