Fælles mål

Alex Ahrendtsen / Gordon Ørskov Madsen

Dansk Folkeparti og Lærerforeningen: Mål for undervisning frem for læring

Publiceret

"I skoledebatten har der i en årrække været stærkt fokus på elevernes læring. Nogle har endda omdøbt skolen til læringshus og anskuet undervisningen som et forstyrrende element i elevernes læreproces. Det er klart, at eleverne går i skole for at lære noget, men læring er noget, der sker inde i det enkelte barn i kraft af god undervisning".

Det skriver Dansk Folkepartis undervisningsordfører Alex Ahrendtsen og formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen i en fælles kronik i Jyllands-Posten om læreplaner i folkeskolen:

"I Dansk Folkeparti og Danmarks Lærerforening er vi enige om, at gymnasiets fagbeskrivelser er langt kortere, mere præcise og tydeligere i forhold til indhold og retning end folkeskolens Fælles Mål. Og så er de sprogligt lettere at læse", fremhæver de to.

JP.dk: "Fokus på faglighed uden abstrakte læringsmål er vejen til en bedre skole"