Grøn skole

Lille skole affaldssamler sig til skolehave 

Publiceret

Eleverne på Vesterlandsskolens afdeling Grønbro i Sandved på Sydsjælland indsamlede 48 kilo affald, da Danmarks Naturfredningsforening holdt affaldsindsamling i april. Og forleden fik de så at vide, at deres indsats belønnes med en præmie på 25.000 kr. Merrild Kaffe giver nemlig en pris til et grønt skoleprojekt på en af de skoler, der deltager i affaldsindsamlingen, og projektet på afdeling Grønbro vandt juryens opmærksomhed, da projektet både vil gøre en forskel for biodiversiteten i området, støtte op om den grønne tilgang på skolen og skabe et naturligt frirum for elever. Skolen planlægger at anlægge en skolehave med bærbuske, frugttræer og vildtvoksende blomster og urter. Havens planter, frugter og urter skal bruges i undervisningen og området vil også fungere som et sted for elever, der har brug for at trække sig fra klasselokalet for en periode, fortæller Danmarks Naturfredningsforening og Merrild Kaffe i en pressemeddelelse.