Anmeldelser

Kristendomskundskab
0   9

Når præsten og læreren finder samme takt

Otte undervisningsforløb fra to forskellige sammenhænge sætter fokus på, hvad det egentlig er, vi gør, når vi underviser i religion. Det er den sideordnede og ligeværdige tilgang til tværprofessionelt samarbejde, der gør bogen unik.

Didaktik Undervisning

Musik
0   60

Af musiklærere til musiklærere

Ny musikportal giver masser af emner og aktiviteter at vælge imellem, både på mellemtrinnet og til valgfag i 7. og 8. klasse.

Ledelse
0   47

Sådan bliver du bedre til at være en pissedårlig leder

Med de bedste intentioner sætter veloplagt lille bog befriende fokus på det negative og det ledelsesmæssige tabu: den dårlige ledelse.

Skoleledelse

Pædagogik
0   59

Fri af ministeriet

Det er ikke holdbart, at voksne kaster ansvaret for børns udvikling over på børnene selv, er det begrundede grundsyn i "Selvbyggerbørn". Men forfatteren kunne nok have beskæftiget sig lidt mere med vilkårene for, at folkeskolen fik muligheder for at agere ansvarligt.

Skolen i samfundet Børneliv Skolepolitik Dannelse Målstyring Undervisning

Kreativitet
0   47

Et spændende bud på fremtidens folkeskole

Har kreativiteten for trange kår i nutidens skole? Og hvad skal medtænkes i udviklingen af en kreativ uddannelseskultur? De spændende bud i denne bog gives af en praktiker med meget på hjerte og en stor erfaringsrygsæk.

Pædagogik Didaktik Undervisningsmiljø Læreruddannelsen Musik Billedkunst Idræt Undervisning Fysisk arbejdsmiljø Lærer- og efteruddannelse Arbejdsliv

Skønlitteratur
0   32

Elementært spændende historie

Mystik og kamp mod onde ånder danner rammen om en ny serie, der nok skal få mellemtrinnet til vende siderne.

Læsning Dansk

Uddannelsesvejledning
0   45

Ad snørklede stier mod arbejdslivet

Unge fortæller om de svære uddannelsesvalg i ”12 snørklede stier – Om unges vej mod arbejdslivet”. Det er for så vidt ganske interessant at høre de unges egne stemmer, men samlet set er bogen mere velment end velfungerende.

Skolen i samfundet

Pædagogik
0   44

Befriende og pisserelevant bog

Vores pædagogiske arbejde er et dilemma mellem fagprofessionalisme og følelser. Vi kan ikke danne relationer uden følelser, og vi kan ikke lade følelserne tage over.

Undervisning

Dansk indskoling
0   47

Ordet er også de yngste elevers

Man får god hjælp til at arbejde målrettet med danskfagets mundtlige tekster i 1.-2. klasse med dette velstrukturerede og inspirerende materiale.

Dansk

Skønlitteratur
0   50

Nænsom og fin ungdomsroman

Stella – vel 16-17 år – er en populær og selvsikker pige, lige indtil den dag hun opdager, at hun er forelsket i veninden Sigrid, så bliver der uro i både hendes krop og sind.

Dansk

Pædagogik
0   57

Selvbestemmelse eller lydighed?

I det pædagogiske arbejde har man altid et valg, hvor man enten kan forsøge at støtte til autonomi eller tvinge til at blive adlydt. Dette normative valg er grundkernen i den pædagogiske etik.

Undervisning

Dansk udskoling
0   46

Når grimheden bliver til poesi

To af tidens hotteste unge digtere spiller godt med og mod hinanden i en ny lærebog om lyrik. Der er plads til både det helt private og tidens store temaer.

Dansk

Læreruddannelsen
1   88

At være undervisningskompetent - sådan

Antologien retter sig mod lærerstuderende som en grundbog i faget almen lærerkompetence. Den er læsevenligt opbygget, velskrevet og aktuel med sine temaer og perspektiver og lægger op til dialog og refleksion blandt de studerende.

Pædagogik Lærer- og efteruddannelse Undervisning

Billedkunst
0   33

Fire gange fire veje ind i billedkunstens verden

Louisianas kunstportal er gennemarbejdet, brugbar og gratis. Det meste af dens materiale kan bruges, også selv om man ikke bor i besøgsafstand til museet.

Håndværk og design
1   12

Er der en redaktør til stede?

Redaktionen af ny didaktikbog lader en del tilbage at ønske, ikke mindst hvis den skal fungere som brugsbog.

Pædagogik
0   45

Pas på med de hurtige følgeslutninger!

Hvordan kan viden om hjernen give os et overordnet bud på som lærere at navigere i en læringsmæssig kontekst? Det forsøger denne videnskabeligt funderede bog at give os svar på.

Læreruddannelsen Undervisning Lærer- og efteruddannelse

Dansk mellemtrin
0   51

Sans, skriv og skyd

"Sansespor" sætter skrivespor. Nyt materiale sætter gode gamle fif i godt selskab og i et fint og overskueligt system.

Dansk

Læreruddannelsen
0   65

Praktisk, god og sine steder lidt for firkantet

Arbejdet med læreruddannelsens første skriveøvelser, det afsluttende projekt og alle skriftlige opgaver derimellem er emnet for denne håndbog. Diskuter den, og brug den.

Lærer- og efteruddannelse

Fysik/kemi
0   63

Gør dig forståelig

Naturfag er også sprogfag, og det er ikke nok, at eleverne lærer at læse. Eleverne skal lære at læse for at lære. Forskellige læseformål fordrer forskellige læsestrategier.

Biologi Geografi Natur/teknologi Faglig læsning Læreruddannelsen Læsning Lærer- og efteruddannelse Dansk

Dansk
0   74

En værktøjskasse med fagsprogsøvelser

Hvis læring i skolen sker gennem sprog, hvordan bringer vi så dette i spil i alle fag ved at læse, skrive, tale og lytte? Det har denne bog en række svar på i form af helt konkrete øvelser til undervisningsbrug.

Matematik Engelsk Tysk Fransk Samfundsfag Billedkunst Historie Fysik/kemi Natur/teknologi