Anmeldelse

Gode ideer i gammel kontekst

Bogen er en kærlighedserklæring til det klassiske sløjdfag. Desværre rummer den en del modstand mod det fag fag vi kalder 'håndværk & design'. Kan man leve med det, er de praktisk rettede ideer i bogen med deres gode erfaringsbårne tilgang vedkommende og inspirerende.

Publiceret

Fakta

Ideer og inspiration til Håndværk & design på begyndertrinnet – ­Træ og metal

Forfatter: Niels Lyngbo

500 kroner

96 sider inklusiv plakat med værktøjer til træ og metal

Forlaget Meloni

”De fleste nye lærere i faget er teoretisk stærke, men en del mangler praktiske kundskaber enten indenfor de bløde eller de hårde materialer” skriver forfatteren Niels Lyngbo blandt andet forordet til denne bog. Uden dog at nævne, hvori denne teoretiske styrke består. Og senere: ”I en skole, der i forvejen er meget teoretisk, er det vigtigt, at vi i faget håndværk & design meget hurtigt får træet, metallet eller stoffet i hånden.” Og så får vi lige et lille hint til et ikke nærmere defineret udvalg af læremidler: ”Desværre bygger mange nye bøger og forløb på undervisningsportaler på den antagelse, at eleverne skal igennem mange teoretiske øvelser og så bagefter hovedsagelig arbejde med skrald, pap, pailletter og limpistoler”.

Så er vi ligesom i gang! Nå – forordet fylder trods alt kun det meste af side 7. Lad den gode mand komme til orde, tænker jeg, inden de mange sværdslag omkring faget håndværk og design dukker op i skarptskårne erindringsglimt fra perioden, hvor de kulturhistorisk forbundne fag sløjd og håndarbejde måtte se sig distanceret til fordel for afsøgninger af begreber som 'materiel kultur' og ikke mindst eksperimenter med implementering af et noget diffust designbegreb. At resultatet af den fag-faglige diskussion blev sammensætningen af de to overordnede begreber håndværk og design, der fortsat udgør en udfordring, fremgår tydeligt af ovenstående, mere end 10 år senere.

Bogens øvrige tilgange er stringent disponeret under overskrifterne som 'Frisk Træ',' Fyrretræ/Nåletræ', 'Løvtræ', 'Meta'l, 'Andre Opgaver', 'Håndværk & Design i andre fag' og endelig et syvende opsamlingsafsnit under overskriften 'Andre Overvejelser'. Så følger ellers en stribe af forslag til undervisningsforløb, alle skåret over samme læst med en præcis overskrift , en oplistning af formål, klassetrin, anslået tidsforbrug, fagord og anvendte materialer. Med andre ord et regulært og overskueligt idékatalog til den enkelte underviser. 

Hvert enkelt forslag følges af en ”opskrift” i form af en trindelt fremgangsmåde og nogle steder lidt historie eller et par gode tips. Undervejs er indlagt nogle fakta-sider, der bruges lidt forskelligt. Nogle har direkte reference til den plakat med værktøjer, som følger med ved køb af bogen, andre er mere personlige overvejelser over generelle emner som 'Kommer design efter håndværk', 'Orden i værkstedet' eller mere anekdotisk stof plukket fra egne erfaringer og de historier, der fortsat fortælles rundt omkring blandt gamle sløjdlærere.

Under overskriften 'Læs videre her' henvises til en del ældre, i sin tid højt værdsat faglitteratur, enkelte monografier primært om designere og nogle få internet-kilder. Her savner jeg konkrete henvisninger til den faglige rammesætning, der er udsendt af Undervisningsministeriet i form af faghæftet med tilhørende fælles mål, læseplan og vejledning for faget og ikke mindst de tilføjelser, der fulgte i 2019 i forlængelse den ekstra timetildeling, der blev givet til faget. EMU’en er vel også et meget godt bud på en praktisk anlagt kilde målrettet den fagprofessionelle underviser i håndværk og design.

Bogen fremstår på en gang som en varm kærlighedserklæring til det skolefag, der en gang hed sløjd og en modstand mod eller direkte afvisning af at ville sætte sig ind i nyt. Det er lidt ærgerligt, for de praktisk rettede sider i bogen med deres gode erfaringsbårne tilgang rummer så mange vedkommende muligheder for at kombinere netop grundlæggende håndværk og nogle fremtidige udviklingsmuligheder med design og designere som en aktuel fond af viden og inspiration. Afvisningen omfatter både aktuel faglitteratur i bred forstand med den inspiration, den kan rumme og en mangel på accept af behovet for at kende de formelle krav, der trods alt udgør grundlaget for det, der i dag praktiseres som skolefaget håndværk og design.