Anmeldelse

Ny bog om holocaust giver mulighed for fordybelse i mørk historie

Der synes at være gang i en ny bølge af faglitteratur for de store læsere. Forfatter Jens Aage Poulsen giver sin omfattende historiske viden videre til de ældste elever, og det gør han på eksemplarisk vis.

Publiceret

Fakta:

Holocaust

Forfatter: Jens Aage Poulsen

300 kroner

48 sider

Serie: De store fagbøger

Forlag: Gyldendal

Man skal ikke have befundet sig længe i skoleverden og i den aktuelle debat om skolen for at vide, hvor meget børns læsning af litteratur har fyldt og fortsat fylder. Det med god grund. Vi vil gerne have vores børn og unge til at læse mere, og vi vil gerne lære dem at fordybe sig. Måske savner vi alle sammen fordybelsen i gang i mellem.

Med vedtagelsen af holocaust som obligatorisk kanonpunkt i historiefaget fra skoleåret 23/24, har vi set flere fysiske bøger om emnet, og på de digitale portaler har Holocaust ligeledes fået opgraderinger.

Jens Aage Poulsens bog med den enkle titel Holocaust er afgjort en bog for de store klasser. Den er teksttung, men det er altså nødvendigt, hvis vi ved endt læsning vil proklamere, at vi har lært noget. Holocaust kan og skal ikke beskrives enkelt. Den markante grundighed i Poulsens bog giver sig til kende allerede i bogens andet kapitel. Her tager Poulsen os med tilbage i tiden og ser på, hvordan jødehadet i Europa er blusset op mange gange i historien. Det var på ingen måde nazisterne, der opfandt antisemitismen. Vi ser kilder, der beskriver jødedrab i Strasbourg i 1349, og vi kan læse en yderst harsk tekst fra Martin Luther, der i 1543 skriver, at man begår en fejl ved ikke at slå jøderne ihjel. Også i København oplevede man omfattende angreb på jøder under Jødefejden i 1819, og i 1939 lukkede Danmark sine grænser for de jøder, der forsøgte at flygte fra forfølgelser og drab i Tyskland.

Som historielærer har jeg mange gange fået spørgsmålet, hvorfor Adolf Hitler hadede jøderne i det omfang, han gjorde. Jens Aage Poulsen giver et kortfattet bud på svaret, og kommer i forlængelse heraf ind på Dolkestødslegenden, der blev et signifikant punkt i nazisterne propaganda i 1920’erne. Mange tyskere troede på påstanden om en sammensværgelse mellem tyske politikere og jøder. Det blandet med nazisternes raceteorier skabte grobunden for det, der skulle blive holocaust.

Gyldendals ekstramaterialer til bogen, som findes på forlagets hjemmeside, skuffer desværre. Der er tale om simple svarark, der bærer alt for meget præg af 'læs og forstå'. Selvfølgelig er det godt med begrebsafklaring i et stort historisk emne, men hvorfor ikke lægge nogle brugbare kildeopgaver eller problemstillinger, som eleverne kan anvende i undervisningen eller ved prøven i niende klasse? Jens Aage Poulsen har før lavet utallige kildeopgaver i sine udgivelser og det fungerer upåklageligt. Mange elever har svært ved kildearbejdet, og træningsopgaver er altid relevante.

Forlaget hævder, at bogen henvender sig fra 6.- 9. klasse, og selv om der findes stærke læsere i 6. klasse, så vil jeg hævde, at målgruppen er for bred. For det første er sproget ikke bearbejdet til 6. klasse. For det andet arbejder de fleste historielærere mig bekendt med holocaust i udskolingen på grund af emnets omfang, kompleksitet og ikke mindst brutalitet. Holocaust i 6. klasse forekommer mig uhensigtsmæssigt af flere årsager.

Med dette sagt, så skal der ikke lægges skjul på, at det er velskrevet, velprioriteret og for de store elever godt pædagogisk bearbejdet bog. Læserne møder den umenneskelighed, som er en uudslettelig del af holocaust. De møder ondskaben i dæmonisk, dum og instrumentel form, men de møder ikke billedkildemateriale med massegrave og bunker af lig. De enkelthistorier, som Jens Aage Poulsen har fundet frem, viser holocaust i al sit vanvid, og bogen slutter med et kort kapitel om FN’s konvention om folkedrab, der blev vedtaget i 1948. De rå fotos findes mange andre steder. De behøver ikke nødvendigvis optræde i en bog til folkeskolen.

Det er en bog, der skal købes i flere eksemplarer på skolerne, for der skal være mulighed for, at man kan arbejde i grupper med den. Særligt op mod prøverne. Her skal eleverne ikke sidde og deles om et enkelt eksemplar. Der er rigeligt med kilder i bogen, og vil man optimere ekstramaterialet, vil både elever og lærere blive taknemmelige for forslag til problemstillinger og kildearbejde.