”Detailstyring har vist sig ikke at virke. Derfor skal vi droppe alt det, der ikke skaber værdi i undervisningen”, sagde Martin Damm på DLF's kongres i København.

KL-formand: ”Derfor skal vi droppe alt det, der ikke skaber værdi i undervisningen”

Lærernes og kommunernes organisationer er hoppet på samme tog med retning mod en bedre folkeskole efter flere år på kollisionskurs. Samarbejde giver bedre folkeskole, var budskabet fra både KL-formand Martin Damm og DLF-formand Gordon Ørskov Madsen.

Publiceret Senest opdateret

Skal lærerne lykkes med deres opgave, så kræver det et opgør med detailstyring af skolen,  bedre rammer til lærerne - og samarbejde. Sådan lød det fra KL-formand Martin Damm (V), da han gik på talerstolen på Danmarks Lærerforenings kongres i København.

Netop samarbejdet mellem DLF og KL er en væsentlig faktor i at skabe en god skole, lød fælles budskab fra DLF-formand Gordon Ørskov Madsen og KL-formand Martin Damm.

”Jeg er meget glad for det samarbejde, vi har fået etableret i Sammen om skolen for alle skolens parter. Men jeg er særlig glad for det samarbejde, som vores organisationer har bygget op og gjort stærkt de senere år efter nogle turbulente år”, sagde Gordon Ørskov Madsen.

Han pegede på, at KL og DLF stadig har et stort arbejde med at realisere arbejdstidsaftalen A20, og at organisationerne skal stå sammen om at sikre en fornuftig økonomi.

”Så vi har nogle småopgaver, som vi skal tage fat på”.

A20 skal virke i alle kommuner

Selvom Martin Damm strejfede emner som lærernes arbejdstidsaftale A20, de kommende overenskomstforhandlinger, trepartsforhandlinger om lønløft til udvalgte grupper, der nok kan byde på udfordringer, så var det dsamarbejde med Lærerforeningen, der var i hovedsædet.

”Der er faktisk rigtig mange ting, vi ser ens på, og som vi kan hjælpe hinanden med”, sagde han og pegede på, at både kommuner og lærere gør et stort arbejde med at få arbejdstidsaftalen A20 til at gøre en forskel på skolerne. Han gav et løfte fra talerstolen.

”Jeg har også noteret mig, at der er et stykke at gøre endnu i nogle kommuner. Det er der sikkert også i nogle af kredsene. Vi skal nok løse vores del. Det får I vores ord på”.

En skole, der vækker gnisten i de unge

”En god folkeskole skal bygges på et fundament, der består af lærernes faglighed, en engageret skoleledelse og et tæt samarbejde om at udvikle skolen lokalt. Den skal ikke bygges på detailstyring på Christiansborg”, sagde Martin Damm og pegede på, at detaljerede læringsmål, nationale måltal, kvalitetsrapporter ikke har givet det løft af folkeskolen, som Christiansborgpolitikere ønskede.

”Detailstyring har vist sig ikke at virke. Derfor skal vi droppe alt det, der ikke skaber værdi i undervisningen”, sagde han. 

Han var bekymret over, at flere og flere forældre vælger den fælles folkeskole fra til fordel for private alternativer. Derfor er det vigtigt, at både kommuner og stat er sig ansvaret for lærerne og folkeskolen bevidst. 

 ”Mange jer oplever at stå i situationer, hvor hverdagen i klasselokaler ramler. Her har stat og kommune et særligt ansvar for at sætte de rigtige rammer, så I har bedre forudsætninger for at kunne lykkes med opgaven. Ellers risikerer vi, at grundlaget for folkeskolen langsomt begynder at smuldre”, sagde Martin Damm.

I hans optik er målet at skabe en skole med "bedre muligheder for undervisning, en skole med plads til klassisk faglighed og forskellighed og en skole, hvor mange flere trives".

”Hvis vi skal lykkes med det, så skal vi altså tænke nyt. Der er ingen nemme løsninger. Vi skal i mål. Vi vil have en skole, der former og danner. Kort sagt, så skal vi have en skole, der vækker gnisten i de unge mennesker”.