DLF's næstformand Dorte Lange fik fuld opbakning fra tidligere undervisningsminister Bertel Haarder i kritikken af, at de praktisk/musiske fag i den nye reform også skal være understøttende.
DLF's næstformand Dorte Lange fik fuld opbakning fra tidligere undervisningsminister Bertel Haarder i kritikken af, at de praktisk/musiske fag i den nye reform også skal være understøttende.

Folkemødedebat: De kreative fag må ikke bare blive understøttende

De kreative fag bliver styrket i den nye reform. Det var det klare budskab fra socialdemokraternes uddannelsesordfører Troels Ravn. Men tilhørere, DLF’s næstformand og Bertel Haarder udtrykte bekymring over, at fagene ifølge reformen også skal være understøttende for de andre fag.

Publiceret

De praktisk/musiske fag i reformen

De praktiske/musiske fag skal bidrage til at understøtte denfaglige udvikling og folkeskolens øvrige fag, herunder særligtdansk og matematik. Derfor indføres et nyt fag Håndværk og design,som erstatter sløjd og håndarbejde, og desuden indgår
i valgfagsrækken.
Samtidig forhøjes det vejledende timetal for musik i 1. og 5.klasse og for håndværk og design i 4. klasse med én lektion omugen.
Indholdet i faget hjemkundskab præciseres, og fagets navn ændrestil Madkundskab.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det nye fag håndværk og design, som erstatter sløjd og håndarbejde får en lektion mere om ugen i 4. klasse, og musik får en lektion mere i 1. og 5. klasse. Derudover indføres der valgfag med to lektioner om ugen fra 7. klasse. Socialdemokraternes uddannelsesordfører Troels Ravn var tydeligt stolt af at fremlægge reformens indhold for de forsamlede til en debat om de kreative fags betydning i folkeskolen på Folkemødets tredje aften.
"Vi har fået et løft af folkeskolen, hvor de kreative fag bliver styrket. Og vi har givet en milliard til efteruddannelse. Jeg synes, det er vanskeligt ikke at have hænderne i luften", sagde han glad fra lædersofaen.
Men hans sidemand i panelet næstformand i DLF Dorte Lange var ikke helt så imponeret. I reformteksten står nemlig også:
"De praktiske/musiske fag skal bidrage til at understøtte den faglige udvikling og folkeskolens øvrige fag, herunder særligt dansk og matematik".

"De kreative fag har stor værdi i sig selv. Selvfølgelig skal vi have tværfagligt samarbejde, og musik kan for eksempel fremme forståelsen for rytmen i sproget. Men det er meget vigtigt, at fagene har vægt i sig selv", sagde hun.

Det kunne Troels Ravn ikke umiddelbart svare for. Med den nye læreruddannelse er det nemlig op til professionshøjskolerne, hvordan de vil sammensætte fagene.
"Som jeg har forstået det på uddannelsesminister Morten Østergaard, så bliver der stillet større krav til musiklæreruddannelsen, også selv hvis faget får mindre undervisningstid. Men vi har i hvert fald sikret, at der bliver en bedre regional fordeling, fordi læreruddannelserne på Sjælland nu også er forpligtet til at uddanne musiklærere".

En milliard til linjefagsuddannelse af lærerne
Troels Ravn mente også, at man skulle glæde sig på de kreative fags vegne over, at forligsparterne har afsat en milliard til efteruddannelse af lærerne, så alle elever bliver undervist af linjefagsuddannede lærere. Men heller ikke her, var der stor taknemmelighed.
Dorte Lange forklarede, at en milliard svarer til 7-8 timers efteruddannelse til alle lærere. Det svarer til det niveau for efteruddannelse, der var i 2009. Og en billedkunstlærer spurgte, hvad hun skal bruge pengene til, når det eneste efteruddannelseskursus hun kan få er i Norge. I forhold til håndværk og design er der også et stort efterslæb, da meget få lærere er linjefagsuddannede i både sløjd og håndarbejde eller materiel design. Men Troels Ravns svar til begge spørgsmål var:
"Jeg mener ikke, at vi som politikere skal gå ud og blande os i, hvordan pengene til efteruddannelse bliver brugt. Det må være op til skolerne at finde ud af".

Læs mere

Læs hele reformteksten her

Powered by Labrador CMS