Anmeldelse:

En metode til bedre trivsel

Myway er måske det halmstrå, der kan hive en stresset lærer eller pædagog op af det professionelle mismod, som kan ramme, når man ser sine elever trives dårligt

Publiceret

Fakta:

MyWay - Unges vej fra mistrivsel til mening

Forfattere: Tine Kolindt-Bille og Trude Lindveit Frøystad

375 kroner

345 sider

Forlag: Straarup&Co

Umiddelbart efter endt læsning af denne meget store og grundige håndbog til fagprofessionelle, der hjælper unge ud af mistrivsel, læste jeg Anders Matthesens selvhjælpsbog. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan sprogbrugen er i forhold til italesættelsen af livets banaliteter. Jeg skal da love for, at man fra akademisk side kan gøre ”det banale” meget skematisk og teoretisk.

Når det så er sagt, så er det faktisk en meget brugbar håndbog, de to forskere med arbejde i Randers Kommune har skrevet. Deres metodebeskrivelse er i alt fald så grundig, at det er muligt for andre at efterprøve den. Dermed er det nemmere at indsamle data, for derved at have evidens at vise til vore politikere, der skal ryste op med pengene til at gøre noget ved unges mistrivsel. Og her hjælper det ikke, at man hyrer en coach, der skal fortælle os noget, vi alle ved i forvejen. Så stort til lykke med en grundig håndbog med en metode, der kan og skal efterprøves, så vi kan få ungdomsgenerationen til at live op og få fornyet livsmod.

Det er bogens motto, at vi skal huske at eksperimentere og prøve os frem, og at det at være nysgerrig på fremtiden er det, der kendetegner ungdomsårene. Det ligger også fint i tråd med, at ungdommen er tidens ideal. Problemet opstår så lige der, hvor en hel ungdomsgeneration ikke har mod på at ”være ung”. Så er det ”de voksnes” opgave, at motivere de unge til at turde tænke, sanse og eksperimentere.

Bogen slår et slag for, at de unge skal turde fejle, og at det er en del af livet, at vi snubler en gang imellem. Det er så den voksne, der skal guide den unge til at få modet til at rejse sig op og prøve igen og igen og igen – uden at miste modet, stadig med lyst til at undersøge og eksperimentere. Det kræver nemlig alder og erfaring at vide, at man kan vende et nederlag til erfaring og livsmod.

Det er vigtigt, at vi ikke låses fast i negative mønstre, så tilstandene bliver kroniske. Og det er måske forklaringen på, at så mange får diagnoser og parkeres ude i livets nødspor - vi ikke har lært vore børn, at det er o.k. ikke at være perfekt eller at få rene 12-taller. Et 4-tal er godt nok.

Normalt er jeg ikke så glad for fikse livsmanualer, men nogle gange er det bare lige dét redskab, vi kan gribe til

MyWay-forløbet er et tilbud til unge i alle former for mistrivsel, fordi mange unge fanges i negative tanker om sig selv, gentage uhensigtsmæssige handlinger eller have svært ved at mærke eller rumme egne følelser. Gennem gruppemøder, psykolog- og mentorsamtaler får de unge hjælp til at mestre både sociale, psykiske og praktiske udfordringer, og de lærer færdigheder til at komme videre i deres liv. Forskere, som er ansat i Randers Kommune har baseret deres metode på på Acceptance and Commitment Therapy, og bogen er en praktisk håndbog, der udfolder teorierne, så de kan efterprøves i egen praksis.

Normalt er jeg ikke så glad for fikse livsmanualer, men nogle gange er det bare lige dét redskab, vi kan gribe til, når vi frustreres og ikke kan komme videre. Jeg håber derfor, at rette vedkommende vil gribe denne bog – om end et kursusforløb vil være at foretrække, fordi der virkelig er mange ord og mange begreber, som kunne være godt at få vendt med en kollega, så der kan blive sat ansigter på alle de gode hensigter.

Powered by Labrador CMS