Anmeldelser

Historie
0   42

Bevidstgørende historieundervisning

Fremragende hæfte på blot 55 sider redegør for tid og kronologi, og samtidig er der glimrende forslag til mindre undervisningsforløb, der kan være med til bevidstgørelse hos eleverne fra 3. klassetrin til udskolingen.

Letlæsning
0   45

Matematik med gys og mystik

Kun ved at løse utallige gåder af matematisk tilsnit vil det lykkes for læseren at redde de indespærrede og igen slippe ud af det mystiske laboratorium.

Matematik Læsning Dansk

Tosprogede
0   42

Ja, ja, vi kender godt hans type …

Minoritetsdanske drenge må ofte forholde sig til negative og stereotype forventninger til 'drenge som dem'. Når de negative forventninger kommer fra lærere, får det stor betydning for drengenes selvforståelse, præstationer og forhold til skolen.

Flygtninge Trivsel Undervisning Børneliv Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   112

"Martin og Victoria" for nutidens unge

Det ubarmhjertige teenageliv på Københavns Vestegn, som skildres i denne roman, viser, hvordan éns liv og hverdag kan ændres for altid. Flere gange.

Dansk

Pædagogik
2   115

Lad os tale om det pissedårlige

Det perfekte i skolen findes ikke, men pissedårlig undervisning findes. Lad os bryde tabuerne, så vi kan tale mindre ideologisk om skole og læreruddannelse, siger Alexander von Oettingen i en ny bog til lærere, ledere, forvaltningschefer og politikere.

Didaktik Skolepolitik Lærer- og efteruddannelse Undervisning

Skønlitteratur
0   41

Fin og finurlig billedbog

Bogstaverne er blevet trætte af deres arbejde i alfabetet og har mistet troen på det store projekt. De føler sig misbrugt – hvad man egentlig godt kan forstå – og søger nu arbejde hver for sig.

Dansk

Dansk indskoling
1   65

H.C. Andersens nye klæder

Man skal ikke pege fingre ad Sigurds genfortælling af klassikerne.

Dansk

Engelsk
0   22

Bevægelse for bevægelsens skyld

Bevægelse i sprogindlæringen skal helst understøtte ordets betydning, ellers bliver det meningsløst. Her svigter det ellers lækre materiale en smule.

Motion/bevægelse Børneliv Skolen i samfundet

Dansk overbygning
0   61

Det er drama, det er godt

Inspirerende materiale fra dygtige forfattere kommer vidt omkring i en genre, som nok har været lidt overset i danskundervisningen i de ældste klasser.

Dansk

Matematik
1   63

Modeller er guld - især hvis de kan bruges

Det kan være livsnødvendigt at arbejde med modeller frem for at lave alt i skala 1:1. Men modeller kan også være en nødløsning, når den virkelige verden ikke er inden for rækkevidde.

Lærer- og efteruddannelse

Dansk
0   45

Fokus på morfemer giver sikre læsere

Bogen kan anbefales til lærere og lærerstuderende, da den kontinuerligt kobler det teoretiske afsæt med et didaktisk perspektiv på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges og gennemføres.

Læsning Ordblind/læsesvag Lærer- og efteruddannelse Specialundervisning Undervisning

Skolepsykolog/PPR
0   41

Overskuelige og præcise svar på vigtige spørgsmål

"PPR-håndbogen" er et grundigt opslagsværk for alle, der arbejder i eller samarbejder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - og i øvrigt for alle, der beskæftiger sig med børns udvikling.

Specialundervisning Undervisning

Engelsk
0   12

Solidt uden originalitet

I "Boost 4" er der fortsat fokus på elevernes kommunikative kompetencer, og materialet har sit afsæt i en virkelig kontekst, nemlig byen Manchester. Det repræsenterer grundighed og systematik, der er fokus på det nære, og temaerne er meget klassiske. Jeg savner hjælp til at skabe en undervisning, der gør noget andet end det sædvanlige.

Skønlitteratur
0   38

Eventyr er altid i bevægelse

Gedigne gendigtninger genfinder gamle Grimms grumheder!

Dansk

Pædagogik
0   43

Tydelige guidelines til bedre samtaler

Velskrevet, velredigeret, vellykket – disse tre ord beskriver i kort form, hvorfor man som professionel samtalepartner bør skynde sig at få læst Jacob Folke Rasmussens ”Samtaler, der bygger bro” – med undertitlen ”En guide til fagprofessionel samtalepraksis”.

Uddannelsesvejledning Undervisning Skolen i samfundet

Lærer- og efteruddannelse
0   50

Aktionslæring som ramme for koblingen mellem teori og praksis

De pædagogiske uddannelsers evige udfordring - teori-praksis-koblingen - får med denne bog en kompetent håndsrækning.

Matematik
0   51

Pligtlæsning for matematiklærere

Hvad er vigtigst i matematikundervisningen? Hvad er matematik? Hvorfor i det hele taget undervise i matematik, og hvilke kompetencer skal en matematiklærer besidde? Det er ikke mindst det, Rune Hansen søger svar på i "Matematikdidaktik".

Didaktik Lærer- og efteruddannelse Undervisning

Tosprogede
0   59

Sort hår og brun hud gør en forskel. Tal om det!

Mange børn og unge oplever ulighed og forskelsbehandling i skolen, og ofte er det også lærerne, der - mere eller mindre bevidst - kategoriserer og farvekoordinerer eleverne.

Flygtninge Dansk som andetsprog Pædagogik Undervisning

Dannelse
0   76

Hjerteblod i kompliceret kredsløb

"FAQ om dannelse" er en vigtig bog. "FAQ om dannelse" er en kompleks bog. "FAQ om dannelse" er en inspirerende bog. Og "FAQ om dannelse" er en irriterende bog.

Pædagogik Lærer- og efteruddannelse Skolen i samfundet Undervisning

Teknologiforståelse
0   28

Teknologiforståelse i matematik

Det kræver mere faglig indsigt at kaste sig ud i projekter som de beskrevne. Forfatterne er udmærket klar over problemet, som skyldes et mangeårigt svigt i uddannelsen af lærerne.

It Matematik Undervisning