Anmeldelser

Evaluering
2   184

Ekskluderende selvevaluering

Selvevaluering af folkeskolens børn og unge regnes for at være af selvfølgelig værdi for deres læring og trivsel. Men en gruppe forskere peger på alvorlige svagheder ved denne metode og foreslår et alternativ.

Undervisning

Dansk
1   77

Fortæl og forstå

Lille, gedigen håndbog om det narratives betydning i skolen giver en tætpakket første introduktion til et stort og vigtigt område.

Dannelse Skolen i samfundet

Pædagogik
0   60

Etisk dømmekraft og klogskab i den professionelles arbejde

Etikkens udgangspunkt er tvivl om, hvordan man skal handle rigtigt i unikke situationer. Bogen er derfor aktuel for alle professioner, men ikke mindst for lærere.

Undervisning

Natur/teknologi
0   55

Hvad kan vi forvente?

Hvad kan vi forvente, at eleverne kan (læs: er blevet undervist i), når vi modtager dem i skolen, på mellemtrinnet, i udskolingen, på gymnasiet, på universitetet? Debatten er ofte skarp og uforsonlig, men kan vi finde en fælles vej?

Fysik/kemi Biologi Geografi

Teknologiforståelse
0   52

At blive filtret ind og ud af teknologi

Velskrevet og reflekteret bog belyser en række af de fagligheder, der er knyttet til faget teknologiforståelse. Bogen bevæger sig igennem forskellige perspektiver på teknik og teknologi, og den forholder sig både beskrivende og kritisk til fagbeskrivelsen af det nye fag.

Dannelse Didaktik It Skolen i samfundet Undervisning

Trivsel
0   31

Til kamp for kritisk oprustning af de unge!

Det udmattede selv er for etiske æstetikere. Vi er gået fra et forbudssamfund til et påbudssamfund, og nu må der gøres noget, for vi fortjener alle et liv, hvor vi ikke hele tiden bliver diagnosticeret.

Børneliv Skolen i samfundet

Matematik
0   41

Kom fra intention til handling

Bogen er ikke fyldt med tom snak, men indeholder brugbar viden om, hvordan vi får skabt overensstemmelse mellem intentionen i faghæftet og undervisningens praksis.

Didaktik
0   83

Faglighed eksisterer ikke i et tomrum, men forandrer sig med udvikling

Det demokratiske element i undervisningen diskuteres i denne bog ud fra forhold mellem det didaktiske og det demokratiske, blandt andet om det demokratiske ligger i elevens fremtidige deltagelse i samfundet, eller om det er en del af selve didaktikken.

Matematik Naturfag Samfundsfag Engelsk Fransk Tysk Håndværk og design Dansk Elevdemokrati Undervisning

Idræt
0   22

Boldspilsundervisningen SKAL kvalificeres gennem både teori og praksis

"Boldspilsundervisning i teori og praksis" arbejder med at udvikle undervisning, hvor fokus på teori og praksis er et vigtigt omdrejningspunkt. Boldbasis, boldspil og undervisningsplaner er gennemarbejdet og afprøvet med udgangspunkt i gode læringsmiljøer for elever og idrætsstuderende.

Skønlitteratur
0   25

En bog, som ikke må dømmes på sit omslag

Bogens ydre er halvkedeligt, men indeni spiller farverne. Som hos hovedpersonen.

Dansk

Musik
0   25

Vellykket musikportal

Med portalen dansksangdigital.dk får man som musiklærer endnu et digitalt univers at boltre sig i, når der skal planlægges undervisning i musik. Portalen dækker hele grundskolen med forløb til både den obligatoriske musikundervisning og valgfagsdelen.

Læreruddannelsen
0   25

Giv fiktionen en renæssance i danskundervisningen

Både læsning og skrivning af fiktion er blevet nedprioriteret både på læreruddannelsen og i folkeskolen. Denne bog kan måske råde bod på dette.

Dansk Lærer- og efteruddannelse

Trivsel
0   15

Trivsel og grænsesætning

PERSPEKT 2.0 er udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø med støtte fra Rockwoolfonden. Det handler blandt andet om at kunne sige fra over for krænkelser.

Undervisningsmiljø Børneliv Fysisk arbejdsmiljø Skolen i samfundet Arbejdsliv

Håndværk og design
0   20

Stress af med strik

Hvis du mangler argumenter for at bruge dyrebar skoletid på håndværk og design, finder du dem i rigeligt mål her i bogen.

Trivsel Stress Børneliv Psykisk arbejdsmiljø Skolen i samfundet Arbejdsliv

Skønlitteratur
0   15

Helende broderkærlighed

Årets vinder af Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris er en rørende historie om et svært tema.

Dansk

Matematik
0   30

Mangler vi et matematikfag?

Skal vi lære eleverne at regne, eller skal vi inspirere dem til at blive kritisk tænkere? Her en anmelder, der ikke kan dy sig for at svare igen.

Natur/teknologi
2   23

Eminent didaktiktaktik

Denne fagdidaktik går i bredden såvel som i dybden. Nu må de eventuelt tilbageværende hindringer for at udklække lærerkræfter til faget være ryddet af vejen.

Didaktik Undervisning

Engelsk
1   25

Svaret er et spørgsmål

Hvorfor gør jeg det, jeg gør? står der på forsiden af den seriøst udseende bog for sproglærere, som landede på anmelderbordet. Min familie har gjort sig vældig lystige over den titel og udtrykt, at de glæder sig til at få svaret.

Fransk Tysk

Skønlitteratur
1   14

FN's verdensmål hånd i hånd med faget dansk

Børn er optaget af miljøspørgsmål og af spørgsmålet om, hvorfor mange mennesker lever under dårlige forhold. Disse bøger er til at blive klogere af.

Bæredygtighed Dansk Skolen i samfundet

Teknologiforståelse
7   19

Teknologiforståelse - et spøgelsesfag

Bogen er et bidrag til de pågående overvejelser om et skolefag eller emne med navnet teknologiforståelse. Måske er den ligefrem et debatindlæg?

It Undervisning