Citat

Forskere klar med selvevalueringsværktøj til lærere, der underviser børn flygtet fra krig

Publiceret

I denne tid står mange danske lærere og pædagoger for første gang med den opgave at skulle tage imod og undervise børn, der er flygtet fra krig. Et europæisk forskningsprojekt har identificeret nogle vigtige opmærksomhedspunkter, som går fx på at etablere en pædagogisk balance mellem på den ene side at have fokus på flygtningebørns potentielt voldsomme og traumatiske oplevelser, og på den anden side have øje for deres resiliens og ressourcer i form af sproglige, kulturelle og religiøse værdier og traditioner. Det forklarer lektor Iram Khawaja, DPU, der sammen med professor Fabio Dovigo og professor Venka Simovska samt Susanne Bregnbæk fra Københavns Professionsskole står bag det danske bidrag.

På et webinar den 10. juni præsenterer forskerne deres resultater til brug for læreres og pædagogers praksis og i grunduddannelsen. SForskerne har også udviklet et selvevalueringsværktøj, som kun er til internt brug i de enkelte institutioner, og som består af nogle spørgsmål til praktikerne, der går på, hvordan de arbejder med inklusion af flygtningebørnene

dpu.au.dk: Inclusion of Refugee Children in School and Daycare - Challenges and Opportunities

Powered by Labrador CMS