Anmeldelser

Skoleledelse
1   24

”Data” er på mange måder et lidt besværligt emne

13 øvelser omgivet af afklarende tekst danner oplæg til gode refleksioner omkring vores brug af data. Men en del synes ufortalt.

Teamsamarbejde Ledelse Lærerliv Arbejdsliv

Skoleledelse
0   49

Vender vinden?

Bogen er et sympatisk forsøg på at finde balancer imellem styring og professionelt skøn. Med både teoretiske og praktiske indfaldsvinkler er den et godt afsæt for faglig refleksion, men hvad er det, der mangler?

Ledelse

Letlæsning
0   114

Lav lix ingen hindring

Uhygge, kærlighed og venskaber, fortalt for unge, der har lidt alt for mange nederlag i mødet med læsningen. Godt gået.

Læsning Dansk

Skønlitteratur
0   42

En rigtig ”gå på opdagelse-billedbog” for alle aldre

Find dig selv i prisvindende norsk tælle-/myldrebog med fint budskab.

Matematik indskoling Dansk Matematik

Formålsparagraffen
0   65

Hvad skal børnene have ud af deres skolegang?

Er ambitionen om en skole, hvor fællesskab, nysgerrighed og selvvirksomhed er i fokus, vigtig? Eller er folkeskolen slet ikke parat til et samfund med kunstig intelligens og menneskelignende, algoritmestyrede robotter?

Dannelse Pædagogik Målstyring Skolepolitik (Christiansborg) Folkeskoleloven Skolen i samfundet Undervisning Skolepolitik

Lærerliv
0   251

Sådan går I og har det i kølvandet på lov 409

Det forgangne årti har været turbulent for den danske lærerstand. Reformer, lockout og lovindgreb har hørt til tidens uorden for professionen, og deres betydning lader sig svært overdrive. Bogen her er en kærkommen beretning om lærerlivet.

Læreruddannelsen Skolen i samfundet Folkeskolereform Lærermangel Arbejdsliv Lærer- og efteruddannelse Folkeskoleloven Skolepolitik

OK13
23   316

Corydon – manden uden fortrydelse

Ny bog fortæller om amokperioden 2012-15 og forsøger at tegne et portræt af manden bag skolereform, lov 409 og salget af Dong.

Skolepolitik (Christiansborg) Overenskomst Folkeskolereform Arbejdstid Folkeskoleloven Skolepolitik Arbejdsliv

Trivsel
0   60

Det stille vand – den dybe grund

Stille elever i klassen overses ofte, men de kan blive synlige ved hjælp af tænkepauser (stilhed), langsommelighed og et blik på den nærmeste udviklingszone. Og det er lærerens ansvar.

Pædagogik Børneliv Undervisning Skolen i samfundet

Samfundsfag
0   29

Revolutionen udebliver, men Coagmento holder

Coagmento lover et opgør med digitalisering for digitaliseringens skyld. Men selvom det noble mål ikke helt nås i denne omgang, skal folkene bag have point for at sigte højt og have idealer – og mest af alt for at have skruet et udmærket digitalt læremiddel sammen til samfundsfagsundervisningen.

Teamsamarbejde
0   36

Inspiration eller spændetrøje?

Skolereformen har bidraget til et bedre samarbejde i team i folkeskolen. Men hvordan skal de gode intentioner om samarbejde udmøntes?

Skoleledelse Lærerliv Ledelse Arbejdsliv

Ledelse
0   48

Lidt af en opgave, men et dejligt ambitiøst ideal at have

Bogen slår et mægtigt slag for værdien og vigtigheden af faglig ledelse i skolen. Faglig ledelse skal helt tæt på og ind i praksis, så det bliver et fælles anliggende mellem den faglige leder, skolens vejledere og lærerne på skolen.

Skoleledelse

Dannelse
0   200

Grib dannelsen, og vær ikke bange for at bruge den

”Hav mod til at bruge din forstand”. Oskar Negt gentager oplysningsfilosoffernes gamle slagord og forklarer, hvorfor dannelse og demokrati hænger nøje sammen i en verden, som er truet af driftsøkonomisk imperialisme, herunder let målbare læringsmål.

Pædagogik Målstyring Skolen i samfundet Undervisning

Idræt
0   37

Cricket er et fantastisk spil med fokus på etik og fællesskabet

www.spilcricket.dk giver idrætslærere et fantastisk godt redskab til at planlægge, gennemføre og evaluere god cricketundervisning, mulighed for at arbejde med spillets tekniske og taktiske elementer, men også et tydeligt fokus på fairplay.

Dansk overbygning
0   37

Gags og løjer og Matthesen

Anders Matthesen betegnes som kongen af dansk comedy i nyt undervisningsmateriale om hans karriere, figurer og humor. Eleverne kommer langt ind i Matthesens univers. Det er sjovt og inspirerende, men bogen kunne godt være mere objektiv.

Dansk

Pædagoger i skolen
0   65

Pædagogernes uklare rolle i skolen under lup

Pædagoger i skolen skal både motivere eleverne til at lære og holde skolens krav på afstand for at skabe trivsel. Det er ikke let, viser denne bog, som både lærere, pædagoger og skolepolitikere burde læse.

Målstyring Indskoling Undervisning

Lærer- og efteruddannelse
0   143

Kærkomment indspark til diskussion af læreruddannelsen

“Professionernes fundament - En kritik og vision” er en interessant og fængende antologi, som på forskellige måder kan bruges i den evigt gående diskussion af læreruddannelsen.

Professionshøjskoler Didaktik Undervisning

Talentfokus/særligt begavede
0   95

Usædvanlig dygtige elever behøver også et inkluderende læringsmiljø

Man har kun få lektioner bag sig som underviser, før man ved, hvor svær en øvelse den gode undervisningsdifferentiering faktisk er. Her er en håndsrækning til både nye og mere erfarne lærere.

Undervisningsdifferentiering Pædagogik Niveaudeling Undervisning

Bacheloropgaven
0   161

Svømmevinger til bachelorprojektet

En lille håndbog giver gode råd - til både studerende og vejledere - om arbejdet med læreruddannelsens afsluttende projekt.

Læreruddannelsen Lærer- og efteruddannelse

Pædagogik
0   46

Uden tvivlens nådegave

"UgeskemaRevolutionen" er en tung bog at komme igennem på mange måder. 1.045 gram er cirka tre gange vægten af en gennemsnitlig fagbog. Skal omslaget og de mange sider glittet papir signalere en gedigen ny faglig viden til lærere i folkeskolen?

Undervisning

Faglig læsning
0   211

Fra dagligt sprog til fagligt sprog i alle fag

Så brugbart og tæt på praksis er det vist ikke set før: Didaktisk håndbog med supplerende website fuld af praksisnære principper og konkrete værktøjer til sprogudviklende undervisning i alle fag - og for alle elever.

Dansk som andetsprog Dansk Matematik Historie Engelsk Biologi Billedkunst Fysik/kemi Natur/teknologi Læsning