Vi har valgt at gå med de aftaler, der er lavet i fællesskab. Det synes jeg er respektfuldt, siger Morten Maersk Schmidt om afskedigelserne af fire lærere.

Esbjerg Kommune afskedigede fire lærere - kort efter blev 23 lærerjob slået op

I foråret blev fire lærere afskediget for at spare i Esbjerg Kommune. Kun få måneder efter slog kommunen 23 lærerstillinger op. Den lokale lærerformand og skolechefen er uenige om, hvorvidt de fire lærere er blevet behandlet ordentligt. 

Publiceret Senest opdateret

Den 13. marts blev fire lærere på Vadehavsskolen varslet om, at de stod til at blive afskediget. På grund af merforbrug, et stort udgiftspres på et tocifret millionbeløb i Esbjerg Kommunes skolevæsen og udsigt til færre elever på skolen næste år, var der ikke længere råd til at have dem ansat. 

Allerede dengang protesterede Esbjerg Lærerforening. Lærerkredsen ville i stedet have de fire lærere omplaceret til andre skoler i kommunen.

Selvom økonomien var presset, viser erfaringerne fra tidligere år, at skolerne i Esbjerg typisk mangler lærere op til sommerferien. Derfor var det forhastet at afskedige de fire lærere, mener Esbjerg Lærerforenings formand Maja Gundermann Østergaard.

”Allerede seks uger efter blev vi bekendt med 20 opsigelser”, siger hun.

”Jeg har fuld forståelse for, at der var en panisk stemning i skolevæsenet. Vi havde en presset økonomi. Men der er mange steder i forløbet, hvor man som arbejdsgiver kunne have handlet anderledes og mere ordentligt”. 

En vanskelig økonomisk situation

Skolechef i Esbjerg Kommune Morten Mærsk Schmidt mener derimod, at det på daværende tidspunkt var en ansvarlig beslutning at starte en afskedigelsesproces for de fire lærere. En proces, der førte til, at de den 28. april fik endeligt besked om, at de var afskediget.

”Jeg kan godt forstå Maja Gundermann Østergaards synspunkt. Men modsat lærerkredsen står vi i kommunen også med det økonomiske ansvar. Vi kan ikke kun tage hensyn til medarbejderperspektivet”, siger han.

Morten Mærsk Schmidt understreger, at økonomien i Esbjerg Kommune var under et særligt stort pres i foråret. Blandt andet havde skolerne i Esbjerg i 2022 et samlet underskud på ca. 23 millioner kroner.

”Der var røde tal næsten overalt”, siger han.

Mange skoler valgte derfor ikke at ansætte nye medarbejdere, når der var en naturlig afgang på skolen. Det kunne for eksempel være, når en lærer skulle på pension eller havde fundet et nyt job, fortæller skolechefen.

”Det kunne Vadehavsskolen ikke gøre i tilstrækkelig grad, da der var meget få naturlige afgange på skolen i den periode. Samtidig så skolen ind i et faldende elevtal næste skoleår på afgørende årgange. Derfor ville der blive brug for færre voksenkræfter i klasserne”. 

Søgte 23 nye lærere lige inden sommerferien

Få måneder efter afskedigelserne – og mens de fire lærere stadig havde deres daglige gang på skolen, slog Esbjerg Kommune intet mindre end 31 lærerstillinger op. Heraf var 23 fuldtidsstillinger, skriver JydskeVestkysten.

Den udvikling forklarer skolechef Morten Mærsk Schmidt blandt andet med, at skolerne i Esbjerg Kommune i mellemtiden havde fået ny tildelingsmodel, og at politikerne på rådhuset først i maj godkendte diverse overførsler, som gjorde det muligt at nulstille skolernes underskud fra 2022.

”Sammen med skolernes egen ansvarsfulde økonomiske opbremsning gennem foråret, har det fået skoler, der før tøvede med at ansætte nye lærere, til at slå stillinger op kort før sommerferien”, siger Morten Mærsk Schmidt.

”Skolernes økonomi er stadig ikke god, men situationen er bedre og vi slipper for at slæbe underskuddet fra sidste år med ind i det næste skoleår”.

Han indrømmer, at hvis beslutningen om afskedigelser skulle have været taget i dag, hvor man kender til forårets økonomiske udvikling i skolevæsenet i Esbjerg Kommune, så var de fire lærere højst sandsynligt blevet forflyttet i stedet for afskediget.

”Men jeg mener stadig, at vi gjorde det rigtige i forhold til den situation, vi stod i. Vi agerede ansvarsfuldt ud fra den præmis, at vi dengang ikke med rimelig sikkerhed kunne vide, hvorvidt fremtiden vil blive værre eller bedre, end vi håbede”. 

Et uordenligt eller ansvarsfuldt forløb? 

De fire lærere, der blev afskediget i foråret, har fået tilbudt at blive registreret i Esbjerg Kommunes jobbank. Det betyder, at de er sikret at komme til samtale og har bedre muligheder for at blive ansat, hvis de søger en ny stilling i kommunen.

Men det er ikke godt nok, mener Maja Gundermann Østergaard fra Esbjerg Lærerforening. I stedet burde Esbjerg Kommune aktivt tilbyde en af de ledige stillinger til lærerne, eller trække afskedigelserne tilbage, mener hun.

”Når vi har så mange stillinger fordelt på vores specialområde og folkeskoler, synes jeg det er meget underligt, at man ikke har prøvet at finde noget, der passer til de fire medarbejdere”.

Overordnet set kalder Maja Gundermann Østergaard hele episoden for et uordentligt forløb.

”Jeg ved, at det ikke har været intentionen. Men det er det indtryk jeg får på min kollegers vegne”, siger hun.

”Jeg fornemmer på lærerne, at det har skabt usikkerhed på skolerne. Især på den skole, hvor fyringerne er sket. Lærerne er i tvivl om, hvad der foregår, og om det kan blive dem, der bliver fyret næste gang. Det bidrager ikke til det gode arbejdsmiljø”.

Morten Mærsk Schmidt understreger, at alle selvfølgelig helst ville have undgået afskedigelser. Han siger også, at de fire lærere er behandlet i overensstemmelse med de procedurer, der er blevet aftalt i MED-systemet mellem parterne i Esbjerg Kommune. Aftaler og procedurer som også Esbjerg Lærerforening har været med til at aftale.

”Vi har valgt at gå med de aftaler, der er lavet i fællesskab. Det synes jeg er respektfuldt. Lærerne har derfor fået den behandling, som alle andre i kommunen også ville få. Set fra min position har vi dermed handlet både ordentligt og ansvarsfuldt”.