"Vi må tit stå og trampe i jorden og sige: 'Hvad med os?', men vi bliver husket i den nye arbejdstidsaftale. Det har signalværdi", siger logopæd og tillidsrepræsentant Trine Kyhn.

Nu nævnes PPR-lærere specifikt i den nye arbejdstidsaftale

KL og LC har justeret den nye arbejdstidsaftale, så den nu indeholder et afsnit om lærere ansat i PPR, herunder logopæder i stillingsbetegnelsen lærer. Også PPR-ledere får en rolle i aftalen. Afsnittet har stor signalværdi for en lille gruppe medlemmer, siger en tillidsrepræsentant.

Publiceret

Samarbejde for lærere ansat iPPR

Leder og tillidsrepræsentant drøfter, hvilke målsætningerledelse og lærere vil arbejde for i det kommende år og ledelsensprioriteringer af lærernes arbejdstid. Ledelsen har forud fordrøftelsen skriftligt til tillidsrepræsentanten udleveretgrundlaget for ledelsens prioriteringer, samt hvad der forstås vedindividuel forberedelse. Ledelsen beslutter efter drøftelse medtillidsrepræsentanten, hvilke principper der er relevante atfastlægge fx principper for lærernes tilstedeværelse,mødeaktiviteter og balance mellem den enkelte lærersselvtilrettelæggelse af arbejdstiden og det fælles kollegialesamarbejde.

Bemærkning:  Drøftelsen sker med henblikpå at understøtte sammenhæng i lærernes arbejdstid og opgaver samtfor de lærere i PPR, der varetager tale-/høre-undervisning afelever, et rimeligt forhold mellem undervisning ogforberedelse.

Kilde: Aftale om arbejdstid for undervisere ikommunerne

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

PPR er en anderledes arbejdsplads end folkeskolen. Derfor har KL og Lærernes Centralorganisation, LC, drøftet, hvordan den nye arbejdstidsaftale skal udmøntes for lærere i PPR inklusiv de overenskomstansatte logopæder, som varetager tale-høreundervisning af elever.

Dialogen har ført til, at der er tilføjet et stykke fem til paragraf fire, som handler om samarbejde på skoleniveau. Mens de første fire stykker i paragraffen beskriver samarbejdet mellem ledelse og tillidsrepræsentant på skoler, bærer det nye punkt overskriften 'Samarbejde for lærere ansat i pædagogisk psykologisk rådgivning'.

Lærere i PPR er således ikke omfattet af paragraffens fire første stykker, men forhandlingsparterne har taget elementerne derfra om samarbejde og målsætning med i stykke fem.

Her fremgår det blandt andet, at leder og tillidsrepræsentant både skal drøfte, hvilke målsætninger ledelsen og lærerne i PPR vil arbejde for i det kommende år, og ledelsens prioriteringer af lærernes arbejdstid. Forinden er ledelsen forpligtet til at udlevere grundlaget for sine prioriteringer på skrift og også, hvad der forstås ved individuel forberedelse.

Ledelsen skal med andre ord tage de fagprofessionelle med på råd i forhold til de resurser, der er til rådighed.

Tillidsrepræsentant er glad for, at logopæderne bliver husket

Tillidsrepræsentant er glad for, at logopæderne bliver husket

Logopæder, som er ansat på konsulentvilkår, er ikke omfattet af arbejdstidsaftalen. På tale-høreområdet omfatter den alene logopæder på overenskomst.

En af dem er Trine Kyhn, som er tillidsrepræsentant for logopæderne i Københavns Kommune. Hun er glad for det nye afsnit i arbejdstidsaftalen.

"Det er vigtigt, at vi kan se os selv som en del af aftalen. Vi er et lille appendiks i forhold til lærerne i folkeskolen, også fordi mange logopæder efterhånden er på konsulentaftale, så vi kan godt føle os overset. Vi må tit stå og trampe i jorden og sige: 'Hvad med os?', men her bliver vi husket. Det har signalværdi", siger Trine Kyhn.

Omvendt kan det også blive for detaljeret, for det vil kræve en større udredning, hvis ledelsen vil dykke ned i hver enkelt opgave, vurderer Trine Kyhn og giver et par eksempler:

"Når vi underviser børn med udtalevanskeligheder, kræver den megen forberedelse, fordi undervisningen skal passe til det enkelte barn, mens et møde ikke altid kræver en masse forberedelse".

Det andet eksempel handler om transport mellem skoler og dagtilbud.

"Når jeg planlægger min dag, går jeg efter at betjene skoler og dagtilbud i et hjørne af mit distrikt, så jeg minimerer transporten. Men det kan ikke altid lade sig gøre. Nogle dage er jeg nødt til at tage ind og ud af hjørnet, for eksempel hvis der opstår en hastesag, eller hvis jeg er nødt til at klemme et møde ind, fordi det passer forældrene fra et andet område den dag", siger hun.

Det fremgår af arbejdstidsaftalen, at lærernes oversigt over opgaver skal indeholde estimeret tid til opgaver, som ledelsen skønner til mindst 60 timer".

"Jeg får hurtigt cyklet 60 timer om året. Det er et stort arbejde at få overblik over alle opgaver, så billedet bliver retvisende", konstaterer Trine Kyhn.

PPR-lederen skal være med til at skabe fælles viden

PPR-lederen skal være med til at skabe fælles viden

Stykket om samarbejde for lærere ansat i PPR er ikke den eneste PPR-relevante tilføjelse til arbejdstidsaftalen.

I paragraf tre, som handler om samarbejde på tværs af kommune- og skoleniveau, fremgår det nu, at lederen af PPR skal være med, når kommune og lærerkreds mindst en gang om året mødes for at skabe fælles viden, som skal indgå i samarbejdet mellem kommunen og kreds.

På mødet skal de også drøfte erfaringer fra skolerne, som kan have betydning for kommunens prioritering af lærernes arbejdstid og de opgaver, lærerne skal varetage det kommende år.

Ud over PPR-lederen og repræsentanter fra kommune og lærerkreds sidder skoleledelser og tillidsrepræsentanter med ved bordet.

Den nye arbejdstidsaftale gælder fra 1. august 2021. Visse bestemmelser træder dog allerede i kraft ved årsskiftet, blandt andet paragraf tre og fire.

Du kan læse aftalen via dette link:

Læs mere

Powered by Labrador CMS