Mindeord

Mindeord: Trine Poulsen

Lærer Trine Poulsen er død

Vi har på Præstemarkskolen i Søften ved Aarhus taget afsked med Trine Poulsen, som i oktober sov ind efter kort tids sygdom. Trine blev 50 år. Afskeden med Trine var afskeden med en meget betydningsfuld lærer og afholdt kollega.

Når man mister livet alt for tidligt, er det på alle måder helt meningsløst. Derfor er det afgørende med disse ord at gøre tydeligt for alle, at Trines liv og Trines lærerliv var meget betydningsfuldt og på alle måder meningsfuldt. 

Trine blev uddannet lærer i 1998 fra Århus Dag- og Aftenseminarium og var fra 1999 ansat som lærer på Præstemarkskolen. 

Trine var en dygtig og ambitiøs faglærer. Hun var samtidig praktiklærer og gav derigennem sit eget engagement for folkeskolen videre. Og så var hun en klasselærer, som med evnen til at se eleverne, forstå dem og være tæt på dem gav alle de bedste muligheder for at udvikle sig til dygtige, glade og omsorgsfulde unge mennesker.

Med sit arbejde hos os bidrog Trine med en naturlig autoritet til det rum, hvor hun var til stede. Og med ro, smil og stor viden gav Trine alle de mange elever, som hun har haft i hænderne, en tillid til, at de blev set, forstået, hjulpet og udfordret.

Trine efterlader os med et stort savn, men også med en stor glæde over, at vi har haft glæden af at lære Trine at kende, og alt det, hun i sit arbejdsliv hos os har bidraget med. Vores tanker går til Trines familie og nærmeste. 

Æret være Trines minde.