Anmeldelser

Uddannelsesvejledning
0   33

Hvordan formes en udsat ung?

Det er spændende spørgsmål og et sympatisk ærinde, forfatteren er ude i. Hendes poetiske metode udfordrer den traditionelle måde at anskue ungdomsforskningen på. Eller i hvert fald denne anmelders.

Skolen i samfundet

Pædagogik
0   124

Pædagogik fra allerøverste hylde

En lidt nørdet bog med krudt i. Det er, hvad man får serveret, når man giver sig i kast med Lucas Cones nøje udvalgte pædagogiske tekster, der hver på sin måde står alene og på skuldrene af hinanden.

Dannelse Undervisning Skolen i samfundet

Grønland
0   10

Den kommer fra hjertet, men …

Som læser er man ikke i tvivl om, at livet i Grønland er en stor oplevelse for forfatteren, og at han nærer varme følelser for landet, folkene og ikke mindst sine elever. Det er desværre det pæneste, der er at sige om bogen.

Lærerliv Udland Arbejdsliv Skolen i samfundet

Ledelse
0   30

Fra målingsledelse til visionsledelse

Alle offentlige ledere skal kunne sætte meningsfuld retning via en klar vision for deres organisation. Hvis ikke du vil og kan det, skal du ikke være leder ifølge Ledelseskommissionen. Ny bog kan hjælpe konkret på vej.

Skoleledelse

Matematik mellemtrin
0   39

Matematik i system – systemer i matematik

Hvad skal vi med så mange forskellige matematiksystemer? Hvad er forskellene, og hvad er de enige om? Hvorfor bruger så mange matematiklærere matematiksystemer i deres undervisning, og hvordan kan vi undervise uden?

Matematik

Samfundsfag
0   32

Så er kampen for seksuel ligeberettigelse også kommet på skemaet

Bogen "LGBT+-kampen - Polen" er udkommet i temaserien "Unge øjne på Europa", hvorfor da også mange af kilderne er baseret på de unges egne udsagn og erfaringer.

Seksualundervisning Historie Geografi Undervisning

Skønlitteratur
0   50

Syretrip med sprogblomster

En synæstetisk oplevelse af spyt, pølser, blod, løse tænder og negle blandet med ord.

Specialundervisning Dansk Undervisning

Pædagogik
0   60

Klassedannelsens komplekse kalejdoskop

Med denne bog har vi gode forudsætninger for at skabe gunstige, motiverende og pædagogiske rammer for vores kommende udskolingsbørn, når de måske skal i nye udskolingsklasser efter sommerferien. Det er nemlig lettere sagt end gjort.

Trivsel Unge Udskoling Undervisning Børneliv Skolen i samfundet

Matematik
0   37

Med matematikken i livets ulidelige lethed

Kan man bruge matematik til noget fornuftigt? Hvordan påvirker matematikken min hverdag på godt og ondt, uden at jeg opdager det? Hvorfor ved Google altid, hvad jeg vil søge efter? Kan Netflix regne ud, hvad jeg gerne vil se?

It Undervisning

Undervisningsmiljø
0   43

En nøgle til det læredygtige klasserum

Med et øget fokus på de fysiske rammers betydning og potentiale frigives der energi og overskud til læring og trivsel for både skolens børn og voksne.

Pædagogik Didaktik Fysisk arbejdsmiljø Undervisning Arbejdsliv

Evaluering
0   33

Sproglig evaluering under lup

En sproglig evalueringsbølge er skyllet hen over skoler og daginstitutioner. Skarp og tankevækkende bog undersøger hvorfor, hvordan og med hvilken effekt.

Tosprogede Dansk som andetsprog Undervisning

Skoleledelse
6   34

Rette ledelse på rette niveau

Sammenhængende og vidende ledelsesbog går langt dybere end indholdstomme konsulentøvelser.

Ledelse

Unge
0   19

Virkelige historier om virkelige mennesker

Med denne serie fortalt af unge mennesker, der på egen krop har oplevet masser af svigt og misbrug, kan læselysten hos de ældste elever måske vende tilbage. Bøgerne er barske, men der er håb til sidst.

Børneliv Social arv Skønlitteratur Letlæsning Dansk Læsning Skolen i samfundet

Pædagogik
0   107

At blive set som den, man er

God og indsigtsfuld bog om anerkendelsesbegrebet giver grundig indføring i begrebets historie og forskellige områder, hvor det er vigtigt for de fagprofessionelles relationer.

Undervisning

Musik
0   38

Musik er noget, vi skaber og oplever sammen

Nyt materiale til den musikteoretiske undervisning er lækkert og giver læreren lyst til at kaste sig ud i det.

Specialundervisning
0   26

Grundig og velskrevet vejledning om ekstrem kravundgåelse

Ekstrem kravundgåelse, også kaldet PDA, er en profil på autismespektret. Anmelderen er ved endt læsning en hel del klogere, blandt andet på den pædagogiske tilgang til børn og unge med PDA i skolen.

Inklusion Undervisning

Dansk
0   89

En verden opleves, skabes og undersøges

Hvad går undersøgende litteraturpædagogik ud på? Det giver denne bogs forfattere et engageret og fyldestgørende bud på.

Corona
0   71

Roman om en fælles tid, som måske snart er ovre

Coronanedlukningen set fra en skoleleders perspektiv er omdrejningspunktet i romanen, som er et spændende tidsbillede, men en lille smule genreforvirret.

Skoleledelse Skønlitteratur Arbejdsliv Ledelse Dansk

Pædagogik
0   35

Uskarp debatbog om "pissedårlig pædagogik"

Den lille bog – "Pissedårlig pædagogik" - på 88 små sider er den tredje i en serie med omslag i strålende pangfarver og med ordet "pissedårlig" i titlen. Den er svær at blive klog på.

Undervisning

Forskning
2   203

Mørke og mismod

Da debatten om målstyring og skolereform var på sit højeste, blev Lars Qvortrup og Jens Rasmussen anklaget for videnskabelig uredelighed og senere pure frifundet. Nu har de skrevet en bog om forløbet. Den er ikke befordrende for en konstruktiv uddannelsesdebat.

Folkeskolereform Målstyring Undervisning Folkeskoleloven Skolepolitik