Skolestatus 2024

Skolelukninger 2024 - kommune for kommune 

Folkeskolens årlige kortlægning af skolelandskabet kommune for kommune, som det ser ud for skoleåret 2024/2025. Tallene i parentes angiver skolen eller afdelingens nuværende elevtal, som det fremgår af skolens hjemmeside eller ved henvendelse til skolen.

Publiceret Senest opdateret

Halsnæs

Lillebjerg Skole i Hundested består af en specialskoleafdeling (29) og en behandlingsskole (20). Specialskoleafdelingen nedlægges på grund af faldende elevtal, og eleverne flyttes til gruppeordninger på henholdsvis Hundested Skole og Ølsted Skole. I stedet udvides behandlingsskolen med flere specialiserede tilbud.

Greve

Tune Skole (661) består af Lunden (264) med indskoling og Højen (397). Lunden nedlægges.

Slagelse

10. klassecentret X-class (170) virksomhedsoverdrages til erhvervsskolen ZBC, som i forvejen tilbyder 10. klasse i Ringsted (79) og Næstved (171).

Dagbehandlingsskolen Klostermarken Skole (39) og Slagelse Heldagsskole (51) lægges sammen. Begge skoler ligger på den tidligere Nørrevangsskolen, der blev nedlagt som folkeskole i 2012. Bygningerne rummer også CSU Slagelse. Den sammenlagte skole har endnu ikke fået et navn.

Sorø

Ruds Vedby Skole (195) lægges sammen med børnehaven Regnbuen til en landsbyordning.

Faxe

I 2012 blev kommunens ni skoler samlet i tre distriktsskoler. De tre store skoler nedlægges og afdelingerne fordeles på to nye og dermed endnu større distriktsskoler. De har endnu ikke fået navn og omtales som Nord- og Sydskolen.

Nordskolen kommer til at bestå af Terslev Skole (72), Vibeengskolen (416) og Nordskovskolen (648) fra Vestskolen og Sofiendalskolen (309) fra Midtskolen. Skolerne ligger ved eller i Haslev.

Sydskolen kommer til at omfatte Møllevangskolen (264) i Rønnede og Bavneskolen (294) i Dalby fra Midtskolen og Karise Skole (247), Hylleholt Skole (256) i Fakse Ladeplads og Rolloskolen (319) i Faxe fra Østskolen.

I 2022 blev kommunens specialtilbud samlet i en ny specialskole (110), som har afdelingerne Øen (79) med meget struktureret undervisning på Sofiendalskolen i Haslev og Centerklasserne (31) for elever med betydelige funktionsnedsættelser på Karise Skole. De to afdelinger bliver formentlig samlet i løbet af det kommende skoleår.

Lolland

Holeby Landsbyordning (55) ved Rødby og Horslunde Landsbyordning (25) ved Nakskov nedlægges. Dele af Specialskolen fortsætter sin undervisning på Horslunde Landsbyordning i næste skoleår.

Kerteminde

Kerteminde 10. klasse (60) overgår fra ungdomsskolen til skolelederen og skolebestyrelsen på Kerteminde Byskole (450), men fortsætter som selvstændig enhed på egen matrikel og med egen afdelingsleder og økonomi.

Svendborg

Svendborg Heldagsskole (29) og Vestermarkskolen (317) lægges sammen. Begge skoler ligger i Vester Skerninge. 

Langeland

Nordskolen (33) i Snøde og Ørstedskolen (648) i Rudkøbing lægges sammen. Ørstedskolen har i forvejen en afdeling med 12 elever på Strynø.

Sønderborg

Ahlmann-Skolen (126) i Sønderborg nedlægges, og eleverne flyttes til Humlehøj-Skolen, som skifter navn til Alssund-Skolen.

Vejen

Rødding Skole (570) består af Lintrup (70) og Rødding (500). Lintrup Skole nedlægges.

Ikast-Brande

Blåhøj Skole (43), Dalgasskolen (320) og Artium Skole (615), begge i Brande, blev lagt sammen i 2022. Blåhøj Skole nedlægges. Beslutningen blev truffet for et år siden. I stedet åbner Blåhøj Friskole.

Rebild

Kilden Børne og Ungeunivers (429) består af Blenstrup (49), Bælum (50) og Terndrup (330). Blenstrup nedlægges. I stedet åbner privatskolen Sophie Amalie Skolen. Afdelingen i Bælum er varslet nedlagt i 2025, så borgerne kan nå at anmelde en friskole.

Specialskolen Læringscenter Himmerland (31) i Skibsted ved Kongerslev nedlægges. I stedet etableres der et specialtilbud på Suldrup Skole, mens elever med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser visiteres til tilbud udenfor kommunen. Afviklingen af læringscentret kommer til at forløbe over det kommende skoleår.

Vesthimmerland

Ranum Skole (47) og Ullits Skole (71) nedlægges. Ullits Skole erstattes af en friskole.

Toppedalskolen (177) syd for Løgstør bestod indtil marts i år af Gammel Vindblæs (57) og Brøndumvej (125). Arbejdet med at udbygge Gammel Vindblæs til alle elever lå stille i et halvt år, da entreprenøren gik konkurs. Siden blev byggeriet genoptaget og stod som planlagt færdigt i februar.

Lemvig

Christinelyst og Klinkby Skole og Dagtilbud (582) blev til ved en sammenlægning af Alt-i-Et-Skolen i Klinkby og Christinelystskolen i Lemvig i 2021. Det skete på opfordring fra skolen i Klinkby efter en periode med konstituerede ledere fra Christinelystskolen. Nu nedlægges afdelingen i Klinkby (89). Det oprettes formentlig en friskole i byen.

Thyborøn Skole (153) og Harboøre Skole og Børnecenter (202) lægges sammen.

Thisted

Vestervig Skole (39) nedlægges. I stedet ventes Havland Privatskole at åbne. 

Aalborg

Byplanvejens Skole (221) nedlægges, og eleverne flyttes til Seminarieskolen (315), som skifter navn til Solbakkeskolen.

Tornhøjskolen (223) nedlægges, og eleverne flyttes til Herningvej Skole (425), som kommer til at hedde Bundgaardskolen. Hou Skole (37) og Hals Skole (212) lægges sammen.

Ellidshøj Skole (59) og Ferslev Skole (291) lægges sammen. Bislev Skole (62) og Nibe Skole (699) får fælles ledelse.

Sebber Skole (42) og Farstrup Skole (143) får fælles ledelse. 

Brønderslev

I 2016 blev 12 skoler lagt sammen til fire distriktsskoler. Nu lægges skolerne sammen to og to:

Skoledistrikt Brønderslev Syd (1.077) med Øster Brønderslev Centralskole (145), Skolegades Skole (392) og Søndergades Skole (540) lægges sammen med Skoledistrikt Brønderslev Nord (1.123) med Heldagsskolen (43) i Øster Hjermitslev, Thise Skole (85), Toftegårdsskolen (260) i Jerslev og Hedegårdsskolen i Brønderslev (735) til Distrikt Vest. I løbet af næste skoleår flytter Heldagsskolen til Hedegårdsskolen.

Skoledistrikt Hjallerup (1.020) med Flauenskjold Skole (60), Klokkerholm Skole (323) og Hjallerup Skole (637) lægges sammen med Skoledistrikt Dronninglund (700) med Asaa Skole (61) og Dronninglund Skole (639) til Distrikt Øst.

Fremtidige nedlæggelser og sammenlægninger

Hillerød

Hillerød Dagbehandlingsskole (36) består af Store Dyrehave Skole og Ullerødskolen og underviser normalt begavede elever med sociale, psykiske og familiemæssige vanskeligheder. Indenfor de næste tre år samles skolen på Alsønderup Skole, hvor Hillerød Vest Skolen har en afdeling .

Kalundborg

Raklev Skole (74) ventes at blive nedlagt i 2025. Det sker efter anmodning fra skolebestyrelsen som følge af faldende elevtal. Skolen havde kun tre elever til 0. klasse i næste skoleår, og de kom alle fra andre skoledistrikter. Eleverne flyttes formentlig til samarbejdsskolen Skolen på Herredsåsen.

Specialskolen Kathøj Svallerup Skole (206) har afdelingerne Svallerup (82) med 0. til 6. klasse, Kathøj (92) med 7. til 10. klasse og Elmegade med STU (32), begge i Kalundborg. I 2026 flytter Kathøj til Hvidebækskolen, men stadig som en afdeling af specialskolen. 

Bornholm

Åvangsskolen (422) og Søndermarksskolen (424), begge Rønne, lægges sammen i august 2025. Det er endnu ikke besluttet, om begge afdelinger skal rumme 0. til 9. klasse, eller om 0. til 5. klasse skal samles på Søndermarkskolens matrikel og 6. til 9. klasse på Åvangskolens. Det er ikke første gang, de to skoler lægges sammen. I 2008 blev de sammen med Østre Skole til Rønneskolen. I 2017 blev Østre Skole nedlagt, og de to andre afdelinger blev igen selvstændige skoler. 

Ringkøbing-Skjern

Hvide Sande Skole (313) består af Fjord (125) med 0. til 3. årgang og Skolevej (188) med 4. til 9. årgang. Fjord nedlægges, når Skolevej er udbygget til alle elever fra august 2025.

Skolen i Skjern (706) opstod i 2022 efter en sammenlægning af Amagerskolen og Kirkeskolen og består af Klostervej (197) og Enghavevej (509). Om fire-fem år nedlægges Enghavevej.

Tarm Skole (450) har en afdeling for 7. til 9. klasse på Lønborgvej (160) og de øvrige elever på Vardevej (290). Skolen skal samles på Vardevej, men en større renovering er endnu ikke påbegyndt. 

Aarhus

Elev Skole (249) nedlægges i 2026, og eleverne fortsætter på den nybyggede Ravnbakkeskolen i Nye ved Lisbjerg. Måske får specialskolen Langagerskolen (210) i Viby en afdeling i Elev. Langagerskolen udvidede i forvejen med en afdeling (60) på den tidligere Kolt Skole i efteråret 2021. 

Rebild

Kilden Børne og Ungeunivers (429) består af Blenstrup (49), Bælum (50) og Terndrup (330). I år nedlægges Blenstrup, og Bælum er varslet til at lukke i 2025. At der er et år imellem skyldes en politisk aftale om, at borgerne i Bælum skal have mulighed for at anmelde en friskole. 

Thisted

Hannæs-Østerild Skole består af Frøstrup (86), Østerild (66) og Vesløs (71). Skolebestyrelsen anbefaler, at 0. til 4. klasse samles i Frøstrup og 5. til 9. klasse i Østerild, hvilket vil betyde, at Vesløs med skolens overbygning nedlægges. Faglokaler til fysisk, hjemkundskab og håndarbejde i Vesløs vil dog forsat skulle benyttes, da sådanne ikke findes på skolen i Østerild. Børne- og familieudvalget behandler sagen i maj. 

Brønderslev

I 2025 får Skolegades Skole (392) og Søndergades Skole (540) fælles skoledistrikt og samler indskolingen på den ene matrikel og mellemtrin og udskoling på den anden. Begge skoler er en del af skoledistrikt Vest, som består af en række afdelinger med hvert sit skoledistrikt.

 

Nye skoler 2024

København

I januar i år rykkede Sluseholmen Skole (223) ind i nye bygninger med plads til 840 elever. Skolen åbnede i 2019 med elever i børnehaveklasse, som i det første år kørte ud i skove og derefter fik til huse i pavilloner ved Skolen i Sydhavnen. I august 2020 flyttede skolen til pavilloner på Enghave Bryggen.

I august i år flytter Arena Skole og Fritid (463) – også kaldet Skolen på Hannemanns Allé - i Ørestad ind i en ny skole på Hannemanns Allé. Også denne skole vokser op nedefra og får plads til 1.200 elever. Skolen åbnede i 2020 med to børnehaveklasser på Kalvebod Fælled Skole. Sidste år flyttede skolen til pavilloner på Sigtelinjegrunden i Ørestad.

Fælledby Skole åbner med børnehaveklasser i pavilloner på Ørestads Boulevard, som i øjeblikket huser Arena Skole og Fritid, og bygges op nedefra. I første omgang bliver Fælledby Skole en del af Arena Skole og Fritid, indtil skolen kommer op på de tre sammenhængende klassetrin, der skal til for, at den kan blive en selvstændig skole. I 2032 rykker Fælledby Skole ind i en ny skole med plads til fem spor.

I januar 2025 åbner Skolen i Kødbyen med plads til 840 elever. Skolen erstatter Gasværksvejens Skole (547), som ikke har plads til udvidelser.

Gribskov

210 elever i interne specialpædagogiske tilbud og 180 i eksterne tilbud samles i en ny specialskole, som får hovedafdeling med 80 elever på Gribskolen, afdeling Tingbakken i Esrum. Derudover får skolen afdelinger på Sankt Helene Skole i henholdsvis Tisvilde og Vejby, Ramløse Skole og Gribskolens afdeling i Græsted. Skolen skal blandt andet udvikle mellemformer sammen med almenskolerne. Skolen har endnu ikke fået navn. 

Egedal

Distriktsskole Smørum opstod i 2014 ved en sammenlægning af Søagerskolen, Balsmoseskolen og Boesagerskolen. I 2020 blev afdeling Søagerskolen nedlagt, og til sommer bliver Balmoseskolen (570) og Boesagerskolen (864) til selvstændige skoler.

Distriktsskole Stenløse opstod i 2104 ved en sammenlægning af Veksø Skole, Stengårdsskolen, Bækkegårdsskolen og Lærkeskolen. Til sommer deles skolen i to selvstændige skoler med hver to afdelinger. Stengårdsskolen (243) og Bækkegårdsskolen (455) fortsætter som én skole med navnet Egedal Skole. Det samme gør Veksø Skole (191) og Lærkeskolen (717) under navnet Stenløse Skole.

Samtidig skifter Distriktsskole Ganløse (627) med afdelingerne Slagslunde Skole (112) og Ganløse Skole (515) navn til Ådal Skole, og Distriktsskole Ølstykke med afdelingerne Søhøjskolen (538) og Maglehøjskolen (515) kommer til at hedde Ølstykke Skole. Dermed opererer kommunen ikke længere med navnet distriktsskole.  

Rødovre

Det Specialpædagogiske Center (155) åbnede 1. januar i år og har overtaget en gruppeordning fra henholdsvis Tinderhøj Skole og Valhøj Skole. Afdelingerne ligger fortsat på de to skoler og hedder Center Tinderhøj (65) og Center Valhøj (80). Derudover er helhedstilbuddet Valhøj (10) oprettet, så den nye specialskole ligger på tre adresser. Helhedstilbuddet får tilført elever, så skolen når op på omkring 170 i alt. 

Glostrup

I 2012 blev kommunens fire skoler lagt sammen til Glostrup Skole (2.878). Til sommer bliver Vestervangskolen (287), Skovvangskolen (567), Søndervangskolen (640) og Nordvangskolen (692) med afdelingerne Ejbyskolen (172) og Nordvangskolen (520) igen selvstændige.

Der ændres ikke på specialtilbuddene i år, men politikerne har besluttet, at de skal samles i en specialskole med afdelinger på almenskolerne, mens der bygges nyt til dagbehandlingstilbuddene. 

Brøndby

Brøndbyvester Skole (1.226) med i forvejen to afdelinger har i dette skoleår fået tilknyttet et nyt dagbehandlingstilbud, Heldagstilbuddet Nørregård, på den tidligere Nørregårdsskolen, som blev nedlagt i 2010. Tilbuddet er oprettet som en nødløsning med aktuelt otte børn, men til august bliver det et reelt tilbud til børn med autisme og andre funktionsnedsættelser. Brøndby Lærerforening arbejder på at få kommunen til at anerkende tilbuddet som en reel specialskole fremfor en afdeling. 

Høje-Taastrup

Nogle skoler mangler plads til modtageklasser, gruppeordninger og specialiserede tilbud til for eksempel elever med autisme. Derfor renoveres Hedehusene Skole, som blev nedlagt i 2021 til fordel for Læringshuset. Der bliver dog ikke tale om en ny selvstændig skole, men om afdelinger under andre skoler.

Esbjerg

24 skoler blev i 2015 samlet i syv distriktsskoler. Nu bliver de igen selvstændige:

Auraskolen (1.946) i Esbjerg bliver til Bryndum Skole (481), Sønderisskolen (711) og Hjerting Skole (754).

Bohrskolen (2.071) i Esbjerg bliver til Ådalsskolen (278), Fourfeldtskolen (749) og Vitaskolen (1.044).

Cosmosskolen (1.270) i Esbjerg bliver til Bakkeskolen (343), Spangsbjergskolen (449) og Boldesager Skole (478).

Fortunaskolen (1.513) bliver til Egekratskolen (71) i Årre, Vejrup Skole (102), Gørding Skole (308), Bakkevejens Skole (513) og Nordre Skole (519), begge i Bramming.

Signaturskolen (1.168) i Esbjerg bliver til Kvaglundskolen (295), Skads Skole (368) og Tjæreborg Skole (505).

Urbanskolen (1.308) i Esbjerg bliver til Præstegårdsskolen (338), Danmarksgades Skole (405) og Rørkjær Skole (565).

Vadehavsskolen (1.557) bliver til Egebæk-Hviding Skole (208), Gredstedbro Skole (311), Ansgarskolen (515) og Vittenbergskolen (523), begge i Ribe. Egebæk-Hviding Skole skifter navn til Vadehavsskolen, som den hed ved sammenlægningen i 2015.

Darum Børneby (118) og Studie 10 (185) med afdelinger i Bramming (75) og Esbjerg (110) fortsætter som hidtil.

Fra 2025 skal der spares fem millioner kroner årligt på skolestrukturen. Esbjerg Lærerforening forudser derfor lukninger og sammenlægninger af skoler, ligesom den fysiske placering af de segregerede tilbud kan komme i spil. Fra august i år vil de være placeret på otte almenskoler og ledelsesmæssigt høre under henholdsvis Præstegårdsskolen og Vittenbergskolen. 

Varde

Specialskolen Sct. Jacobi skole og dagtilbud (290) udvider med en afdeling på Trane Skole & Børneby, afdeling Tistrup. Samtidig deles eleverne i 10. klasse i tre grupper: Elever med mulighed for at gennemføre afgangsprøverne samles på 10iCampus under Ungdomsskolen Varde i tilbuddet Super10. Elever i målgruppen for at fortsætte på Varde STU-Center samles i Kraftværket ved Varde STU i Gårde ved Ølgod. Elever, som ikke passer ind i de to målgrupper, forbliver på specialskolen. Det er hensigten, at 10 -12 elever fra Sct. Jacobi skole og dagtilbud hvert år inkluderes i almenskolen igen, så den nye afdeling i Tistrup kan nedlægges om nogle år. 

Skanderborg

Jeksendalskolen (68) med afdelinger ved Veng (16) og i Hørning (52) har siden 1. oktober 2023 været en selvstændig specialskole. Indtil da hørte skolen under ungdomsskolen. 

Ikast-Brande

En specialskole (9) for elever med multiple fysiske og psykiske handicap i svær grad flyttede i august 2023 i nybyggede lokaler i Ikast under navnet Lysholt og deler adresse med et specialdagtilbud. Det er endnu ikke besluttet, om skolen skal være en afdeling af Ikast Østre Skole.

Kommende skoler

København

Efter forældreklager over utrygt miljø, lærerflugt og for mange vikarer undersøger kommunen, om Harrestrup Å Skole (1.200) i Valby skal være tre selvstændige skoler. Skolen opstod i 2022 ved en sammenlægning af Lykkebo Skole og Kirsebærhaven, i dag henholdsvis afdeling Grøn (546) og afdeling Blå (624). En tredje afdeling ventes at stå klar ved Torveporten i 2029 og skal efter planen være overbygningsskole for de to andre afdelinger.

I 2027 skulle en ny skole i De Gamles By på Nørrebro åbne som en afdeling af Guldberg Skole, der så ville komme til at ligge på tre matrikler. Planen om en tredje afdeling er imidlertid annulleret på grund af faldende fødselstal på Nørrebro.

I 2029 flytter Specialskolen i Ørestad (24) ind i en nybygget skole med plads til cirka 100 elever. Skolen åbnede i 2023 med 24 elever i pavilloner ved Sundholm på Amager og får plads til yderligere 16 elever i næste skoleår. I første omgang er skolen en afdeling under specialskolen Strandparkskolen i Sydhavnen, men bliver selvstændig, når den flytter i egne bygninger.

I 2031 ventes en ny skole at stå færdig i Bådshavnsgade i Sydhavnen med plads til to spor. Skolen bliver en afdeling på Ellebjerg Skole, som skal rumme 0. til 3. klasse, mens den nye afdeling bliver for 4. til 9. klasse.

I 2032 rykker Fælledby Skole ind i en ny skole med plads til fem spor på Amager. Skolen åbner til august i år med børnehaveklasser i pavilloner på Ørestads Boulevard, som i øjeblikket huser Arena Skole og Fritid, også kaldet Skolen på Hannemanns Allé. Samtidig flytter Arena Skole og Fritid ind i en nybygget skole på Hannemanns Allé og får ledelsen af Fælledby Skole under sig, indtil skolen kommer op på de tre sammenhængende klassetrin, der skal til for, at den kan blive en selvstændig skole.

I 2032 ventes Skolen på Godsbaneterrænet at åbne ved Vesterbro. Skolen skal huse 6. til 9. klasse i fem spor, mens den nuværende Bavnehøj Skole skal have 0. til 5. klasse.

I 2032 ventes Skolen på Levantkaj at åbne i Nordhavn. Skolen begynder formentlig i midlertidige lokaler i 2029. Skolen ved Levantkaj kommer til at bestå af tre afdelinger. De to andre følger efter planen i 2036 og 2043.

I 2035 ventes den første af to nye skoler på Refshaleøen/Lynetteholmen at stå klar. Der er ikke sat årstal på den anden skole.

Herlev

Om cirka fem år åbner en ny skole på grund af manglende kapacitet på de eksisterende.

Ballerup

Det selvstændige Ordblindeinstituttet (88) skal flytte fra Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg til sin egen enhed. Det skyldes pladsmangel på almenskolen, som har stigende elevtal. Politikerne afgør i juni, om Ordblindeinstituttet skal flytte i et eksisterende byggeri, eller om der skal bygges nyt. 

Fredensborg

I 2025 står en ny skole klar til Nivå Skole (600). Nivå Skole opstod i 2011, da Nivå Centralskole, Niverødgårdskolen og Karlebo Skole blev lagt sammen. To år senere blev den tidligere Karlebo Skole lagt ind under Fredensborg Skole, og i 2022 blev afdeling syd (tidligere Nivå Centralskole) med indskoling og mellemtrin nedlagt for at give plads til at bygge den nye skole. Nivå bysamfund er i vækst, og den nye skole skal rumme fire spor hele vejen op og får plads til cirka 1.000 elever. 

Hillerød

Inden for et år ventes en ny skole at stå klar på Grønnevang Skole (748) som erstatning for afdeling Jespervej (327), da der er fundet pcb og skimmelsvamp i de nuværende bygninger. Grønnevang Skole rummer desuden Nødebo Skole (110) og Østervang (311), og kommunen er ved at undersøge, om den nye skole skal være så stor, at Østervang også kan ligge på Jespervej. Nødebo Skole renoveres og bygges om, fordi afdelingen har flere elever, end den kan rummes. Der mangler desuden faglokaler. Nødebo Skole forventes at stå klar inden for få år. 

Holbæk

Der skal formentlig bygges en ny byskole i det vestlige Holbæk på grund af befolkningstilvækst, men der er ikke sat årstal på. 

Skanderborg

I 2026 åbner en ny skole for 0. til 6. klasse i Ry. Skolen bliver en afdeling af Knudsøskolen (180), som ligger i Tulstrup umiddelbart udenfor Ry og også rummer 0. til 6. klasse. Afdelingen har endnu ikke fået et navn. I 2027 bliver Sommerbæk Skole (288) i Hørning bygget færdig og så samles Bakkeskolens (674) elever der. Afdelingen blev taget i brug sidste år, og i første omgang er indskolingen flyttet ind. 

Aarhus

I 2025 flytter Ellehøjskolen (265) til en ny skole i Gellerup. Ellehøjskolen opstod i 2020, da Tovshøjskolen i Gellerup blev nedlagt og eleverne flyttet til den daværende Ellekærskolen i Hasle. Den nye skole, som ikke har fået navn endnu, kommer til at bestå af en afdeling med indskolingen på Inger Christensens Gade og en afdeling med mellemtrin og udskoling på Karen Blixens Boulevard. Afdelingen til indskolingen ser ud til at blive forsinket, da beboere i de to boligblokke, der skal fjernes for at give plads til skolen, har lagt sag an, da de mener, at opsigelserne af deres lejemål er juridisk ugyldige. I stedet skal den anden nye afdeling rumme alle elever i en overgangsperiode.

I 2026 står Ravnbakkeskolen færdig i Nye nord for Aarhus. Eleverne fra Elev Skole (249) overgår til den nye skole, og Elev Skole bliver nedlagt. Måske får specialskolen Langagerskolen i Viby en afdeling i bygningerne.

En ny skole var planlagt til at åbne i havnebydelen Aarhus Ø i 2027, men beslutningen er udskudt på ubestemt tid, da antallet af elever i midtbyen er aftagende. Senest i 2027 vil kommunen revurdere situationen. 

Rebild

I 2029 åbner en ny skole i Støvring, hvor elevtallet vokser med 650 frem mod 2030. Det er ikke besluttet, hvor i byen skolen skal ligge. 

Kilder: Lærerkredsene i DLF og diverse skoler og kommuner.