Katrine Graabæk er chef for ansvarlige investeringer i Lærernes Pension

Lærernes Pension og klimaet: ”Vi ønsker ikke at love mere, end vi kan holde"

Lærer Tobias Zimling har kigget nærmere på Lærernes Pensions investeringer, og synes ikke, at de høje moralske standarder, som præsenteres på hjemmesiden, stemmer overens med virkeligheden. Pensionsselskabet lytter meget gerne til hans input.

Publiceret Senest opdateret

Flere og flere lærere går op i, om deres pensionskroner bliver investeret ansvarligt.

Blandt andet derfor har pensionsselskabet gennem sine to medlemsfora diskuteret klimamål og CO2-aftryk med lærerne. For to år siden blev Katrine Graabæk ansat i Lærernes Pension i en nyoprettet stilling med fokus på ansvarlighed, og nu er hun blevet chef for ansvarlige investeringer.

”Det er et vigtigt område, hvor vi har været i gang længe, og hvor vi mærker, at der kommer mere og mere bevågenhed. Det er også et område, hvor forventninger og muligheder for, hvordan man arbejder med bæredygtighed stiger. Tendensen går kun én vej”.

Katrine Graabæk har ansvar for, at Lærernes Pension ikke lover mere, end selskabet kan holde.

”Vi lægger vægt på, at det vi siger, er det vi gør. Vi ønsker ikke at love mere, end vi kan holde. Tværtimod vil vi gerne fortælle lærerne om de dilemmaer, vi støder ind i”, understreger Katrine Graabæk og fortæller, at det er bestyrelsen i Lærernes Pension, der lægger linjen for investeringer. Her er der repræsentanter for både arbejdsgivere og lærerorganisationer. Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen er også formand for bestyrelsen i Lærernes Pension.

Klima i tre spor

Lærernes Pension har en klimastrategi i tre spor. Pensionspengene skal i sættes i flere grønne investeringer, man skal undgå de mest klimaskadelige investeringer, og så forsøger selskabet generelt at mindske sit klimaaftryk.

”Helt konkret har vi inden for det seneste års tid for eksempel investeret i klimaløsninger for over 3,5 milliarder kroner og solgt investeringer i 38 olie-, gas- og energiselskaber fra”, siger Katrine Graabæk og forklarer, at Lærernes Pension arbejder videre med dagsordenen i den kommende tid.

Der er indført nye EU-standarder for på sigt at gøre det lettere at sammenligne bæredygtighed. Men det er et dilemmafyldt område, understreger Katrine Graabæk.

”Det kan lyde let at investere grønt, og sådan kan det også være, hvis vi investerer i en vindmøllepark, men der er også mange dilemmaer. Kan vi for eksempel investere i energiforsyning, som bruger gas og olie, men har en plan for, hvordan de vil gå over til at bruge grøn energi? Og kan vi investere i Tesla, som producerer elbiler, men som modarbejder, at medarbejderne organiserer sig?”.

Hun understreger, at Lærernes Pension er sat i verden for at have fokus på at give lærerne gode pensioner. Men samtidig skal pengene investeres ansvarligt.

”Hvis vi som samfund skal lykkes med klimadagsordenen, så er det ikke nok, at pensionsselskaber rykker. Der skal også træffes politiske beslutninger, der skal være bæredygtige virksomheder at investere i, og der skal være kunder, der efterspørger deres produkter, før vi kan investere i dem”.

Ansvarlig profil med investeringer i olie

Lærernes Pensions klimastrategi

• Reducere CO2-aftrykket generelt i vores investeringer

• Sælge særligt klimaskadelige beholdninger

• Etablere ’grønne’ porteføljer

Strategien er ikke færdigudviklet og fastlåst, men vil udvikle sig over tid.

Læs mere om Lærernes Pensions Etiske kodeks.

Læs mere om Lærernes Pensions politik for ansvarlige investeringer

Lærer og blogger hos folkeskolen.dk Tobias Zimling Kristiansen er en af medlemmerne i Lærernes Pension. Han er selv investor i lille skala, og han har kigget nærmere på Lærernes Pensions investeringer. Han synes ikke, at budskabet på Lærernes Pensions hjemmeside stemmer overens med de oplysninger, han finder, når han dykker ned i investeringerne. Blandt andet undrer han sig over, at det ser ud til, at LP investerer i olievirksomheder.

”Der er firmaer på listen, der kalder sig petrokemiske. Når jeg kigger gennem virksomhederne, er der mange virksomheder, som bruger ord, som gas eller oil i navnet. Det lugter lidt, når de skriver, at de har en grøn profil i deres investeringer”, siger han.

Jeg efterspørger en ordentlighed. Man skal lade være med at lade som om, man ikke investerer i nogen dårlige ting, siger lærer Tobias Zimling Kristiansen.

Katrine Graabæk understreger, at Lærernes Pension går efter at have ansvarlige investeringer, og at der er fokus på klima, men Lærernes Pension beskriver ikke sig selv som et pensionsselskab med en grøn profil.

”Det er rigtigt, at man kan finde olievirksomheder på vores liste, men vi er faktisk i gang med at udfase investeringer i sådanne selskaber, hvis de ikke har troværdige planer for, hvordan de vil omstille sig til at være med til at begrænse temperaturstigninger”, siger hun og forklarer, at Lærernes Pension ikke har investeret i termisk kul, arktisk boring og olieudvinding fra tjæresand siden 2017.

”Men der er der mange selskaber, der har noget med olie og gas at gøre, og datagrundlaget er usikkert, så det tager tid at komme igennem”.

Screeningsstandarder udfordrer

Lærernes Pension betaler firmaet ISS-ESG for at levere data på de virksomheder, som de har investeret i , så Lærernes Pension kan holde øje med, at investeringerne lever op til deres etiske retningslinjer for blandt andet miljømæssigt ansvar, socialt ansvar og ledelse af virksomheden. Men Tobias Zimling Kristiansen har svært ved at gennemskue, hvilke kriterier, den valgte virksomhed bruger.

”ISS-ESG er meget moderne, men jeg kan ikke finde noget om, hvilke standarder, de bruger. Ved Lærernes Pension overhovedet det?”, spørger Tobias Zimling Kristiansen.

Katrine Graabæk fortæller, at ISS-ESG's data baserer sig på et stort og solidt grundlag.

”Vi bruger data far ISS-ESG, når vi screener for brud på internationale konventioner inden for miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, Men i praksis er der mange gråzoner og usikkerhedsmomenter, så der dukker ind i mellem sager op, som ikke er fanget af vores screening. Dem forholder vi os så til, og vurderer vi, at der er brud på retningslinjerne, så ryger de på eksklusionslisten”.

Tobias Zimling undrer sig også over, hvilke lande Lærernes Pension investerer i.

”På deres hjemmeside skriver LP om høje og etiske værdier, man investerer efter, når det gælder menneskerettigheder, ytringsfrihed med mere. Men samtidig har de investeringer i Saudi Arabien og Kina, som er lande, der systematisk krænker menneskerettighederne”, siger han og nævner også lande som Qatar, Hong Kong og Egypten. Alene i Kina har han fundet frem til, at Lærernes Pension har investeringer for over 2,2 milliarder kroner.

Når det kommer til lande, forholder Lærernes Pension sig som udgangspunkt til den danske lovgivning.

”Vi forsøger at være ret tydelige omkring, at vi bruger vores etiske retningslinjer på virksomhedsinvesteringer. Når det kommer til investeringer i statsobligationer, overholder vi naturligvis også gældende lovgivning som for eksempel sanktionerede lande. Vi har også for nylig trukket en streg i sandet over for Rusland”, siger hun og fortæller, at Lærernes Pension også har ekskluderet virksomheder i Kina, fordi man har begrundet mistanke om, at firmaernes produkter bruges til at krænke menneskerettigheder.

”Lige så snart, du bevæger dig i vækstøkonomier, så har du bevæget dig ind i lande, der har flere dilemmaer”, siger Katrine Graabæk.

100 procent grønne investeringer ikke muligt

Tobias Zimling Kristiansen kunne godt tænke sig, at hans penge blev investeret mere ansvarligt, end han føler tilfældet er i Lærernes Pension.

”Så vidt jeg ved, behøver ansvarlige investeringer ikke nødvendigvis at give et væsentligt dårligere afkast. I nogle tilfælde giver det et bedre afkast. Det viser undersøgelser fra EU”, siger han.

Og det er helt rigtigt, siger Katrine Graabæk.

”Når vi investerer, så ser vi på forventninger til afkast, risiko, og om de lever op til vores retningslinjer. Det gælder alle investeringer - også de grønne og bæredygtige”.

Men 100 procent grønne investeringer er ikke et realistisk scenarie.

”Vi er forpligtet til at sprede vores investeringer, så vi har styr på risikoen og kan leve op til at give lærerne en god pension. Derfor ville det være at lægge for mange æg i én kurv, hvis vi kun investerer grønt”, siger Katrine Graabæk og tilføjer: ”Fordi en investering ikke er grøn, er den ikke nødvendigvis sort. For eksempel investerer vi også i realkredit og medicinalvirksomheder”.

Harm over manglende gennemsigtighed

Selv om Tobias Zimling Kristiansen er optaget af, om hans pensionskroner bliver investeret ansvarligt, er han også pragmatiker. Men det betyder meget for ham, at hans pensionsselskab ikke lover mere, end de holder.

”Jeg efterspørger en ordentlighed. En ansvarlighed. Man skal lade være med at lade som om, man slet ikke investerer i nogle dårlige ting. De skal sige, hvordan tingene er. Jeg bryder mig ikke om det dobbeltsprog. Der bliver italesat en høj etisk standard, og den ikke bliver holdt, det gør mig harm”, siger han.

Det ærgrer chefen for ansvarlige investeringer i Lærernes Pension.

”Vores mål er netop at fortælle vores medlemmer, at verden ikke er sort/hvid, og at der er masser af dilemmaer, når man er en global investor. Ordentlighed er en kerneværdi for Lærernes Pension, som gennemsyrer vores tilgang til alt, hvad vi gør, så det lader til, at vi stadig har en opgave med at fortælle lærerne, hvordan vi arbejder med tingene”, siger Katrine Graabæk.

Hun kunne godt tænke sig at invitere Tobias Zimling Kristiansen ind til et møde, hvor de sammen ser på hjemmesiden og budskaberne. Men det bliver muligvis ikke nødvendigt, for Tobias Zimling Kristiansen har besluttet at stille op til Lærernes Pensions medlemsfora for at give sit input til pensionsselskabet.

Det glæder Katrine Graabæk. ”Det er jo den måde, vi bliver bedre på”, siger hun.