Debat

Biestas ”Undervisningens genopdagelse” – til debat

Professor i pædagogik Per Fibæk Laursen og anmelder Ove Christensen mener, at Biesta er ved at få gurulignenede status.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det synes ikke som om, Ove Christensen og Per Fibæk – i anmeldelsen og kommentaren i  https://www.folkeskolen.dk/635556/elever-er-ikke-robotstoevsugere – har sans for Biestas tredje vej. Se Folkeskolen.dk om denne tredje vej her: https://www.folkeskolen.dk/636818/en-tredje-vej-verden-i-centrum.

Jeg skal derfor som alternativ anbefale Steen Nepper Larsens anmeldelse af Biestas ”Undervisningens genopdagelse”, som nedenfor kan læses i uddrag (Fra Dagbladet Information https://www.information.dk/moti/anmeldelse/2018/06/undervisning-reaktionaert)

For at få et mere sagligt indtryk af Biesta – end at han skulle være ”messende og salvelsesfuld”, sådan som Ove Christensen ellers skriver i sin anmeldelse – skal jeg desuden anbefale Thomas Rømers Biesta-gennemgang fra Altinget: https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/aastrup-roemer-laering-er-blevet-tjener-i-et-samfund-som-vil-af-med-dannelsen#.Wvp1JdD9c_w.facebook

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Uddrag af Steen Nepper Larsens anmeldelse af Biestas ”Undervisningens genopdagelse”, bragt i Dagbladet Information juni 2018:

Undervisningens opdrag

I Undervisningens genopdagelse rehabiliterer uddannelsesfilosoffen Gert Biesta undervisningens uomgængelighed. Læreren er meget mere end en læringsfacilitator, der målstyrer, foregriber og kontrollerer elevernes udvikling. Underviserens hovedopgave er at vække lysten i et andet menneske til at ville eksistere i verden på en voksen måde, som subjekt.

Steen Nepper Larsen

[…]

Subjekt-hed som hændelse og ikke som besiddelse

I Biestas perspektiv drejer det sig om at befri undervisningen fra læring og om at åbne for eksistentielle muligheder for subjekt-hed og uudgrundelig livsfylde. Alt sammen noget, der ikke primært består i at lade sig akkompagnere af selvstændigt ’producerede’ meninger om hvad som helst. Pædagogikkens og underviserens hovedopgave og ansvar er derimod ”at vække lysten i et andet menneske til at ville eksistere i verden på en voksen måde, som subjekt”.

Den gode underviser udviser altid tillid til, at en mulig ”fremtid-som-subjekt” og ”frihed-som-handling” åbner sig for eleven og den studerende. Læreren må efterspørge det umulige fra den unge, ”altså netop det, der ikke kan forudses, forventes eller beregnes som en mulighed”. Dermed bliver undervisningen også dissensusorienteret, når den tilskynder til tvist og åben uenighed. Den lærende eksisterer i dobbelt forstand af ordet ’ek-sist’ (der betyder ’stå ud’) både som et subjekt, der ikke er identisk med sig selv, men tværtimod ’uden for’ sig selv og rettet mod og kastet ind i verden – samtidig med at subjektet principielt også har ret til og mulighed for at revoltere imod lærerens udlægning af den sag, der undervises i, og den elevformning, der pågår. At eksistere som et subjekt er med Biestas ord ”at være i en ’tilstand af dialog’ med hvad og hvem, der er anderledes.”

I en tid, hvor der overalt i det danske land indsamles elevdata, udfærdiges elevplaner og foretages uddannelsesparathedsvurderinger på servil og søvngængeragtig kommando er det værd at bemærke sig, at Biesta fastholder, at vi risikerer at komme til at afskære vores elever fra en åben fremtid, hvis vi bestræber os på at komme til at vide alt for meget om dem, før vi overhovedet har mødt dem. Med en fordomsfri tilgang til det andet menneske kan det uforudsigelige og fremtidsåbnende måske bedre komme til at indtræffe end i en verden, hvori vi bilder os ind, at vi allerede kender til elevernes formodede kompetencer eller alene holder os til de stempler, andre har sat på dem.

[…]

Exit

Det har bestemt ikke været let at oversætte denne bog til dansk. Således må education nogle gange oversættes til uddannelse, andre gange til undervisning og pædagogik, hvad Lærke Grandjean anmærker i sin udmærkede ”Oversættelsesnøgle”. Og når Biesta ønsker at frigøre undervisningen fra læring (learning), drejer det sig ikke om at frigøre os fra ’at lære’ i forståelsen: to be taught. I det store og hele er den danske version af The Rediscovery of Teaching ganske vellykket; men ærgerligt er det at det nyttige sags- og navneindeks ikke er blevet oversæt, og at korrekturlæsningen ikke fik lidt ekstra knofedt.

Gert Biesta: Undervisningens genopdagelse. KLIM. 157 sider. 199,95 kr. Oversat fra engelsk af Lærke Grandjean efter Gert J. J. Biesta: The Rediscovery of Teaching (Routledge 2017) med hjælp fra Ole Morsing, Dann Grotum Nielsen og Valdemar Nielsen Pold.

Powered by Labrador CMS