Anmeldelser

Skolepolitik
0   43

Evidensmedicin uden bivirkninger?

12 forskere bidrager til et mere nuanceret blik på det herskende evidensparadigme, der i modsætning til sit ophav, den medicinske forskning, ordinerer handlinger uden skelen til bivirkninger.

Undervisning

Fravær
0   33

Fravær betyder både mistet læring, manglende fællesskab og en usikker fremtid - og nej, det er ikke barnets skyld!

De allernyeste resultater af undersøgelser af årsager og indsatser - og fra så mange forskellige synsvinkler, at man næsten bliver svimmel. Nye læsere kan begynde her.

Trivsel Mobning Inklusion Autisme-spektret Undervisning Børneliv Specialundervisning Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   12

Jamen, der sker jo ikke noget - eller gør der?

En klasse er på lejrskole. Ellers sker der ikke rigtig noget i denne korte roman. Men det poetiske og sansende sprog og alt det, der alligevel sker mellem personerne - og mellem linjerne - giver stof til spændende litteratursamtaler i klassen.

Lejrskoler/skolerejser Dansk Undervisning

Pædagogik
0   16

Et spændende indblik i uro i skolen

Gennem en forskningsoversigt og podcast får praktikeren indblik i undervisningsforstyrrende uro i skolen: Det er komplekst, og løsningerne ligger hos de fagprofessionelle.

Undervisning

Dannelse
4   124

Ny bog til en ny tid

Der blæser nye vinde. Lærernes bindinger af målstyringen skal løsnes. Og hvis det viser sig, at disse vinde kan bære, så kommer denne bog til rette tid, skriver Jens Raahauge i denne anmeldelse. Så... Så dan... Så dannelse!

Dansk Matematik Engelsk Kristendomskundskab Historie Samfundsfag Tysk Fransk Geografi Skolen i samfundet

Natur/teknologi
0   20

Vi elsker alle plastik

Plast er genialt. Det er billigt og kan erstatte masser af andre materialer. Desværre er der som bekendt en bagside. Vi hader alle plastaffald. Plastik i naturen, plast i dyrenes maver, "plastøer" i havene. Hvilken vej skal vi gå?

Ordblind/læsesvag
0   29

Nærmest genialt

OrdblindeLab rammer nogle nicher, der gør det yderst anvendeligt i skolesammenhæng.

It Specialundervisning Undervisning

Trivsel
0   17

Mindfulness for mellemtrinnet

Hvis du er på udkig efter en praksisbog til mindfulness på mellemtrinnet, kan denne bog være et godt bud. Uden så mange akademiske mellemregninger præsenteres en praktisk tilgang til mindfulness i børnehøjde.

Børneliv Skolen i samfundet

Madkundskab
0   14

For at forstå metodik kræves eksempler

Med indførelse af begrebet praksisfaglighed har Undervisningsministeriet ønsket at styrke blandt andet madkundskab. Det kan kun ske på et solidt teoretisk fundament og med kompetente undervisere, mener denne bogs forfatter.

Trivsel
0   15

Næsten for meget af det gode

Demokratisk dannelse er måske skolens vigtigste fag, og derfor er det godt, hvis alle kender til undervisningsmaterialet "Udenfor". Men de gode intentioner skal nok doseres lidt forsigtigt af læreren.

Dannelse Samfundsfag Dansk Børneliv Skolen i samfundet

Fysik/kemi
0   13

Naturfagsundervisning? Ja, beSTEMt

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) står her bag udgivelsen af et webmateriale, der tilbyder et solidt fundament for grundskolens undervisning i naturfagene. Skønhedspletterne udgøres af en til tider ringe sproglig formidling af det faglige stof.

Historie
1   39

Fem fede film om Færøerne

For mange unge er Færøerne blot nogle klippeøer et eller andet sted i det nordatlantiske. Men mon ikke Donald Trumps interesse for og bizarre opførsel i forbindelse med Grønland må have skabt en øget interesse for rigsfællesskabet?

Samfundsfag

Dansk overbygning
0   17

Rå tone og holdninger på spidsen

Nyt, overskueligt forløb åbner muligheder for at arbejde med ekstreme holdninger på nettet. Vi tager afsæt i på overfladen uskyldige videoer, der rummer det ekstreme i mere eller mindre fordækt grad.

Samfundsfag Trivsel Kristendomskundskab Dannelse Dansk Børneliv Skolen i samfundet

Dansk
0   17

Skolen belønner middelklassens læsning

”Literacy i skolen” er super aktuel i en dansk skolekontekst. Fokus er rettet mod udviklingen og ikke mindst videreudviklingen af børn og unges literacykompetencer.

Faglig læsning Læsning

Skoleledelse
0   17

Er din skole moden?

Endnu en bog i rækken, der taler for at arbejde i stærkere læringsfællesskaber i skolen. Bliver distribueret ledelse gjort af et rent hjerte, kan det styrke engagement og arbejdsglæde hos medarbejdere og i sidste ende elevernes læring.

Ledelse

Åben skole
1   21

Bræk murene ned

Hvordan skabes der sammenhæng mellem klasselokalet og verden udenfor? Hvad skal der til for at skabe autentisk læring? Kan skole-virksomhed-samarbejde med udgangspunkt i STEM-fagene være murbrækkeren for åben skole i praksis?

Natur/teknologi Biologi Fysik/kemi Geografi Naturfag Skolen i samfundet

Natur/teknologi
0   23

Verdensmål.nu – og på Matematikkens Dag

To udgivelser, der tilsammen tilbyder lang tids solid og relevant beskæftigelse med de største og vigtigste emner i mange fag og på alle klassetrin. I verdensmål.nu beskrives dog fysikeksperimenter, der kun virker på papiret.

Fysik/kemi Biologi Geografi

Inklusion
0   25

Endnu en vellykket og inspirerende bog om Nest

Læseren får fuld valuta for pengene i denne bog, hvor Nest-programmets metoder præsenteres. Metoderne er grundigt beskrevet og direkte anvendelige, uanset om disse bruges i fuld udstrækning som Nest-model eller blot som inspiration mod en mere inkluderende praksis.

Specialundervisning Pædagogik Undervisning

Idræt
0   14

Idrætsundervisning skal være "vild med dans"

"Dans 22" giver et tydeligt billede af hele dansens verden gennem 22 forskellige danse- og bevægelsesgenrer som folkedans, ballet, vals, hiphop, yoga, salsa og swingdans.

Pædagogik
0   31

En håndsrækning og et skulderklap i bogform

Bogen er en præsentation af sydhavnspædagogik som et værktøj og en personlig fortælling om et lærerliv målrettet kommende lærere og pædagoger i folkeskolen.

Ny lærer Undervisning Lærerliv Arbejdsliv