Generalforsamling i Vestjysk Lærerforenings pensionistafdeling

19. Februar 2019. Ordinær generalforsamling i Biohuset Lemvig, Bredgade 17, 7620 Lemvig. Vi indleder med kaffe/te og rundstykker kl. 10:00. Derefter afholdes generalforsamling kl. 11:00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabet og orientering om budget 5. Indstilling om kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse og suppleanter 8. Eventuelt Som afslutning på dagen vises der en film i Biohuset. Titlen på filmen meddeles senere på mail og på Facebook. Ægtefæller / ledsager kan deltage i arrangementet, bortset fra selve generalforsamlingen, mod betaling på 75,00 kr. Deltagelse er gratis for medlemmer.

Start dato: 19. februar 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. januar 2019