Anmeldelse:

Sæt matematikundervisningen i bevægelse

Det er ikke den rene ammestuesnak. Man kan faktisk blive bedre til matematik ved at klatre i træer. Du skal blot gøre det rigtigt, så virker medicinen.

Publiceret

Fakta:

Fakta:

Titel: Bevægelsesdidaktik i matematik - i udskolingen

Forfattere: Malene Schat-Eppesen og Kathrine Iversen

225 kroner

80 sider

Forlaget Matematik

Det er efterhånden veldokumenteret med talrige undersøgelser og forskningsprojekter: Vi taber igen og igen en al for stor del af vores elever med den undervisning vi praktiserer i grundskolen. Alt, alt for mange elever har efter 10 års skolegang opnået så ringe udbytte af undervisningen, at de ved de afsluttende prøver ikke opnår karakteren 02 i dansk eller matematik. Grundskolens ubetinget største udfordring.

Udskolingseleverne siger det selv i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds undersøgelse fra 2020 ’Elevernes læring, trivsel og oplevelser af undervisningen i folkeskolen’. I undersøgelsen efterspørger udskolingseleverne mere variation i deres undervisning og gennem deres skoledag. Mona Have Sørensens forskningsresultater viser samtidig, at jo mere komplekst det faglige indhold er, jo større fordel er der ved at knytte det til bevægelse. Eleverne vil huske og forstå det faglige indhold bedre, hvis de har knyttet det til kroppen og bevægelse. Der sker læringsmæssige positive forandringer i hjernen ved fysisk aktivitet med høj intensitet, som er med til at skærpe parathed til at lære.

I ’Bevægelsesdidaktik i matematik - i udskolingen’ skelnes der mellem fire kategorier af bevægelsesaktiviteter i matematik under overskrifterne 'Klar til at lære (mere)', 'Tune ind på matematik', 'Variation og motivation' og 'At lære med kroppen'. Bogen gennemgår de fire kategorier didaktisk og metodisk og der suppleres med elevøvelser. Elevøvelserne kan samtidig tilgås som pdf-filer til print på forlagets hjemmeside.

Sidste kapitel har der fokus på hvordan vi får skabt gode vaner og en kultur for at inddrage bevægelse i vores matematikundervisning. Hav fokus på hv-spørgsmålene hvorfor (målet), hvem (målgruppen), hvad (kompetencer/stofområde), hvor, hvornår, hvordan og glemt så ikke punktet 'Efter' - evalueringen.

Det er vigtigt at pointere, at selvfølgelig skal der være et fagligt mål med bevægelsesaktiviteter. Men det er samtidig vigtigt at bide mærke i, at der sker læringsmæssige positive forandringer i hjernen ved fysisk aktivitet med høj intensitet, som er med til at skærpe parathed til at lære. Jeg vil derfor opfordre til at tage imod bevægelsesdidaktikken og udfordre din undervisning – også i matematik.

Powered by Labrador CMS