Anmeldelse

En håndrækning til den uuddannede

Hvis du intet ved om didaktik kan du begynde her. Ellers er der nok ikke meget nyt at hente. Men med så mange ikke-læreruddannede vikarer i skolen, har bogen måske en funktion at udfylde.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Du skal undervise i morgen -  Kort guide til bedre undervisning

Forfatter: Peter Brodersen

180 kroner

154 sider

Hans Reitzels forlag

Du skal undervise i morgen er en udgivelse, hvor titlen på mange  måder sider det hele: Præmissen er, at du skal undervise i morgen og derfor får du en kort guide til en bedre undervisning. Intentionen er at skære helt ind til benet i forhold til at præsentere udvalgte greb til undervisning, som underviseren kan gøre brug af her og nu.

Forfatteren har en intention om at åbne den didaktiske værktøjskasse for undervisere. På den baggrund er bogen bygget op omkring en model, der indeholder det mest elementære i en undervisning. Indholdet i modellen har fokus på 'Anslag, som åbner emnet', Mål og indehold, der sætter retning for undervisningen', 'Struktur og opgaver, som skaber overblik' og endelig 'Selve forløbet og endelig en afslutning', der samler op og ser frem.

Bogen er grundlæggende kendetegnende ved at være en form for kondensat af indholdet i de mange grundbøger, der for eksempel  anvendes på læreruddannelsen i lærerens grundfaglighed. Et kondensat i det format, som optræder i Peter Brodersens bog fra Hans Reitzels forlag, kan have både muligheder og barrierer. Mulighederne er, at underviseren meget hurtigt kan skabe sig et overblik over undervisningens dramaturgi, men der er også barrierer. For er det muligt at lave dette kondensat? Og ved enhver lærer, der vel at mærke enten har eller er under uddannelse til lærer ikke det, der allerede står i bogen?

Derfor må man også rejse spørgsmålet om bogen i virkeligheden henvender sig til alle de undervisere i folkeskolen, der netop ikke er læreruddannede, men underviser efter, hvordan de tror eller mener, man skal undervise? Hvis det sidste er tilfældet, så er bogen yderst relevant og måske ligefrem tiltrængt. Gruppen af ikke-læreruddannede undervisere i folkeskolen kan så trøste sig ved forfatterens egne ord om undervisningens planlægning - ”For så er det hellere ikke sværere, hvis du ellers ved, hvad du snakker om” - så må vi håbe, at underviseren ved det.