Louise Flensted Rønberg og Trine Lykke Gandil er årets vindere af Gyldendals Læremiddelpris for deres indskolingsdansksystem 'Kom og Læs'.

Læsesystem vinder Gyldendals Læremiddelpris 2023

Forfatterne af det relativt nye dansksystem til indskolingen, 'Kom og læs', har vundet Gyldendals Læremiddelpris, som uddeles igen efter nogle års fravær. 

Publiceret

Det blev Trine Lykke Gandil og Louise Flensted Rønberg som fik Gyldendals Læremiddelpris 2023 for læsesystemet Kom og læs. Systemet, som er målrettet indskolingen, tager udgangspunkt i ny kvalitetslitteratur til målgruppen og lægger vægt på legende og varieret undervisning og på at tænke den nyeste forskning ind i en dansk skolehverdag.

Juryerne begrundede valget af systemet med, at de to forfattere, som begge arbejder  på Københavns Professionshøjskole, med netop kombinationen af deres teoretiske indsigt med den danske skolehverdags rammer og faglige traditioner.

”Legende sproglige aktiviteter, kreativ og opdagende skrivning, bevægelse, sang, dialogisk læsning – og en stor tillid til og respekt for den enkelte elevs bidrag og forudsætninger” lyder begrundelsen. ”Læsning foregår i et fællesskab med andre og giver fælles læseoplevelser og fælles samtaler om ord, billeder og tekst. Henvendelser fra mange lærere bevidner, at Kom og læs giver glade børn og lyst til at lære at læse, og det er vel det fineste kvalitetsstempel et læsesystem kan få”.

Prisen gives for 'en enestående indsats med at skabe danske læremidler på et højt niveau til glæde og gavn for lærere og, elever og dermed på fornemmeste vis at understøtte læring og ikke mindst lysten til læring i Danmark'. Til daglig uddanner de to forfattere lærere og andre fagprofessionelle til blandt andet at varetage læse- og skriveundervisning for børn, unge og voksne.

 Ud over æren følger der et pengebeløb med prisen.