12 kommuner får hjælp til at forbedre indeklima på skolerne

Realdania giver økonomisk støtte til 12 kommuner, som vil finde løsninger på deres skolers dårlige indeklima.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er ingen hemmelighed at indeklimaet på de danske skoler har det dårligt, og at det har konsekvenser for elevernes trivsel og præstationer. Størstedelen af klasseværelserne rundt omkring i landet overskrider grænseværdier for især CO2 og støj i store dele af undervisningstiden. Undersøgelser viser, at børn, klarer sig ni procent dårligere i test, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima. Det svarer populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.

Professor om dårligt indeklima: "Det er veldokumenteret - tid til løsninger" 

Men nu er hjælp at hente for i hvert fald nogle af de elever og lærere, der lider under larm og dårlig luft. Som led i en stor kampagne for bedre indeklima på skolerne har foreningen Realdania nemlig udvalgt en række kommuner, som får økonomisk støtte til at arbejde strategisk med indeklimaet på skolerne. 

Støtten skal muliggøre kortlægning af forholdene på skolerne og udvikling af løsningsmodeller som skal skabe et beslutningsgrundlag for at foretage de rigtige prioriteringer i arbejde med at renovere landets skolebygninger, som for størstedelens vedkommende er bygget, før der kom krav til ventilation.

"Målet er, at kommunerne skal kunne udveksle tips og gode erfaringer. Vi støtter blandt andet to partnerskaber, hvor kommuner på tværs af kommuneskel arbejder sammen og løbende sparrer og idéudvikler med hinanden. Vores ønske er, at de resultater og erfaringer, de udvalgte kommuner når frem til, kan bidrage til bedre indeklima i alle landets skoler, så dårligt indeklima ikke skal koste hverken på helbredet eller indlæringen for vores børn", siger Lennie Clausen, programchef i Realdania i en pressemeddelelse.

De 12 udvalgte kommuner er Esbjerg, Silkeborg, Albertslund, Ballerup, Dragør, Haderslev, Helsingør, Hvidovre, Aarhus, Middelfart, Kolding og Odense.

Læs mere

Læs mere her

Powered by Labrador CMS