Anmeldelser

Autisme-spektret
1   40

Hvad forestiller du dig!?

Det er stort set umuligt at forestille sig, hvad andre forestiller sig - og det bliver værre, når den ene af os har udfordringer inden for autismespektret. Det er måske den funktion, der har størst betydning for at kunne forstå og håndtere en kompleks verden, så denne bog er måske den mest grundlæggende i forhold til at forstå børn og unge med autisme.

Specialundervisning Inklusion Undervisning

Børnehaveklasse
0   42

Skolestartsbøger af traditionelt tilsnit

To bøger om skolestart forspilder muligheden for at gøre noget nyt ved genren.

Skønlitteratur Indskoling PLC-skolebibliotekar Undervisning

Matematik
0   27

Stribevis af gode matematikoplevelser

Læremidler behøver ikke at se ud af ret meget for at kunne gøre en positiv forskel for eleverne.

Skønlitteratur
0   23

Frygt og bæven inden sengetid

”Antifanter på taget” er en skøn billedbog for de fem-otteårige om sovetid, monstre, fantasi og fantasidyr, om at være bange og om elskelige bedsteforældre.

Dansk

Børneliv
0   56

Legen kan stå selv

Lær for livet, og leg for sjov. Leg skal ikke nødvendigvis være sukkeret, der bliver strøet på læringen, siger ny bog om legens væsen og værdi.

Pædagogik Trivsel Skolen i samfundet Undervisning

Skønlitteratur
0   37

Smukt og barsk

"Hviskeleg" et værk, alle børn bør møde i løbet af deres folkeskoletid.

Trivsel Vold/trusler Dansk Børneliv Psykisk arbejdsmiljø Skolen i samfundet Arbejdsliv

Skoleledelse
0   50

Data, der dannes og danner

Kan en bog om data være poetisk, filosofisk og gribende? Før jeg havde læst denne bog, havde mit fordomsfulde svar været nej, men efter endt læsning af "Datasans" må jeg med et åbent sind sige JA, det kan du tro.

It Ledelse Undervisning

Skoleledelse
0   51

Ledelse, der skaber merværdi for børn og unge

Strategisk pædagogisk ledelse er en kunstart, man aldrig bliver færdig med at øve sig i.

Ledelse

Natur/teknologi
0   35

Kom ind i kampen, Klimakamp.nu

At undervise i klimaforandringer, herunder åbne elevers øjne for, hvordan de selv kan gøre en forskel, stiller store krav til læremidler og undervisere. Dette materiale modarbejder i mange tilfælde desværre sin egen intention.

Biologi Fysik/kemi Geografi Dansk Bæredygtighed Skolen i samfundet

Elevdemokrati
0   109

Spændende perspektiver på elevperspektiver

Læreres og pædagogers perspektiv på elever - og deres forståelse af elevers perspektiv på skolen - betyder meget for børn og unges faglige, sociale og personlige udvikling, lyder et budskab i en spændende antologi.

Pædagogik Dannelse Klasseledelse Forskning Undervisning Skolen i samfundet

Skoleledelse
0   35

Lær at lede co-teachingdansen

Forfatternes dansemetafor giver tydelige billeder af co-teachingdansens kunst og muligheder. Kridt danseskoene, og kom ud på dansegulvet. Scenen bliver din. En vej til bedre inklusion.

Teamsamarbejde Ledelse Lærerliv Arbejdsliv

Billedkunst
0   58

Grundbog og debatoplæg i ét

"Praksisfaglighed i skolen" har et dristigt projekt, både når det gælder grundlæggende viden, didaktiske tilgange og nye perspektiver på dannelsesbegrebet.

Håndværk og design Musik Madkundskab Praktik Afgangsprøver Engelsk Biologi Idræt Dannelse Skolen i samfundet Læreruddannelsen Undervisning Lærer- og efteruddannelse

Medier/film/tv
0   82

Sæt lyd på undervisningen

Anvendelig håndbog om podcast åbner for nye perspektiver i arbejdet med lyd i skolen.

Dansk Undervisning

Dansk indskoling
0   44

Stavehjælp til ordblinde og sprogsvage elever

Alle lærere vil møde elever, som har brug for støtte i stavningen. Dette materiale er en god hjælp, og lærervejledningen bør være til rådighed på alle skoler.

Dansk mellemtrin Ordblind/læsesvag Dansk Specialundervisning Undervisning

Læsning
0   43

Elevers læsevanskeligheder er alle læreres ansvar

Anbefalelsesværdig ny bog giver inspiration til at skabe en didaktik for alle, også de læsesvage, i alle fag.

Ordblind/læsesvag Faglig læsning Trivsel Dansk Specialundervisning Børneliv Undervisning Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   23

En roman eller et pædagogisk projekt

Mange af finesserne flyver hen over hovedet på målgruppen i denne sympatiske bog, som vil inspirere børn til at filosofere og udfordre sig selv.

Corona Trivsel Dansk Arbejdsliv Børneliv Skolen i samfundet

Inklusion
0   64

Forstå dine elever

Når vi skal forstå og håndtere vanskelige skolesituationer, er det helt afgørende at se på børns handlinger og deltagelse. Denne og andre pointer udfoldes i en velskrevet bog om inklusionsmuligheder, hvor børns perspektiver er centrale, og de voksne gives konkrete redskaber til at udforske disse.

Undervisning

Historie
0   86

At blive historiebevidst og være sig historien bevidst

Historiefaget er et mangfoldigt og alsidigt fag. Når fagets facetterede elementer kan formidles med entusiasme krydret med mange års erfaring, lukker historie kun endnu mere op for den nysgerrige læser.

Didaktik Læremidler Åben skole Fælles mål Målstyring Undervisning Skolen i samfundet

Dansk
0   48

Ser danskfaget sådan ud?

En række undervisere, der for de flestes vedkommende er ansat på læreruddannelsen, har i denne bog skrevet om hver deres discipliner inden for faget dansk. En omfattende og inspirerende bog til brug på læreruddannelsen i dansk.

Læreruddannelsen Lærer- og efteruddannelse

Læsning
0   41

Gør den svære skrivekunst let - på en svær måde

Mette-Maria Rydén insisterer på sit projekt: Elever skal lære at skrive. Hun har en plan: Elever skal lære at skrive ved at rive ned og bygge op, ved at gennemskue og sammensætte. Hun kræver vedholdenhed og professionalisme, hårdt arbejde og engagement. Til gengæld er der effektgaranti.

Ordblind/læsesvag Genrepædagogik Understøttende undervisning Dansk Specialundervisning Pædagogik Undervisning