Anmeldelser

Pædagogik
0   57

Læreres forventninger til eleverne er altafgørende for deres succes

Selvopfyldende profetier er en realitet. Vigtig udgivelse minder os om forskningsmæssig dokumentation for en hverdagserfaring.

Didaktik Undervisning

Didaktik
0   31

Gruppearbejde som didaktisk metode

Instruktiv bog, der fører læreren igennem det problembaserede gruppearbejdes forskellige faser og viser både de vanskeligheder, der kan være forbundet med gruppearbejdet, og de læringsmæssige styrker, som er forbundet med, at skolearbejde skal give mening - for både lærere og elever.

Undervisning

Trivsel
0   15

Slip følelsen af skam og utilstrækkelighed

Ny bog mener, at vi skal øge bevidstheden om vores egen histories betydning for det omsorgsarbejde, vi yder. Det kan lade sig gøre at få vore livserfaringer til at fungere som en resurse snarere end som en hindring i den faglige praksis.

Psykisk arbejdsmiljø Stress Børneliv Arbejdsliv Skolen i samfundet

Idræt
0   7

Det er stadig vigtigt med kvalitet i boldspilsundervisningen

”Boldspilsundervisning i skolen” er med anden udgave tilbage i stærk, fornyet og kvalitetsfyldt udgivelse og stadig et yderst relevant indspil til at kvalificere undervisningen i boldspil i skolen. Bogen har et tydeligt fokus på dannelsespotentialet i idrætsundervisning.

Matematik indskoling
0   21

Meget mere end "bare" idéer

Et stærkt og erfarent forfatterteam er her lykkedes med at fremstille et nærmest uomgængeligt materiale for den lærer eller lærerstuderende, der virkelig ønsker at give sine elever den bedste start i matematikkens verden.

Matematik

Dansk mellemtrin
0   10

Giv skriveundervisningen et skud

Serien om kreativ, stilladserende skriveundervisning med fokus på skriveprocessen er nu klar til 6. klasse. De seks skriveforløb er inspirerende og lige til at gå til.

Dansk

Dansk
0   14

Oplæg til vidensdeling om sprog

Spillet her kan skubbe undervisere ud i diskussioner, det ellers kan være svært at få taget hul på, fordi hverdagen har mange andre udfordringer.

Dansk som andetsprog Efteruddannelse Faglig læsning Naturfag Matematik Madkundskab Musik Historie Fysik/kemi Lærer- og efteruddannelse Læsning

Didaktik
0   17

En pædagogisk trædesten i ubalancens fos

Mens FN's aktuelle klimarapport råber ”rød alarm”, prøver en bog til læreruddannelsen af fremkalde en lille, sympatisk ”grøn bølge” i undervisningen.

Bæredygtighed Dannelse Udeskole Åben skole Pædagogik Undervisning Skolen i samfundet

Ny lærer
0   36

Staldtips og cowboytricks til nye lærere

”Lærerbogen” er for mig at se et forsøg på at afmontere noget af det ubehag, de fleste nye lærere oplever, når de rammer folkeskolen. Og jeg synes faktisk, det lykkes.

Lærerliv Skole-hjem-samarbejde Skolen i samfundet Arbejdsliv

Dansk indskoling
0   18

Inspirerende, kompetent og sjovt

Gode læse- og skrivekompetencer kræver, at en elev mestrer mange forskellige strategier. Her er det ikke nok med et kursus af to-tre ugers varighed, det forudsætter et samarbejde på tværs af fagene, så eleverne forstår og oplever, at strategierne skal bruges i alle fag.

Dansk

Dannelse
0   20

Ny bog blæser til kamp for unges demokratiske selvtillid

Mens danske unge har en masse viden om demokrati, kniber det med troen på, at de rent faktisk kan bruge deres stemme til at ændre noget i samfundet. Bogen Grib demokratiet vil ændre på det. Den vil styrke unges demokratiske selvtillid.

Formålsparagraffen Samfundsfag Elevdemokrati Skolen i samfundet Folkeskoleloven Undervisning Skolepolitik

Pædagogik
0   22

Husk at se ind bag barnets adfærd

Endnu en praksisbog fra Janne Østergaard Hagelquist. Denne handler om mentalisering i skolen og er således rettet mod lærerprofessionen.

Trivsel Klasseledelse Undervisning Børneliv Skolen i samfundet

Dansk udskoling
0   16

Ingen vej uden om essays

Den flygtige genre ”essays” bringes med fornyet relevans ind i danskundervisningen, og eleverne får fagligt velfunderet håndsrækning frem mod prøverne. Der er essays for enhver smag.

Dansk

Dansk indskoling
0   17

Grundighed i særklasse

"Molevitten" er et særdeles godt bud på et danskmateriale til 2. klasse.

Dansk

Dansk
0   16

Skrivebus med motorproblemer

Hop på skrivebussen til god skriveundervisning, lokker forlag og forfatter på forsiden af et forsøg på at få skriveundervisningen til at køre stabilt og effektivt. Det er et relevant tiltag, men bussen lever ikke helt op til sit lokkende ydre.

Skønlitteratur
0   9

Grævlingedage hver dag

"Grævlingedage" er en bog om skolevægring og om, hvad der kan ske, når man begynder at grave sig ned. Hovedpersonen Pelle har glædet sig til at begynde i skole. Men han bliver med tiden gradvis til en grævling, der mest af alt har brug for trygheden derhjemme i egen hule.

PLC-skolebibliotekar Dansk Undervisning

Dansk
2   19

Et forsvar for undersøgende langsommelighed

Folkeskolereformen blev hastet og sjusket igennem uden pædagogisk debat og tilstrækkelig faglig kvalitet. Den undersøgende litteraturpædagogik, som anbefaler langsommelig, undersøgende, dvælende arbejde med skønlitteratur, rummer et syn på undervisning, som er tiltrængt i denne sammenhæng.

Dannelse Folkeskolereform Folkeskoleloven Skolen i samfundet Skolepolitik

Pædagogik
0   14

Forankret i praksis

Bogen henvender sig til relationsprofessioner og uddannelser som lærere og pædagoger. Det er en ”driftsikker” bog, hvor læseren ikke lades alene. Her er et godt og stilladserende selskab. Og der er naturligvis altid og overalt en vejledning til læsningen.

Undervisning

Læsning
0   28

Bedre styr på de store krav

Antologien samler en del af den viden, der i øjeblikket er tilgængelig om skriftsprog i indskolingen, og tydeliggør, hvor store krav der stilles til underviseres viden og evne til at undervisningsdifferentiere.

Dansk indskoling Tosprogede Læremidler Dansk Undervisning

Matematik
0   16

Udfordringer til alle "Osmo"-nauter

Spil på skærmen, og arbejd med konkrete materialer samtidig. I et sådant koncept er indlejret utallige muligheder for leg såvel som læring. For et enkelt spils vedkommende er oversættelsen fra engelsk dog så ringe, at det går ud over oplevelsen.

Teknologiforståelse Natur/teknologi