Anmeldelser

Ordblind/læsesvag
1   112

Forskningsbaseret materiale med nærmest garanti for effekt

Bare fordi man ikke har knækket læsekoden på mellemtrinnet eller i udskolingen, skal man ikke give op. Materialet her er et godt sted at starte.

Specialundervisning Undervisning

Læsning
0   77

Provinsens problem: den oversete tredje vej

Spændende etnografisk studie med pædagogisk sigte i en lille bykommune ved verdens ende.

Tønder Kommune Dansk

Uddannelsesvejledning
0   20

En tur rundt på overfladen

Det er vanskeligt at se, hvor ”mønsterbrydere og mindset” kan byde afgørende ind i det vigtige arbejde med mønsterbrud i uddannelsessystemet. Bogen bevæger sig på overfladen af den positive psykologi i sin noget luftige beskrivelse af et konkret mønsterbryderprojekt på en jysk erhvervsskole og bliver dermed vanskelig at anvende for andre.

Trivsel Skolen i samfundet Børneliv

Letlæsning
0   82

Frejdige Frej

Kåre Bluitgen har skrevet fire letlæste og morsomme historier om drengen Frej, og debutanten Thorbjørn Petersen har leveret festlige og sjove illustrationer til. Et muntert bekendtskab.

Læsning Dansk

Undervisningsdifferentiering
1   71

Med eleverne ved roret

Brug af metoden blomstermål til undervisningsdifferentiering engagerer eleverne, men forfladiger det faglige arbejde.

Målstyring Dannelse Pædagogik Skolen i samfundet Undervisning

Letlæsning
0   71

Letlæsning kan sagtens være god litteratur

Det er altid en fornøjelse at læse en velskrevet og veldrejet historie af Daniel Zimakoff, også når lixen er lav.

Læsning Dansk

Skønlitteratur
0   92

Vigtige noveller af en af vores store forfattere

Forfatteren Morten Dürr satte sig for at skrive en samling eventyr for unge med inspiration fra sine vandringer i skovene i Skåne. Men når man er Morten Dürr, trænger nutiden sig hele tiden på, og novellerne kom til at handle om flygtningekrisen, klimakatastrofen, krig, forurening, religiøs fanatisme og grådighed.

Dansk

Didaktik
0   76

Gentagelse eller repetition i didaktikken

Kvalificerede kræfter er samlet i en ny bog om didaktik, som i nogen grad lever op til den trættende titel - hvem vil ikke gerne være moderne og aktuel - men som også understreger det til alle tider indlysende krav: Vi må med jævne mellemrum rydde op i didaktikken, så den er moderne og aktuel.

Læreruddannelsen Undervisning Lærer- og efteruddannelse

Dannelse
0   98

At have en stemme eller at afgive en

Ifølge forfatteren er det aktuelle demokrati truet af, at der lægges for meget vægt på repræsentation og for lidt vægt på former for ligeværdig deltagelse. Bogen bidrager også til at forstå børns leg som et vigtigt bidrag til dannelse og demokrati.

Elevdemokrati Samfundsfag Formålsparagraffen Skolen i samfundet Undervisning Folkeskoleloven Skolepolitik

Uddannelsesvejledning
0   41

Vejledningsdidaktisk sammenskudsgilde

En stor del af koryfæerne i det danske vejledningslandskab har slået sig sammen om en ny udgave af ”Vejledningsdidaktik” med moderne bud på … vejledningens didaktik. Det er ikke nødvendigvis en bog, man læser i ét stræk uden at blive ganske tummelumsk, men den giver en god rundtur i, hvordan man i 2020 kan se på emnet fra forskellige vinkler.

Skolen i samfundet

Historie
0   110

Pragtbog om børn i Danmarkshistorien

Her får vi en underholdende og lærerig fortolkning af livet for danske børn gennem tiderne baseret på et righoldigt kildemateriale.

Idræt
0   52

Op med pulsen

Sjov variation af fangeleg, som dog kræver en del plads og voksenstyring.

Natur/teknologi
0   81

Hvorfor [WORFOR!]? Ja, hvorfor ikke?

Naturvidenskabelig læring gennem leg og kropslige aktiviteter, kreativ udfoldelse, undersøgelser og eksperimenter. Vel at mærke i sammenhænge, hvor der også er tid og plads til både fantasi og filosofisk eftertanke. Denne bog rummer det hele.

Børnehaveklasse Indskoling Undervisning

Skønlitteratur
0   62

En smittende passion for billedbøger

I en bog, der tydeligvis er drevet af en vidunderlig blanding af engagement, viden og lyst til formidling, bringer Janne Højrup Nielsen og Søren Fanø billedbøgerne ud til et bredt publikum af undervisere og andet godtfolk med hang til æstetik. ”I begyndelsen var billedet” vil præsentere dig for billedbøger, du med garanti ikke kender. Glæd dig.

Billedkunst PLC-skolebibliotekar Dansk Undervisning

Pædagogik
2   123

Der er rigeligt at tage fat på

Sten Larsen har skrevet en fremragende opslagsbog til lærerstuderende. I kort form og klart sprog forklarer han lærerfaglige begreber, diskuterer deres betydning for praksis og vurderer de aktuelle udfordringer.

Dannelse Læreruddannelsen Elevplaner Skolepolitik (Christiansborg) Didaktik Evaluering Undervisning Skolen i samfundet Lærer- og efteruddannelse Skolepolitik

Seksualundervisning
0   39

Det kan være svært at tale om seksualitet, men vi er nødt til at prøve

Frida Nøddebo Nyrups bog om Elba, der lærer om tissemænd, tissekoner og meget andet, er et forfriskende bidrag til den stadig meget begrænsede stak børnebøger om børns seksualitet, særligt fordi tabuisering af børns seksuelle nysgerrighed og doktorlege er ikkeeksisterende i bogen - og det trænger vi til.

Undervisning

Pædagogik
0   79

Aktion i læring - læring i aktion

Kortfattet og meget brugbar guide til dem, der gerne vil i gang med aktionslæring. I bogen får man tips og ideer, og gennem cases får man indblik i, hvordan det kan fungere i praksis. Bogen viser, at aktionslæring stiller krav til hele skolens kultur og i et vist omfang også til forvaltningerne.

Undervisning

Læreruddannelsen
0   11

De varme hænders logik

Bogen præsenterer fint, hvordan professionerne bygger på et komplekst vidensgrundlag, der står i modsætning til den kvantificering og standardisering, der kendetegner New Public Management. Bogen er dog af noget svingende kvalitet.

Lærerliv Pædagogik Arbejdsliv Lærer- og efteruddannelse Undervisning

Skønlitteratur
0   31

Når de voksne ikke hører, hvad de unge siger ...

Ny ungdomsroman er noget af det bedste, der længe er skrevet til og for de unge, og den bør blive en ny klassiker i udskolingen.

Trivsel Dansk Børneliv Skolen i samfundet

Skoleledelse
0   39

Transformerledelse

I serien "Ledelse med mening" sætter tre forskere skarpt lys på, hvordan man kan vende udviklingen hos lavt præsterende skoler. Bogens evidensgrundlag er hentet i den angelsaksiske skoletradition.

Ledelse