Anmeldelser

Matematik
0   37

Med matematikken i livets ulidelige lethed

Kan man bruge matematik til noget fornuftigt? Hvordan påvirker matematikken min hverdag på godt og ondt, uden at jeg opdager det? Hvorfor ved Google altid, hvad jeg vil søge efter? Kan Netflix regne ud, hvad jeg gerne vil se?

It Undervisning

Undervisningsmiljø
0   43

En nøgle til det læredygtige klasserum

Med et øget fokus på de fysiske rammers betydning og potentiale frigives der energi og overskud til læring og trivsel for både skolens børn og voksne.

Pædagogik Didaktik Fysisk arbejdsmiljø Undervisning Arbejdsliv

Evaluering
0   33

Sproglig evaluering under lup

En sproglig evalueringsbølge er skyllet hen over skoler og daginstitutioner. Skarp og tankevækkende bog undersøger hvorfor, hvordan og med hvilken effekt.

Tosprogede Dansk som andetsprog Undervisning

Skoleledelse
6   34

Rette ledelse på rette niveau

Sammenhængende og vidende ledelsesbog går langt dybere end indholdstomme konsulentøvelser.

Ledelse

Unge
0   19

Virkelige historier om virkelige mennesker

Med denne serie fortalt af unge mennesker, der på egen krop har oplevet masser af svigt og misbrug, kan læselysten hos de ældste elever måske vende tilbage. Bøgerne er barske, men der er håb til sidst.

Børneliv Social arv Skønlitteratur Letlæsning Dansk Læsning Skolen i samfundet

Pædagogik
0   107

At blive set som den, man er

God og indsigtsfuld bog om anerkendelsesbegrebet giver grundig indføring i begrebets historie og forskellige områder, hvor det er vigtigt for de fagprofessionelles relationer.

Undervisning

Musik
0   37

Musik er noget, vi skaber og oplever sammen

Nyt materiale til den musikteoretiske undervisning er lækkert og giver læreren lyst til at kaste sig ud i det.

Specialundervisning
0   26

Grundig og velskrevet vejledning om ekstrem kravundgåelse

Ekstrem kravundgåelse, også kaldet PDA, er en profil på autismespektret. Anmelderen er ved endt læsning en hel del klogere, blandt andet på den pædagogiske tilgang til børn og unge med PDA i skolen.

Inklusion Undervisning

Dansk
0   89

En verden opleves, skabes og undersøges

Hvad går undersøgende litteraturpædagogik ud på? Det giver denne bogs forfattere et engageret og fyldestgørende bud på.

Corona
0   71

Roman om en fælles tid, som måske snart er ovre

Coronanedlukningen set fra en skoleleders perspektiv er omdrejningspunktet i romanen, som er et spændende tidsbillede, men en lille smule genreforvirret.

Skoleledelse Skønlitteratur Arbejdsliv Ledelse Dansk

Pædagogik
0   35

Uskarp debatbog om "pissedårlig pædagogik"

Den lille bog – "Pissedårlig pædagogik" - på 88 små sider er den tredje i en serie med omslag i strålende pangfarver og med ordet "pissedårlig" i titlen. Den er svær at blive klog på.

Undervisning

Forskning
2   203

Mørke og mismod

Da debatten om målstyring og skolereform var på sit højeste, blev Lars Qvortrup og Jens Rasmussen anklaget for videnskabelig uredelighed og senere pure frifundet. Nu har de skrevet en bog om forløbet. Den er ikke befordrende for en konstruktiv uddannelsesdebat.

Folkeskolereform Målstyring Undervisning Folkeskoleloven Skolepolitik

Skønlitteratur
0   24

Drager mod himlen

Romanen giver læseren et indblik i Israel-Palæstina-konflikten, som den ser ud for nogle af de mange børn, der er involveret. Det er en historie om konflikt og vold, men også håb.

Dansk

Dansk
0   39

Godt et kilo danskfaglighed

Næsten alt, du behøver at vide om danskfaget, er nu samlet i en bog.

Læreruddannelsen Lærer- og efteruddannelse

Skønlitteratur
1   25

Peter Mouritzen snyder ikke på vægten

Peter Mouritzen viser igen-igen et sandt sprogligt overskud. Han er i absolut topform, og det er en fornøjelse at kaste øjnene i denne fine fortolkning af en klassisk bibelfortælling.

Kristendomskundskab Dansk

Skoleledelse
0   25

Guide til den leder, der vil gå forrest

Bogens formål er at omsætte aktuel forskningsviden om ledelse i og af skoler til konkrete metoder og eksempler på ledelsesadfærd i praksis. Lykkes det så? Ja, det tror jeg så nok, det gør.

Teamsamarbejde Ledelse Lærerliv Arbejdsliv

Skønlitteratur
0   19

Hindbærsnitter og haikudigte

Angst, skolevægring og forventninger behandles fint i denne lille roman om Ida, som åbner læserens øjne for, hvordan verden ser ud, når andres opmærksomhed skræmmer så meget, at man ikke engang kan hilse om morgenen.

Trivsel Dansk Børneliv Skolen i samfundet

Historie
0   16

Podcasts, der motiverer

En serie nye børnepodcasts bevæger sig lige på kanten af det poppede, men måske er det det, der skal til for at fange de coronatrætte elever.

Dansk Samfundsfag Corona Arbejdsliv

Historie
0   37

Brug fantasien i historietimen

Ny bog inspirerer historielæreren til at vise sine elever, hvor historien gemmer sig i vores nære omgivelser.

Dansk indskoling
0   50

"Molevitten" kommer vidt omkring i danskfaget

Nyt dansksystem tager fat både om læsning og om litteraturarbejdet og lover, at eleverne kan læse, når de forlader 0. klasse. Det er et meget detailstyret system, hvor der er god hjælp at hente, men ikke så meget plads til improvisation.

Børnehaveklasse Dansk Indskoling Undervisning