Fraværsstatistik

Nye tal: Sygefraværet falder, men ligger højere end før corona

Lærere havde gennemsnitligt 13,2 fraværsdage sidste år som følge af sygdom eller arbejdsskade. Gennemsnittet blandt kommunalt ansatte var 14,8 dage.

Publiceret

Lærernes sygefravær er faldet en smule siden rekordåret 2022, men ligger stadig højt og højere end i to år, hvor coronasmitten var på sit højeste, 2020 og 2021. Det viser nye tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 

Sygefraværet blandt lærere på folkeskoler og i specialundervisning ligger generelt lidt lavere end gennemsnittet blandt kommunalt ansatte. Men mønsteret er det samme. Fraværet steg voldsomt i 2022, og selvom sygefraværet faldt i 2023, er det fortsat ikke på niveau med tiden før coronasmitten. Omregnet til fraværsdage per fuldtidsansat lærer, havde lærerne sidste år 13,2 dages sygefravær fra jobbet, svarende til en fraværsprocent på 5,8. I 2022 var tallene henholdsvis 14,7 og 6,5 procent.