Anmeldelse

Pædagogikkens ABC
Pædagogikkens ABC

Supergod introdution til en profession

Denne anmeldelse er skrevet på en stor glæde over, at der findes sådanne klare, kontante, fagligt funderede bøger om pædagogik, der formidles på læseværdig vis.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det kan være popsmart og populistisk at skrive en ”Pædagogikkens ABC”, men når det er Stig Broström, der står bag, så ved man, at der er en faglig tyngde i det letlæselige koncept. Stig Broström er uddannet fritidspædagog i 1969, han er professor emeritus, han er årgang 1945, han har skrevet om pædagogik og børn i mange, mange, mange år. Nu har han samlet en basisviden til pædagoger, pædagogstuderende og alle andre med interesse for børns (og unges og menneskers) liv og udvikling.

Fakta:

Titel: Pædagogikkens ABC

Forfatter: Stig Broström

Pris: 199

Sider: 143

Forlag: Frydenlund

”Pædagogikkens ABC” lyder således i Stig Broströms version: Anerkendelse, Børneperspektiv, Curriculum, Dannelse, Erfaring, Fantasi, Glæde, Humor, Iagttagelse, Jeg-Du, Kontekst, Leg, Mod, Nysgerrighed, Omsorg, Praksis, Queer-teori, Reformpædagogik, Science, Tilegnelse, Udvikling, Venskab, Workshop, Xenofobi, Ydre disciplin, Zonen for nærmeste udvikling, Æstetik, Øko-pædagogik og Åben pædagogik. Således er hele alfabetet (inklusive de svære med ”q” og ”x”) i spil.

Litteraturlisten med referencer bagest i bogen består næsten udelukkende af dansksprogede titler. Det er der også en pointe i. Denne bog er til dem, der gerne vil have et overblik på en forståelig måde. Kort og præcist.

Opslaget om ”Omsorg” indledes således: ”Omsorg betyder at bekymre sig, at bryde sig om, og har rod i den danske vending at kymre eller kere sig, hvilket rummer både ’føle omsorg for’ og ’drage omsorg’, altså både et følelsesperspektiv og en handleparathed (Broström, Hansen & Jensen, 2017)”. Som det fremgår, så er der indsat referencer, der har belæg for det skrevne. Det er her, Broström kan noget særligt: Det er forståeligt, det er kort, det er læseværdigt, men det er også fagligt underbygget med præcise referencer. Den slags kan man kun, når man har et overblik over feltet.

Når man slår op på ”Leg”, så får man på halvanden side gjort rede for det meget komplekse begreb: ”Leg er et af de temaer, der er skrevet mest om, og der er enighed om, at leg er et flertydigt begreb med mange udtryksformer, forståelser og teorier (Øksnes, 2012)”. Så følger halvanden side om leg, sidst i alle opslag er der en firkantet ”faktaboks”, hvor der står, hvilke opslag der også er relevante ”L-opslag”. Det er her ”laissez faire, ledelse, ligestilling, lighed, læring og læringsmiljø”.

Halfdan Rasmussen skrev i sin ABC, at ”Q er et bogstav i alfabetet, man bruger det sjældent, men nu har du set det”. Stig Broström nøjes ikke med at vise et Q, han skriver om ”Queer-teori”, som er et nyt begreb i pædagogikken. "Queer-teori handler om at sætte spørgsmålstegn ved fastlagte syn på køn og seksualitet. Ikke forstået sådan at queer-teorien kritiserer heteroseksualiteten, men derimod er den kritisk over for den heteroseksuelle norm og samfundsmæssige dominans”. Nemlig. Så kort kan det siges.

Piet Hein skrev:

”Vil du med rette
ha’ ry som lærd
da søg det lette,
og gør det svært”

Her har Stig Broström taget det svære og gjort det let.

Enhver teoretiker kan indvende, at man ikke kan gøre rede for så komplekse begreber på så kort vis. Man kan også indvende, at ABC-strukturen er for styrende for udvalget. Man kan også indvende, at der skulle være valgt andre begreber. Her er svaret: Ja, ABC-strukturen styrer, der er valgt og dermed fravalgt, det er for kort, og pædagogik er mere komplekst.
Bogen giver sig ikke ud for at være andet og mere end det, den er: en supergod bog til den nye studerende på pædagoguddannelsen, der ønsker et overblik over sin professions begreber.

Den er her. Tak for det.

PS: Forfatteren skriver selv om billedvalget: ”Bogen er forsynet med fotos, der mere eller mindre relaterer sig til det enkelte opslag. Det er ikke helt let, hvorfor nogle fotos bare illustrerer glade og engagerede børn. Og dem kan man ikke få nok af”. Helt rigtigt.

Powered by Labrador CMS