Lærernes Pension har stor succes med at hjælpe lærere, der allerede er sygemeldte med stress eller på vej til at blive det. Alle medlemmer med en invalidedækning kan få gratis hjælp.
Lærernes Pension har stor succes med at hjælpe lærere, der allerede er sygemeldte med stress eller på vej til at blive det. Alle medlemmer med en invalidedækning kan få gratis hjælp.

Lærernes Pension opjusterer massivt på forebyggelse

Alt for mange lærere havner på invalidepension på grund af stress, og det reducerer de samlede midler til alderspension. Derfor skruer Lærernes Pension op for forebyggelse og tilbyder hjælp til lærere, der allerede er sygemeldte med stress eller på vej til at blive det.

Publiceret

”Hvis jeg ikke havde været i det forløb, så tror jeg, at det hele var væltet, og jeg var brændt sammen.” 

Citatet stammer fra Johanne, der har været lærer i 20 år, og som efter flere tilfælde af alvorlig sygdom og dødsfald i den nærmeste familie, var ved at gå helt ned med flaget. Det hele bare blev for meget. 

Ved hjælp af et forebyggelsesforløb via Lærernes Pension fik hun nogle konkrete redskaber til, hvordan hun skulle prioritere, og hvor hun skulle lægge sin energi. Så hun undgik at blive sygemeldt med stress. 

Lærernes Pension

Lærernes Pension administrerer pensionsordninger for mere end 158.000 lærere inden for folkeskolen, de frie skoler, efterskoler, tekniske skoler, daghøjskoler med videre. Lærernes Pension blev stiftet i 1993, da mange lærere gik over til at blive overenskomstansatte. 

Selskabet er ejet af de forskellige lærerorganisationer og arbejdsgiverorganisationer i fællesskab. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen er bestyrelsesformand i Lærernes Pension.

I Johannes tilfælde var det et voldsomt pres i privatlivet, der udløste stress. I mange tilfælde er det selve lærerjobbet, men begge dele er eksempler på en udvikling, som Lærernes Pension har kunnet se de sidste 6-7 år. At alt for mange lærere sygemeldes på grund af stress. 

En del af dem forlader helt folkeskolen, og andre får tilkendt invalidepension. Begge dele er skidt, og derfor satser Lærernes Pension nu massivt på forebyggelse. 

”Rigtig mange af vores lærere er ramt af psykiske lidelser, hvoraf størstedelen er stress, og vi vil gerne hjælpe til, at både unge og ældre lærere kan blive i deres lærerjob, så vi har opjusteret markant på forebyggelse”, fortæller medlemschef hos Lærernes Pension Morten Jensen. 

Fra pulje til fast strategi

Tidligere har Lærernes Pension haft særlige stress-forebyggelsespuljer – senest fra 2018 til 2021, hvor pensionsselskabet afsatte en million kroner om året til projekter, der skulle bekæmpe og forebygge stress hos lærerne. 

”I dag er vi gået væk fra puljer. Nu har vi en række faste tilbud, og forebyggelse er blevet en del af vores strategi. For forebyggelse er noget, vi ønsker at satse på, og vi forventer at bruge omkring 10-12 millioner kroner årligt på forebyggelse”, siger Morten Jensen. 

I 2022 fik omkring 600 lærere med invalidedækning hos Lærernes Pension tilkendt invalidepension – halvdelen af dem var på grund af stress. 

Dermed fortsatte den desværre stabile udvikling, hvor halvdelen af de tilkendte invalidepensioner hos lærere har baggrund i netop stress. 

Pt. får i alt 2.785 lærere udbetalt invalidepensioner fra Lærernes Pension. Tallet er stigende, men ved hjælp af forebyggelse håber pensionsselskabet at kunne bremse udviklingen og nedbringe tallene. 

”Kan vi hjælpe nogle medlemmer med at blive i jobbet, komme tilbage efter en langtidssygemelding eller redde nogle medlemmer fra varig invaliditet, så er pengene givet godt ud. Samtidig vil vi meget gerne nedbringe udbetalingerne til invalidepensioner, så vi kan udbetale større alderspensioner til alle”, siger Morten Jensen. 

Skræddersyede forløb 

Hvor den seneste stresspulje tilbød standardforløb hos Falck Healthcare, er opgaven med at forebygge stress nu lagt i hænderne på det mindre firma Proindsats via såkaldte kompasforløb. 

”Hos Proindsats er medlemmet og den enkeltes behov i centrum. Her får man tilknyttet en fast vejleder, som følger en fra start til slut og når hele vejen rundt om den enkeltes situation og behov”, fortæller Morten Jensen. 

Alle forløb er individuelt tilrettelagt, og det foregår online via en app og gennem samtaler på telefon eller video. Forløbene varer typisk minimum et halvt år. 

Alle medlemmer hos Lærernes Pension – med en invalidedækning – kan få gratis hjælp til at forebygge stress. Både hvis de allerede er sygemeldte med stress eller på vej til at blive det. 

Forebyggelse er en del af pensionen 

Overvægten blandt brugerne af tilbuddet er de 40-59-årige, og forløbene viser gode resultater, fortæller Morten Jensen. 

I 2022 afsluttede 235 medlemmer et kompasforløb, heraf var 80 procent henvist på grund af stress. Ved forløbets start var 77 procent helt eller delvist sygemeldt. Ved forløbets afslutning var kun 24 procent helt eller delvist sygemeldt. 

”Så vi får vendt rigtig mange fra sygemelding til raskmelding, og det sparer potentielt en masse penge i invalidepensioner, som vi kan bruge på at udbetale højere alderspensioner”, forklarer Morten Jensen. 

Sidste år henviste Lærernes Pension i alt 350 medlemmer til et kompasforløb. I år forventer selskabet at henvise 600 medlemmer, og i 2024 er målet 800 medlemmer. 

”For mange er vi som pensionsselskab først vigtige og interessante, når de er på vej på pension, men vi ønsker at være relevante for alle vores medlemmer, og hos os er forebyggelse også en del af medlemmernes pension”, pointerer Morten Jensen. 

Ud over hjælp til forebyggelse af stress og andre psykiske lidelser kan man også få hjælp, hvis man er plaget af fysiske smerter.

Powered by Labrador CMS