Røde partier indgår aftale om model for udskudt skolestart

Regeringen og støttepartierne har indgået en aftale om en model for, hvordan børn kan få udskudt skolestart.

Publiceret Senest opdateret

Pengene til aftalen kommer fra sidstes års finanslov, hvor den Socialdemokratisk regeringen og støttepartierne blev enige om at give mulige for udskudt skolestart.

Her blev der første år afsat 109 millioner kroner. Et beløb, der efterfølgende skulle stige til cirka 200 millioner kr.

3.300 børn fik udskudt deres skolestart sidste skoleår, og ifølge aftalepartierne giver de tilførte penge mulighed for at yderligere op til 1.800 børn kan skoleudsættes, lyder det i pressemeddelelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Aftalen lyder konkret på, at flere børn skal mulighed for at starte ét år senere i skole. Lederen af dagtilbuddet i dialog med pædagogerne, forældrene og lederen af den modtagende skole skal udarbejde en vurdering af behovet for et ekstra år i børnehaven.

"Dette skal bidrage til at sikre viden om barnet i forskellige kontekster og viden om dagtilbuddets og skolens ressourcer til at understøtte barnet", lyder det.

Partierne har afsat 2 millioner kroner til en evaluering af reglerne i 2025. Og partierne har givet hinanden håndslag på, at hvis ikke den styrkede indsats "fører til den forventede stigning i omfanget af skoleudsættelser", vil de "drøfte mulige omprioriteringer af midler og indsatser".

”For nogle børn er et ekstra år i børnehave lige præcis den forskel, der skal til, så de bliver klar til skolen. Med finansloven tog vi et stort skridt i retning af at sikre, at børn får bedre mulighed for udskudt skolestart. Med aftalen i dag forpligter vi yderligere hinanden på at sikre, at alle børn får den bedst start på skolelivet”, siger børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i pressemeddelelsen.

Aftalen er indgået mellem regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet.