Anmeldelser

Specialundervisning
0   6

Mød eleven med et åbent sind

Bogen handler om, hvorledes vi som fagprofessionelle møder børn, der har en problemskabende adfærd. Vi skal møde dem med empati, sympati og omsorg. Med andre ord møde dem med compassion. Herved bliver pædagogisk praksis mindre konfliktfyldt.

Vold/trusler Psykisk arbejdsmiljø Inklusion Undervisning Arbejdsliv

Madkundskab
0   12

En madkundskabsbog fuld af lag

Første teoribog til madkundskab, som er skrevet til eleven for at få eleven til at opleve fagets mange lag.

Natur/teknologi
0   5

En stor historie fortalt med humor

Spækket med sjove indfald i både det sproglige og det illustrationsmæssige, men hele tiden med en stor faglighed.

Biologi Geografi Faglig læsning Læsning Dansk

Kristendomskundskab
2   17

Til kamp mod religiøse analfabeter - folkeskolen har brug for et nyt religionsfag

Det alternative faghæfte til et nyt religionsfag i skolen er værd at se nærmere på.

Matematik
0   31

Matematikunderviserens bibel

"Håndbog om matematik i grundskolen" er ikke en håndbog i gængs forstand, men en omfattende samling af vigtige fagtekster forfattet af nogle af landets allerbedste matematikdidaktikere.

Skønlitteratur
0   13

Huller og håb

Ungdomsromanen behandler det tabubelagte emne selvskadende adfærd. Hovedpersonen er en dreng på 16, der skærer i sig selv for at kunne holde det hele ud. Temaet og det minimalistiske sprog kan udfordre læseren.

Dansk

Ordblind/læsesvag
0   16

Guide til en god skole for ordblinde og deres klassekammerater

Den ordblindevenlige skole er en god skole for alle elever, fastslår forfatterne til denne bog, som udmærker sig ved at medtænke elevernes liv efter grundskolen.

Specialundervisning Undervisning

Fravær
0   23

Når skolelivet gør så ondt, at man ikke længere magter det

Der fokuseres meget på elevernes fravær, og vi står der med sure miner, når eleverne ikke kommer i skole - som om det er elevernes skyld. Ny bog gør det klart, at lærere og pædagoger også skal kigge indad og lytte til eleverne, for det er dem, der ved, hvorfor de ikke magter skolelivet.

Trivsel Skole-hjem-samarbejde Mobning Undervisning Børneliv Skolen i samfundet

Børnehaveklasse
0   25

Anderledes ABC

ABC'en er blevet sin egen genre, og det kan være svært at være original i den. Men denne her rammer målgruppen rent.

Seksualundervisning Natur/teknologi Dansk indskoling Faglig læsning Indskoling Dansk Læsning Undervisning

Arbejdsliv
0   14

Forestillingen om et bedre arbejdsliv

Utopien er en forestilling om et sted, der ikke findes - endnu. Eksempelvis lærerkollegiet, hvor ingen føler sig stressede, alle er tilpas udfordret, samarbejdet kører på skinner, løn og arbejdstid er i balance, og hvor man ikke per automatik til medarbejderudviklingssamtalen bliver spurgt om, hvor man ser sig selv om tre år.

Dansk mellemtrin
0   13

Til kamp for en bedre verden - med Emil, Ronja og Pippi

Astrid Lindgren var både forfatter og aktivist, og de to sider af hende går smukt hånd i hånd i materialet til udstillingen "#ingenlillelort".

Natur/teknologi Seksualundervisning Dansk Undervisning

Matematik udskoling
3   35

Hvordan lærer vi egentlig matematik?

Hvordan lærer vi matematik med størst udbytte? Hvad er forskernes bud på, hvordan vi skal tilrettelægge og gennemføre matematikundervisningen?

Matematik

Ordblind/læsesvag
0   15

Ny og indsigtsfuld bog om læsevanskeligheder

Carsten Elbros bog henvender sig især til alle, der beskæftiger sig med ordblindes og andres læsevanskeligheder. Andenudgaven er forbedret og opdateret, men formålet er det samme som med førsteudgaven: at formidle den nyeste forskning om ordblindes vanskeligheder.

Læsning Specialundervisning Dansk Undervisning

Letlæsning
0   19

Fortællende faglitteratur

Mange tørre facts glider lettere ind i hukommelsens snørklede gange, hvis de rider på en bølge af røverhistorier. Balancen mellem fakta og fortælling er ikke altid let, slet ikke når den sproglige side skal tæmmes, så sætningerne forbliver korte og letlæste.

Læsning Dansk

Dansk udskoling
0   10

Er alt, der knaser, sprødt?

Marianne Hundebøl og Kenneth Jakobsen Bøye har forsøgt at udarbejde et tekstarbejdsmateriale, som kan mærkes. Det er lykkedes til en vis grad, men ikke alt sandet mellem tænderne knaser sprødt. Noget af det irriterer bare.

Dansk

Engelsk
0   22

Spil med sproget i en fjern galakse

Brætspil og et funktionelt sprogsyn lyder som en spændende cocktail. Spillet, som foregår i et ”dystopisk sci-fi-univers”, hvor eleverne skal løse grammatik- og kommunikationsopgaver på engelsk, kan bestemt indgå som variation i arbejdet med sprogets formelle og funktionelle sider.

Dansk som andetsprog
0   21

Bogen, jeg manglede

"Med flere sprog i klassen" giver en præcis og kortfattet introduktion til de nøglebegreber, som lærere og lærerstuderende skal have overblik over og indsigt i, når de møder flersprogede elever.

Dansk udskoling
0   19

Glimrende materiale med dybfrossen koldkrigsstemning

Det digitale undervisningsmateriale "Project Iceworm" tager eleverne med til en sprængfarlig cocktail af stormagtspolitik, atomkraft, truende krig og Camp Centurys dunkle gange dybt nede i den nordgrønlandske indlandsis. Det er både flot, lærerigt og spændende.

Samfundsfag Historie Dansk

Lærerliv
0   23

En god lærer og et godt menneske

Bogen er først og fremmest en spændende skive af det tyvende århundredes lagkage. Man bliver klogere på stort og småt om forholdene efter anden verdenskrig, fordi man får præsenteret aspekter af denne tumultariske periode, som man måske ikke havde skænket mange tanker eller set fra den vinkel før.

Grønland Arbejdsliv Historie Udland Skolen i samfundet

Dansk udskoling
0   17

Flerstemmigt forfatterskab

"En stemme i mørket" samler nogle af forfatteren Sarah Engells mange stemmer i et lettilgængeligt kor af tekster og forslag til, hvordan man griber arbejdet med forfatterskabet an.

Dansk