Anmeldelser

Pædagogik
0   39

Vi kan lære meget af pædagogerne

Jeg har en bekendelse. Kodning siger mig ikke ret meget. Derfor blev jeg lidt lang i blikket, da jeg blev spurgt, om jeg ville anmelde professor fra Massachusetts Institute of Technology og udvikler af programmeringssproget Scratch Mitchel Resnicks bog ”Kreativ tænkning”. Her efter sidste side er jeg alligevel glad for, at jeg tog udfordringen op, idet bogen handler om meget mere end kodning.

Innovation Pædagoger i skolen Didaktik It Undervisning Indskoling

Dansk
0   13

Lad os tale om mundtlighed

En norsk bog om mundtlige tekster i klasserummet er blevet oversat til dansk. Tak for det. Den får en fast plads på mit skrivebord.

Skønlitteratur
0   12

Læreren som forfatter, eller er det omvendt?

11 lidt skæve noveller, der aldrig rejser sig helt trods gode ideer.

Dansk

Pædagogik
0   15

Se osten i stedet for hullerne

Bogen her giver dig ikke en uddannelse i Marte Meo-metoden. Men du får en masse praksiseksempler, hvor det positive samspil kan lykkes. Og det endda ved hjælp af nogle enkle greb og et farvel til fejlfinderkulturen.

Undervisning

Skønlitteratur
0   14

En poetisk jegfortælling, der gør indtryk

Nu har Mette Hegnhøj igen skrevet en forunderlig og smuk lille bog, ”Mig Mona altid i træsko (røde)”. Denne gang om kriseramte Mona, der har et helt særligt sted ”at blive væk”.

Dansk

Dansk mellemtrin
0   45

Multimodalitet i skolen

En multimodal indføring i analyse og produktion ud fra et socialsemiotisk, scenariedidaktisk perspektiv.

Dansk overbygning Medier/film/tv Dansk Undervisning

Skønlitteratur
0   14

Vedkommende og aktuel Young Adult-roman

Fortællingen er helt fremme på beatet, når det gælder de unges aktuelle problematikker og præstationsræs og forventningspres.

Dansk

Pædagogik
0   20

Glad og optimistisk bog om motivation og dannelse

Denne antologi består af en række indlæg om, hvordan elever og studerende kan motiveres til at lære. Forfatterne underbygger deres synspunkter med et bredt spekter af motivationsforskning.

Klasseledelse Didaktik Dannelse Dansk Undervisning Skolen i samfundet

Skønlitteratur
0   23

Kåre Bluitgen, mester i formidling!

Williams morfar er på vej til at dø og ligger på hospitalet. William kan slet ikke rumme de følelser, der uvilkårligt popper op i hans lille hoved.

Dansk

Dansk indskoling
2   33

Børnene skal skrive sig ind i læsningen

Den grundlæggende tanke for denne bog er at lade børnene opdage skriftens lydprincip ved selv at eksperimentere med at skrive fra starten af 0. klasse.

Børnehaveklasse Dansk Indskoling Undervisning

Matematik indskoling
0   51

Matematik er mange ting

Bogens mange tilgange til matematikaktiviteter gør den meget anvendelig - og en lille smule uoverskuelig.

Børnehaveklasse Motion/bevægelse Matematik Indskoling Børneliv Undervisning Skolen i samfundet

Dansk mellemtrin
0   48

Håndholdt læseforståelse

"SKUB" er et smukt eksempel på, hvordan forskning kan bruges i skolen: Lige til at tage i hånden og omsætte til målrettet undervisning for elever med læseforståelsesproblemer.

Læsning Dansk

Trivsel
0   56

Trivsel handler om andet end hjerneforskning og mentalisering

Tværprofessionelt samarbejde om børns trivsel kan måske være svaret på mange komplekse problematikker.

Børneliv Skolen i samfundet

Lærer- og efteruddannelse
0   49

Læreruddannelse mellem refleksions- og lidenskabssyge

Ud fra tre perspektiver diskuterer ny bog, hvordan man kan blive en reflekterende lærer, der er med til at danne elever til at blive kritiske, refleksive borgere.

Dannelse Skolepolitik Undervisning Skolen i samfundet

Tysk
0   56

Lille, men tung på den gode måde

Godt nyt fra grammatikfronten: "GrammaHilfe" - et grammatikmateriale til udskolingen.

Dansk
0   57

Åh nej! Andersen igen!

Bogens ærinde er at inspirere undervisere og studerende til at opleve, læse og studere H.C. Andersens eventyr. Selv om der er skrevet uendeligt meget om emnet, lykkes forfatterens intentioner.

Dansk mellemtrin
0   43

Hekserier, trolddom og fortællinger i centrum

Vi nærmer os midsommer, og det betyder heksetid. Gudskelov er heksene på bålene i dag af stof og papir, men sådan har det ikke altid været. Nyt undervisningsmateriale tager os med tilbage til hekseprocesserne i Danmark. Grusomme historier venter.

Historie Kristendomskundskab Samfundsfag Dansk

Tosprogede
0   28

Syng adjektiverne og konsonantlydene på plads

Digitalt materiale lægger op til brug af musik og sang til grammatik- og udtaletræning i modtagelsesklasser og på sprogcentre. Ideen er slet ikke tosset, men sprogsynet er noget traditionelt.

Flygtninge Specialundervisning Undervisning

Skoleledelse
0   49

Linedans på en streg i sandet

Ønsket er et mere fokuseret samarbejde mellem forvaltning og skoleledelse om skolens læringscentrerede kerneopgave. Gode, pragmatiske oplæg kan bidrage til forbedringer, men et eller andet synes ufortalt.

Skolepolitik Dannelse Trivsel Ledelse Skolen i samfundet Børneliv

Kristendomskundskab
0   20

Gør døren høj, gør porten vid

Alineas kristendomsportal ligner mere en indgangsdør end en port. Døren fører ind til et ganske hyggeligt sted, men de helt store hvælvinger i templet er fraværende.