Kun test i læsning og matematik. Samme testspørgsmål til alle elever. Test i starten af skoleåret. Og test som ét evalueringsredskab blandt flere. Sådan lyder en række fælles anbefalinger fra formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen (tv), formand for DLF Gordon Ørskov Madsen (th) og Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal.

KL, DLF og Skolelederforeningen laver fælles forslag til afløser for nationale test

De tre foreninger har i dag præsenteret fælles anbefalinger til et nyt testsystem, der skal tage over efter de udskældte nationale test.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er over et år siden, at forligskredsen på Christiansborg sidste februar gav hinanden håndslag på at give de nationale test dødstødet i de omdiskuterede tests nuværende form.

Af aftalen fremgik, at regeringen inden sommerferien sidste år ville præsentere et udspil til et ny testsystem. Siden kom corona, og endnu er der ikke præsenteret et politisk udspil til et nyt evaulerings- og bedømmelsesystem.

Nu er Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og KL gået sammen om en række fælles anbefalinger til de test, der skal tage over efter de nationale test (ændret kl. 16.34). 

Nødløsning: Nationale test bliver frivillige for de fleste skoler 

Kun test i læsning og matematik

Konkret foreslår KL, DLF og Skolelederforeningen, at man skærer kraftigt ned på antallet af fag og klassetrin for de landsdækkende test.

De tre foreninger anbefaler, at man fremover kun tester i læsning og matematiske kompetencer. Kompetencer, som de tre foreningerne anser som afgørende på tværs af alle skolens fag.

Derudover ønsker de tre parter, at testene i videst muligt omfang spredes ud over et helt skoleforløb fra 1.-9. klasse for at gøre det lettere at følge elevernes progression.

Det blev ikke dødsstødet til nationale test i folkeskolen 

KL, DLF og Skolelederforeningen ser i øvrigt gerne, at man rykker testene tidligere frem på skoleåret, så de ligger i starten af skoleåret i stedet for i slutningen. Det vil gøre resultaterne mere relevante for undervisningen, lyder det fra foreningenerne.

Drop den adaptive form

Endelig ønsker de tre foreninger at gå væk fra det nuværende adaptive system, hvor spørgsmål løbende justeres alt efter om den enkelte elev svarer rigtigt og forkert.

Testene bør i stedet bygge på et lineært princip, så alle får de samme spørgsmål og opgaver. Det vil give lærerne langt bedre muligheder for at anvende resultaterne i tilrettelæggelsen af undervisningen, lyder begrundelsen.

Bondo gav politikerne gode råd om afløser for nationale test 

Ifølge formand Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen er det vigtigt, at et kommende nyt evaulerings- og bedømmelsesystem i højere grad end de nuværende nationale test skal fremme en bred, faglig udvikling og dannelse.

"Der er bred enighed om, at de nationale test, som vi kender dem, ikke fungerer, og samtidig har de medvirket til en uheldig præstationskultur. Derudover har de nationale testresultater vist sig nærmest umulige at bruge i undervisningen i forhold til at løfte den enkelte elev - hvilket burde være det egentlige formål. Derfor er der brug for nye evalueringsværktøjer, der fremmer den brede, faglige udvikling og dannelse", siger han.

Ny undersøgelse: Nationale test måler både forkert og usikkert

Indspil til længe ventede forhandlinger

Anbefalingerne er et indspil til de ad flere omgange udskudte politiske forhandlinger i forligskredsen, som forventes at indledes inden længe i kølvandet sidste års politiske aftale.

Politiske forhandlinger om erstatningen for de nationale test er igen forsinket

Ifølge formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal er der behov for, at undervisningens kvalitet bliver vurderet på baggrund af mere end blot nogle få testresultater. 

"Et nyt system skal først og fremmest understøtte udviklingen af skolen. Det kræver fokus på at styrke dialogen om god undervisning, og det er nødvendigt, at dialogen ikke kun er baseret på enkeltstående måleresultater og kontrol, som test giver. Dialogen skal bero på nysgerrighed og tillid og på en bred tilgang til kvalitet i skolen, den brede faglige udvikling og dannelse", siger formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

Ifølge formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen fylder test generelt for meget.

"Testresultater og tal dominerer arbejdet i kommuner og skoler for meget. Vi skal fortsat have et obligatorisk og nationalt testsystem, for test er et vigtigt pædagogisk redskab, men vi skal også have et langt større fokus på kvalitetsudvikling i skolen og mere dialog - lokalt og nationalt - om, hvordan vi udvikler skolen", siger han.

Nationale test: Slår alle områder sammen for at få et sikrere resultat 

Det vides endnu ikke, hvornår et nyt evaulerings- og bedømmelsesystem vil være klar til at erstatte de nuværende nationale test.