Anmeldelse:

God støtte inden afgangsprøverne

Corona har indtil nu stukket en kæp i hjulet, men en dag lykkes det vel at få afholdt landsdækkende afgangsprøver i håndværk og design. Så er der hjælp at at hente for både lærere, elever og sidstnævntes forældre her.

Publiceret

Fakta:

Fakta:

Håndværk og design Klar til prøven – Guide til prøven med prøveoplæg

Forfattere: Rikke Hyldahl Homann og Marlene Muhlig

500 kroner

48 sider

Forlaget Meloni

I forordet til dette hæfte bider jeg mærke i, at indholdet – ud over at være tilrettelagt som en hjælp til de lærere, der skal føre elever til prøve i faget – også er tiltænkt elever og forældre. Umiddelbart et godt greb, da der fortsat kan registreres en vis forvirring over, hvad dette særlige fag, håndværk og design, egentlig kan og fremadrettet bør kunne.

Indholdet er opdelt i tre primære dele. I den første gennemgås de mere formelle tilgange i form af korte beskrivelser af prøveforløbet og mulige tilgange til undervisningen baseret på de formelle rammer, som de fremgår af undervisningsministeriets faghæfte. Desuden beskrives prøvens tre dele, der omfatter prøveoplægget (60 minutter), designopgaven og den første delvise fremstilling (7 x 45 minutter) og endelig selve prøveforløbet (4 x 60 minutter) med færdiggørelse af eget projekt og dialog.

Flere af prøveoplæggene kan ses i sammenhæng med en særlig samfundsmæssig tilgang til almindelig sundhed og omsorg. Det sker for eksempel under overskriften ”Rask i en fart”, hvor opgaven går ud på at designe et produkt til syge børn. Et andet eksempel bygger på et slogan fra coronaperioden ”Sammen – på afstand”. Her er opgaven at designe et produkt, der kan forebygge smitte. Også miljøhensyn og omsorg for vores omverden indgår i flere oplæg. Det gælder ”Energi vi kan li’ ” og ”Kloden kalder”.

Stort set alle oplæg er bygget over samme læst: Et illustreret opslag, hvor teksten er disponeret i en introduktion, en opgave og øvrige krav. De mere faglige tilgange er skrevet i et direkte og letlæseligt sprog, hvor der mellem linjerne kan findes konkrete referencer til for eksempel historiske perioder, designere eller arkitekter.

Blandt kvaliteterne ved de valgte forslag er, at de giver læreren nogle forskellige praktiske tilgange til at skabe en bredspektret forståelse af, hvad en designproces kan være. Og ikke mindst, at der ikke kun findes én af slagsen.

Til læreren er der udformet lidt forskellige supplementer elementer, herunder oplæg til et vurderingsskema, der vil kunne bruges i prøvesituationen. På tilsvarende vis er der illustreret et såkaldt værdikompas til afgrænsning af designprocessen og et forslag til forståelse af begrebet persona, der kan anvendes forud for fastlæggelse af en idé. Endelig er der til de 10 illustrerede prøveoplæg foreslået nogle produkteksempler, som læreren vil kunne inddrage til støtte for idéudviklingen hos den enkelte elev.

Powered by Labrador CMS