"Der skal være lærerstartsordninger på alle skoler. Det er tvingende nødvendigt", siger formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

Lærerformand: Alle kommuner bør have en lærerstartsordning

I over halvdelen af landets kommuner er nyuddannede lærere sikret færre undervisningstimer, men det er ikke godt nok, siger lærernes formand. Han kalder det "tvingende nødvendigt", at der laves lærerstartsordninger på alle skoler.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

53 af landets kommuner og lærerkredse har som en del af den nye arbejdstidsaftale A20 aftalt, at nyuddannede lærere har færre undervisningstimer end deres uddannede kollegaer, viser en optælling, som fagbladet Folkeskolen har foretaget.

I 39 kommuner har nyuddannede ret til en mentor, mens det i flere andre lokalaftaler nævnes som en mulighed for at sikre en bedre start for de nye lærere.

Men selv om det er positive takter, så mener formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen ikke, at det er godt nok.  

"Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Men det er ikke nok. Der skal være lærerstartsordninger på alle skoler. Det er tvingende nødvendigt. Ellers risikerer vi, at de nye lærere finder job andre steder, læser videre eller i hvert fald søger væk fra folkeskolen. Lærerstartsordninger er en af de forudsætninger, der skal være til stede, hvis vi skal have uddannede lærere nok i fremtiden", siger han.

DLF ønskede central aftale om lærerstarten

Gordon Ørskov Madsen havde håbet, at lærernes og KL's forhandlere centralt var blevet enige om bindende indhold i lærerstartsordninger.  

"Vi har forsøgt at få et konkret beskrivelse af lærerstartsordningen i den centrale arbejdstidsaftale. Det lykkes vi ikke med. Men der er en bestemmelse om, at der skal tages særligt hensyn til nyuddannede for at understøtte nyuddannedes mulighed for at få en god start på lærerlivet - og det måtte man gøre lokalt", siger han.

Netop derfor havde han forventet, at flere kommuner og kredse var blevet enige om at sikre deres nye lærere en god start.

"Der er også i aftalen henvist til antal undervisningstimer, faglige forudsætninger i ens fag og rum for refleksion over egen praksis. Vigtige elementer, som der så er en forpligtelse til at forholde sig til lokalt. Når man ikke centralt ønskede at indgå aftale om det præcise indhold i en lærerstartsordning, så er det min forventning, at man tager fat på det lokalt".

LL ønsker politisk mindstemål for lærerstarten

Forperson for Lærerstuderendes Landskreds Caroline Holdflod Nørgaard er også glad for, at flere kommuner har sat rammer for, hvad man vil tilbyde de nyuddannede lærere.

Alligevel efterlyser hun en national lærerstartsordning, så der er mindstemål og finansiering af tilbud til nyuddannede, som man så lokalt kan bygge ovenpå.

"Mentorordninger er mange ting, og det kan blive uhensigtsmæssigt for eksempel, hvis det er skolelederen, der skal være mentor. Derfor er det er vigtigt, at man politisk nationalt har taget stilling til, hvilke minimumsrettigheder der er for de nyuddannede. Der må findes nogle midler til det, og så kan man bygge med ovenpå med lokale aftaler", siger Caroline Holdflod Nørgaard.

Gordon Ørskov Madsen er langt hen ad vejen enig.

"Det her kræver politisk opmærksomhed, fordi det som samfund er dybt utilfredsstillende, at der ikke er uddannede lærere til at besætte de lærerstillinger, der er", siger han.

"Derfor vil vi også tage det her med ikke bare i aftalesammenhæng, men også på Christiansborg til undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren og professionshøjskolerne. Så må vi sætte os ned og finde frem til en samlet handleplan på det her. En plan, som også omfatter, at vi skal have etableret lærerstartsordninger, der gør, at man kommer godt i gang som lærer".

Tilføjet kl. 8.32

KL: Godt kommuner tager nye lærere seriøst

Mens lærerformanden mener, at tallene er udtryk for, at der stadig er mange kommuner, der ikke gør nok for at sikre nyuddannede en god start, kalder formand for KL's Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler tallene for positive.

"Nyuddannede lærere skal naturligvis have den bedste start på deres tid i folkeskolen, og med A20 satte vi som parter ekstra spot på netop denne gruppe. Derfor er det også positivt at se, at kommunerne tager den opgave alvorligt", siger han i en skriftlig kommentar til folkeskolen.dk.

Michael Ziegler er til daglig borgmester i Høje-Taastrup, som er én af syv kommuner, der ikke har indgået en lokal arbejdstidsaftale som supplement til den centrale arbejdstidsaftale A20.

"Det er helt naturligt og en central del af A20, at man i et tæt samarbejde finder de bedst mulige lokale løsninger. Hvordan det så udmønter sig i praksis kan være meget forskelligt og vil også afhænge af hvilke lokale forudsætninger, der er i den enkelte kommune", siger Michael Ziegler videre i den skriftlige kommentar.

Powered by Labrador CMS