Nogle steder var der ikke plads nok til, at de studerende kunne præsentere deres produktioner godt nok, fortæller censorerne.
Nogle steder var der ikke plads nok til, at de studerende kunne præsentere deres produktioner godt nok, fortæller censorerne.

Censorer roser prøven i billedkunst på læreruddannelsen

Den todelte prøve i billedkunst fungerer godt, vurderer censorerne. Det skriftlige oplæg danner god baggrund for den mundtlige prøve. De studerende for også generel ros, men de mangler i nogen grad fagdidaktisk viden fra praksis og nogle endda billedsprog.

Publiceret

Prøven i billedkunst på læreruddannelsen kunne i år gennemføres på normal vis, men en del af de studerende har været stærkt påvirket af nedlukningerne gennem deres studietid, og det kunne i nogle tilfælde ses på årets prøver.

Sådan lyder det i årets rapport fra censorformandskabet på læreruddannelserne. Censorerne i billedkunst i rapporten har dog mere ros end skods til de studerende.

Der er mange mange positive kommentarer til den faglige kvalitet, men der er også områder, der tåler udvikling og forbedring.

Der savnes mere viden om for eksempel billedanalyse og teori, fag og faghistorik, fortæller underviser på Vias læreruddannelse Kirsten Bak Andersen, som har samlet tilbagemeldingerne.

En censor skriver:

"Synes generelt de studerende er dygtige på det tematiske billedarbejde og med det eksperimenterende billedarbejde med fagdidaktisk teori, men mangler fagdidaktisk viden fra praksis og nogle studerende mangler simpelthen billedsprog!".

Prøveformen fungerer

Der er meget ros til den nuværende prøveform med en todelt prøve med oplæg og mulighed for at tage objekter med fra portfolio-arbejdet.

En censor skriver:

"Det fungerede godt, at det skriftlige oplæg dannede baggrund for den mundtlige prøve. Portfolio blev også inddraget på en relevant måde af de fleste studerende. Flere censorer skriver, at fagområdet og prøveformen er særdeles relevant i forhold til professionen".

Billedkunst har fået 5 ects-point mere i den nye læreruddannelse. Her foreslår censorerne, at de blandt andet kan bruges til kvalificere de studerendes brug af kilder og faglig dygtiggørelse inden for både analoge og digitale billedformer, analyse og fagsprog.

Powered by Labrador CMS