Debat
6   2

Guide til Skoleleder og Skolelærer.

Skole Start 2019 er det først år, hvor den nye lov om psykisk vold, er trådt i kraft, derfor har vi skrevet denne guide til skoleledere og lærer , så de kan blive faglig klædt på til at hjælpe Børn som bliver udsat for den psykisk vold.

                                      Guide til Skoleleder og Skolelærer.                                                                                           

                                     

Børn, der afviser eller nægter at have et forhold til en forælder.

Denne opførelse forstås ikke særlig godt hos de professional som arbejder med børn.

Artiklen fortsætter under banneret

Vi vil forsøge at gøre det mere tydeligt, så de, der arbejder med børn, sandsynligvis kan genkende og forstå og hjælpe.

Hvis du arbejder med børn, der er påvirket af psykisk vold, psykologiske overgreb.

Du skal være opmærksom på, at der er nogen, der siger dårlige ting om den anden forælder, som ikke er sandt. Du skal være opmærksom på, at psykisk vold påvirker børn, påvirker, hvordan de opfører sig, det skaber stor angst for nogle børn, Børn der er berørt af psykisk vold, sætter sig meget fast i en bestemt type adfærd, denne opførsel er en afvisning af den ene forælder og en stærk alliance til den anden forælder.  En tværgående generational koalition.

Du skal være opmærksom på den fremmedgørende forælder kanaliserer sin vrede igennem barnet, mod den anden forælder på en uhensigtsmæssig måde. Der ses i disse år, et tiltagende antal anklager rettet mod den ene forælder, som omhandler alt fra at barnet skulle være bange for den pågældende forælder eller have en krig eller et problem med den fremmedgjorte forældre som skulle være årsag til barnet ikke ønsker kontakt med den anden forældre, uden en egentlig grund, men også langt mere alvorlige anklager som vold og seksuelle overgreb  . De fleste af disse anklager findes uberettigede.

Den opførsel, der ses hos disse børn, er meget klare, hvis du forstår denne adfærd, er du mere i stand til at hjælpe børn som lever  under disse omstændigheder, denne guide er lavet til Skoleleder og Lærer. Den er designet til at hjælpe dig med at forstå den adfærd, der ses hos barnet, når barnet er påvirket af psykisk vold. Barnet afviser en forælder, dette problem kaldes psykisk vold, fra en nær relation også kendt som forældrefremmedgørelse, Parental alienation.   

                                  

Du har muligvis hørt om navnet før, eller det kan være nyt for dig. Denne vejledning hjælper dig med at uddybe det du ved, og introducere dig til begrebet psykisk vold. Måske har du ikke hørt om det før, men måske alligevel  kan du genkende den psykisk vold , når guiden udfoldes.

En af de største vanskeligheder for lærer,  der arbejder med børn af psykologisk overgreb på børn, er, når de barn siger, at de ikke ønsker at se den anden forælder, og de bliver meget fastlåst på, at de ikke ønsker, at en af ​​deres forældre skal komme til skolearrangement eller at endda være på Skolens område. Dette kan ofte placere skolen i en meget vanskelig position, og mange skoler vil tage linjen, fordi de ikke har erfaringer med psykisk vold, et af problemerne for børn af psykisk vold er, at hvis skolen tager sådan en beslutninger vil det  formidle til barnet, at en forælder er acceptabel og en forælder ikke er det.

Skolen, selv når den prøver ikke at blive involveret, bliver indfiltret i den psykisk vold!

Børn har brug for, at skoler skal være et sikkert sted, hvor begge deres forældre hilses velkomne, budskabet, det giver børn, når skolerne byder begge forældre velkommen, selv når barnet er i den defensive position med at sige, at de ikke ønsker at se en forælder, beskeden er, at begge forældre er vigtige for et barn, der formidles tydeligt. Børn skal ikke have ret eller ansvar for at træffe beslutning om at afvise den ene forælder og tilpasse sig til den anden. Når dette ses, er det et klart tegn på den psykisk vold. Hvad det også fortæller os, er, at der kan være et dybere skjult problem i familien, såsom at den ene forælder bevidst manipulere et barn og forhindrer, at den anden forælder har noget med barnet at gøre.

Derfor, når du ser et barn, der er i en afvisende position, når du ser, at de kraftigt  nægter og afviser en forælder , skal det rejse din bekymring på samme niveau som seksuelle overgreb ville gøre , det  bør advare dig så meget, at du informerer politiet og kommune.

Den almindelige opfattelse af et barn, der afviser en forælder, er, at den forælder har gjort noget for at forårsage den afvisning i første omgang i.  I virkeligheden i disse tilfælde er generelt misforstået , grunden til, at barnet afviste forælderen, viste sig  at være spinkel og svag. Børn vil sige til os, at de ikke ønsker at se en forælder, fordi den forælder har fået dem til at spise broccoli, eller at forælderen får dem til at gøre deres hjemmearbejde, et andet eksempel kunne være, forælderen gjorde noget der gjorde den anden forældre gal.  

Børn afviser ikke en forælder, kun hvis der er tale om Psykisk vold, seksuelt misbrug,  Grov psykisk vold, omsorgs svigt og  forsømmelse!

Børn må ikke væbnes som et våben eller bruges som et våben.

Hvad børnene gør er at de bruger en infantil forsvarsmekanisme kaldet psykologisk opdeling for at løse den umulige position, de er i, og det gør, de tager energi væk fra de ting, de skulle være involveret i, såsom at lære og lege i skolen, og derfor bliver du nødt til at være opmærksom på psykisk vold. hvis du bliver opmærksom på tegn og symptomer, som et barn viser, er faktisk ting, du kan gøre for at hjælpe det barn, du vil være med til er at fremme barnets livsmuligheder over længere tid. Vi bor i øjeblikket i et samfund hvor barnets stemme betragtes som meget vigtig. Det, du lytter til, når du ser et barn der afvise en forælder, er barnets skjulte stemme, barnet siger faktisk, at jeg er i en situation, der er for vanskelig for mig at klare, og derfor vil jeg afvise en forælder og alliere mig  med den anden forælder i en tværgående generational koalition for at beskytte mig selv.

I skolen bliver barnet muligvis i begyndelsen af trianguleringen, indadvendt, vil ikke dele historie fra den anden forældre hjem, børn kan godt klare sig og de gør det utroligt godt i starten, men det, vi ser, og hvad forsknings beviser, fortæller os, er,  som tiden går, begynder det barn at vise tegn på psykologisk opdeling ( Splitting)

Psykologisk Opdeling. (Splitting) Det centrale i de psykologiske processer for narcissistiske og grænseoverskridende personligheder er kendetegnende for "Psykologisk opdeling", som er en polariseret opfattelse af begivenheder og mennesker i ekstremer af alt-godt, ideelt og vidunderligt eller alt-dårligt, helt devalueret og dæmoniseret. Ved Psykologisk  opdeling er tænkning og opfattelse sort-hvid. Modulerede gråtoner med blandede positive og negative kvaliteter er ikke mulige. Mennesker idealiseres eller som den helt vidunderlige kilde til pleje og narcissistisk forsyning, eller de dæmoniseres fuldstændigt som værende ”voldelige” og som ”fortjener” at blive straffet for deres utilstrækkelighed. Psykologisk Opdeling involverer sort-hvide ekstremer i polariseret tænkning og opfattelse.

Der er ingen ambivalens, der er ingen grå nuancer. Hvad der sker, når barnet bliver ældre, er at de derefter begynder at opbygge relationelle mønstre, som opretholder denne psykologisk opdeling, hvilket betyder, at når de forsøger at danne forhold. Når de går ind i et voksne forhold, begynder de at sætte folk på piedestaler  de kan ikke have ambivalente følelser. En af de ting, vi har set hos yngre børn, der bliver psykisk splittet, de lider meget af generaliseret angst, generaliseret angstlidelse er et alvorlig problem, som små børn har svært ved at tackle, forårsager søvnløshed, det forårsager ophidselse, det medfører manglende fokus alle disse ting skaber virkelig problemer, når børn prøver at lære.

 Børn, som er psykisk opdelt, vil blive unødigt involveret i voksnes spørgsmål, og når de gør det, mister de evnen til at nyde bevidst leg og læring og dets element, der for skoler bliver den vigtigste ting at tænke på. Et barn, der er involveret i voksne sager, Barnet siger, at de ikke ønsker, at en forælder skal være i skolen, Barnet bliver ulykkelig, hvis far deltager i en sportsdag eller barnet bliver for ivrig for at sikre, at mor ikke får adgang til skolen nogensinde viser faktisk den psykologiske kontrol og den psykologisk opdeling på en stærk måde, og skoler kan hjælpe, for at undgå dette, en af ​​de ting, en skole kan gøre, er at have en klar politik for psykisk vold ligesom den har for politik for seksuelt overgreb, som alle ansatte og forældre kan modtage ved skolestart.

En klar politik for psykisk vold formidler til ansatte og forældre, hvad skolen vil gøre, hvis de finder symptomer på psykisk vold, og skolen vil kommunikere direkte til begge forældre. Psykisk vold er ikke tilladt.

Nogle lærere synes det er meget vanskeligt, når barnets stemme afviser en forælder, hvad det virkelig betyder er, hvad barnet siger er hjælp, hvis vi ville virkelig arbejde ud fra et barns stemme.

Det, vi  så skal gøre, er at opretholde barnets ret til et forhold til begge forældre, og såfremt der ikke er nogen klare beviser for overgreb og beviser skal der være, om man afholder et barn for en relation til den anden forældre. Det samme formidles til domstols processen, eller i politi processen

I fravær af ethvert klart bevis for, at en forælder har gjort noget forkert mod et barn.

 skal dette barn gøres opmærksom på, at deres afvisning ikke vil blive opretholdt af skolen.

Dette giver en klar besked til barnet om, at begge forældre er vigtige i deres liv, og at de kan gå tilbage til det ubevidste arbejde med at lære og lege, som andre børn gør. Vi ved fra vores arbejde og undersøgelser, at skoler som følger denne proces, og som er meget tydelige med  ansatte og forældre om, hvad de vil og ikke vil acceptere i skolen ,

 Børn, som bliver udsat for psykisk vold, gør det meget godt i skolen, børn, der har været udsat psykologiske overgreb, behøver ikke at blive dårlig stillede i skolen. Nogen gange ser vi faktisk de klare sig fint i Skolen og udadtil ser de ud som om de klare sig rigtig godt.et skade tilknytnings system kan ikke ses udvendigt, det vil have en effekt i barnets liv resten af livet.

Skoler kan spille en stor rolle i at opdage den psykisk vold  og  forhindre den psykisk vold blive spredt i skolen Skoler har næsten lige så meget tid med et barn som forældrene har, og i nogle tilfælde mere tid, derfor kan de spille en integreret rolle i at hjælpe et barn med at opretholde et afbalanceret forhold til begge forældre. Skolen behøver ikke at være det sted, hvor den psykisk vold udspilles, det behøver ikke at være det sted, hvor den ene forælder forsøger at overbevise skolen om, at den anden forælder er farlig, eller forælderen har en stor krig med barnet. Skolen kan forblive uden for alle dynamikken i psykisk vold ved at have en klar politik og en klar forpligtelse til at sikre, at strømmen af ​​information om barnet går til begge forældre, ikke kun den ene, hvad du ser i denne vejledning er information, der hjælper dig med at forstå problemer med psykisk vold på et dybere niveau, hvad du læser i denne vejledning, finder du måder, hvorpå forældre forsøger at påvirke skoler og måder, hvorpå forældre kan bruge skolen som grund til konflikten.                                  

Når du forstår denne dynamik, kan du blive mere psykisk volds bevidst, og du kan beskytte børn for disse svære psykologiske overgreb og Stoppe forældres indsats for at bruge skolen i sin kampagne mod den anden forælder.

                                                                                                                             Denne information er kritisk vigtig, dette er et skjult overgreb, det er desværre noget, der har pågået i årtier  i vores samfund, og som er blevet normaliseret og er forsat dybt skjult, Mange mennesker, som vi arbejder med, genkendte øjeblikkeligt den psykisk vold, når den bliver beskrevet, de forstår straks, nogen i deres skole eller i deres familie er blevet påvirket af den, ved at læse denne vejledning kan du forstå mere om psykisk vold, og du kan lære om, hvad du kan gøre i dit job, som kan hjælpe børn som bliver udsat for psykisk vold, Du kan beskytte disse børn og forbedre, dine elevers livs chance over mange år fremover.

Forældre som udøver den psykisk vold vil bruge flere af følgende opførelses Strategier som barnet symbiotisk vil følge.

Strategi 1: Badmouthing af den anden forældre Strategi 2: Begrænse kontakten til den anden forældre Strategi 3: Forbyde barnet at have kommunikation med den anden forældre. Strategi 4: Forstyrrer , samvær og symbolsk kommunikation Strategi 5: barnet kommer med vage eller absurde rationaliseringer for nedgørelsen eller hadet

Strategi 6:  barnet har ikke den samme ambivalente holdning til den target forælder

Strategi 7:  barnet oplyser, at beslutningen om at afvise den forældrefremmedgjorte forælder er deres alene

Strategi 8:  barnet forsvarer refleksmæssigt gerningsmanden .

barnet viser ingen skyld over at behandle den forældrefremmedgjorte forælder dårligt

 Strategi 9:  Gerningsmanden  vil triangulere familie medlemmer, venner og kollega ind som medhjælper i den psykisk vold, til brug imod den target forældre, og for at fasthold den psykologisk kontrol over barnet.

Strategi 10:  barnet bruger scenarier og fraser, som det har lånt af den forældrefremmedgørende forældre eller  et familiemedlem

Strategi 11:   barnets nedgørelse omfatter ikke kun den forældrefremmedgjorte forældre, men også dennes familie og venner, kæledyr som barnet har haft et normalt forhold til.  Familie medlemmer som ikke påtager sig en medhjælper rollen i den psykisk vold vil blive slettet i barnets liv.  

Strategi 12: At fortælle barnet, den anden forældre, elsker ikke ham eller hende

Strategi 13: Tvinge barnet til at vælge imellem sin Mor eller Far

Strategi 14: Oprettelse af et billede af, at den anden forælder er farligt

Strategi 15: barnet nedgør eller hader den forældrefremmedgjorte forælder

Strategi 16: Barnet vil sige, jeg hader ikke min anden forældre vi har bare en krig.

Strategi 17: Tvinge barnet til forsætte med at afvise den anden forælder

Strategi 18: Beder barnet om at spionere på den anden forælder

Strategi 19: Beder barnet om at holde hemmeligheder fra den anden forælder

Strategi 20: Henvisning til den anden forælder ved fornavn

Strategi 21: Og at henvise til stedforældre som "mor" eller "far" og tilskynde barnet til at gøre det samme

Strategi 22: Tilbageholdelse af medicinsk, akademisk og anden vigtig information fra den target forælder / sørge for den target forældres navn ikke fremgår på medicinske, akademiske og andre relevante dokumenter

Strategi 23: Ændring af barnets navn for at fjerne navne tilknytning til den anden den anden forælder. Strategi 24: Hjernevask, så barnet kan symbiotisk følge gerningsmand/kvinde instruktioner.

Strategi 25: Gerningsmand vil gemme sig bag ved barnet efter succesfuld triangulation  ” Det er ikke mig, som ønsker barnet ikke skal se sin anden forældre, det er barnet der ikke vil være, sammen med sin anden forældre. Jeg kan da ikke tvinge barnet , Den anden forældre har en krig med barnet”

Den ubevidste fremmedgørelse er den mest udbredte. Det kan f.eks. ske fordi det under et konfliktfyldt samlivsophør kan være svært for den fremmedgørende forælder – når bølgerne går højt – at huske på, at barnet har store ører. Det kan også ske fordi den fremmedgørende forælder ikke er opmærksom på, at vedkommende vedvarende – både direkte og indirekte – omtaler den anden forælder i negative vendinger.

Den bevidste fremmedgørelse (følelsesmæssig manipulation af barnet) er den mest skadelige. Den kan f.eks. forekomme, hvor den fremmedgørende forælder bevidst omtaler den anden forælder i negative vendinger og/eller inddrager barnet i voksenforhold, som alene vedrører forældrenes indbyrdes forhold og derfor er barnet uvedkommende.

Det er vigtig at forstår den ubevidste psykiske vold, vil få betydning for barnet mulighed for bygge sunde relationer og forhold i fremtiden. Både den ubevidste og den bevidste er psykisk vold paragraf 243.  og er et psykologisk overgreb på børn, som sidestilles lige så skadelig som seksuelle overgreb i forhold ,skade på barn og dens udvikling.  Skader på et barn tilknytning System vil vare resten af barnets liv og forårsage et barndoms trauma, de vil videreføre til næste generation af familien.

Det er så vigtig for børnene skyld i forstår hvad de går igennem og hvad du som lærer kan gøre. Mange påtager sig en medhjælper rolle i den psykisk vold fordi, de lytter til barnets Stemme uden at have den psykologiske baggrund for det. Man kan ikke lytte til barnets stemmen uden at være speciel uddannet.

hvad er Psykisk vold ?

hvordan viser det hos barnet, hvad du som lærer kan gøre!

Som underviser er du en obligatorisk reporter, en særlig indberetnings pligt, hvilket betyder, at du skal være kompetent i alle former for overgreb mod børn.

1. Seksuelt overgreb, incest:

2. Psykisk vold;

3. Fysisk voldelig forælder;

4. Ekstrem omsorgssvigt og forældre forsømmelse;

5. Forældrenes psykiske sygdom (f.eks. Ubehandlet skizofreni, ubehandlet bipolær lidelse, ubehandlet major depression) ubehandlet barndoms trauma

Viden er så vigtig, og vi mener, ​​at du som undervisere er forpligtet  at sørge for Børn/elever i skolen ikke bliver udsat for nogen former for overgreb imens de er i jeres varetægt .

Børn udsættes for  psykologisk mishandling  af deres forældre, elever  skal ikke udsættes for  psykisk vold af Skolen,  fremmedgørelse er det største tegn på barnet bliver udsat for psykisk vold og det skal reagere på.

Vores mål.  ved at dele vores viden med lærere,  Skole Psykolog og Skole ledelse.

Viden som gør i bliver opmærksom på den psykisk vold og give jer, de værktøjer der skal til for at forhindre  psykisk vold pågår i skolen, og inden for vores skole systemer.  Et andet tegn på den psykisk vold er Gerningsmand/kvinde tillader ikke et barnet at udtrykke sin kærlighed til den anden forælder, de tillader ikke barnet at tale frit om den anden forældre. De får  barnet til at tro, at den anden forælder alt er dårligt og ikke fortjener et forhold til barnet.     De bruger Psykologisk kontrol, grov manipulation, hjernevask for at triangulere barnet ind som våben, imod den anden forældre, de får barnet til hade og frygte den anden forælder, manipulerer med barnets følelser eller  forstyrre barnets forhold til den anden forælder.

telefon opkald eller bevidst afbryde  den tid, barnet tilbringer med sin anden forælder, ændrer barnets navn for at slette den anden forældres navn, er en typisk handling for  gerningsmand/kvinde af den psykiske vold .

Gerningsmand/kvinde  vil hævde, at barnet har et problem med den anden forælder og derfor ikke ønsker at komme i kontakt med den anden forælder, eller at den anden forælder ikke er interesseret i at være med på barnets skole.                                                                                   Hvad er forældrenes fremmedgørelse? Forældre fremmedgørelse er et udtryk, der bruges til at forklare processen og resultatet af et barns psykologiske manipulation for at ødelægge et forældre-barn-forhold. En tilknytnings relateret patologi; Et barn, der afviser en forælder, er en skade på barnets  tilknytningssystem, og hjerne systemet, der kontrollerer alle aspekter af kærlighed gennem livet, inklusive sorg og tab. Et barn, der afviser en forælder, er et problem i hjernens kærligheds- og. Tilknytnings systemet. Patogen forældre tilknytnings relateret patologi er altid årsagen til patogen forældre (Patho = patologi; Genic = Genesis, skabelse). Patogen forældre er skabelsen af ​​betydelig psykopatologi hos barnet gennem afvigende og beskadiget forældre praksis . Dette er et almindeligt udtryk, der beskriver processen og resultatet af en psykologisk manipulation af et barn, for at ødelægge et forældre-barn-forhold. det væsentlige er ,en familie, bryder sammen, forældrene er  ikke længere sammen, men de er  i stedet forbundet til hinanden af barnet.                                                                                      Nogle gange kan en forældre udtrykker deres vrede over for den anden forælder ved at bruge barnet som våben. Denne proces kan omfatte, men er ikke begrænset til, kun begrænse eller nægte kontakt, manipulere et barn til at afvise og frygte deres forælder, Lyve for lærer, sundhedspersonale , og det juridiske system, de bestikke barnet til at forstyrre forældrerollen hos den anden forælde  eller i sidste ende forsøge at slette forælderen helt fra barnets liv. Fremmedgørelse er en billedinformation. Lad os blive tekniske.

 Dr. Craig Childress, Psy.D. beskriver et barn, der afviser en forælder som en appendiksrelateret patologi. "Tilknytning systemet er i hjerne systemet, der kontrollerer alle aspekter af kærlighed og limning gennem hele livscyklussen, inklusive sorg og tab. Et barn, der afviser en forælder, er et problem i hjernens kærligheds- og tilknytnings system. Vedhæftningssystemet." Dr. Craig Childress forklarer, at "tilknytningsrelateret Patologi er altid forårsaget af patogen forældre (patho = patologi, gen = genese, skabelse) Patogen forældre, er skabelsen af  en​​betydelig psykopatologi hos barnet gennem afvigende og forvrænget forældre praksis. Mens mange former for overgreb, er lette at opdage, kan denne psykisk vold  være meget skjult. Som lærer kan du spille en afgørende rolle i at forebygge denne form for overgreb, der ofte kryber ind i vores skoler Billedtegn på forældrenes fremmedgørelse inden for skoler Forældre forsøger at nægte den anden forældres adgang til skolen eksternt ved hjælp af  forkerte kontaktoplysninger til en forælder . Forældre forsøger at blokere ex-ægtefælle / partner, step-forældre eller andre familiemedlemmer fra at være en del af  barnets skolen, Forældre forsøger at blokere den anden forælder fra frivillige arrangementer på skolen, forælder kan finde på at  holder barnet hjemme fra et  skolearrangementet, hvis den anden forælder deltager. Den ene forældre badmouths  barnets mor eller far, den ene forælder ses som alt godt, den anden ses som alt dårlig, barnet vil pludselig vil have et nyt efternavn.

Barnet fortæller normalt om deres liv med begge forældre, når barnet kun taler om en forælder, skal det sætte alarmklokker i gang hos skolelærerne , børn afviser kun den ene forælder, hvis barnet er bliver udsat for overgreb! Barnet vil begynde at henviser til en forælder på fornavn basis i stedet for at bruge mor eller far.                               Hvordan vises dette på skoler?

Vi er nødt til at forstå, at forældrenes psykisk vold er en dagsorden, og det betyder ofte, at andre kun får se en situation 'fra hans eller hendes perspektiv. Han eller hun kan skabe falske historier eller overdrive om en forældres mindre mangler, som andre, så  skal betragte  dem som den alt-gode, omsorgsfulde forælder, der simpelthen prøver at ære deres "børns ønsker".

Som skole lærer skal du være forsigtig med at lytte til kun den ene side af barnets situation. Hvis den ene forælder forsøger at blokere den anden forælder,  eller familiemedlem fra skole eller frivilligt arbejde, skal i være opmærksomme på eventuelle samværs aftale, inden i blot accepterer en forældres ønsker om fra holde den anden forældre og familie for at deltage i barnets skole.                                                                                         En samværs aftale skal være på arkiv hos skolen. Vi foreslår også, at skole leder gennemgår samværs aftalen, så han som chef, kan sikre sig  at skole og dens medarbejder overholder regler og følger de procedure, som der er, når der er fællesforældremyndighed , Det er Skole lederens job at sikre skolens medarbejder ikke bliver en hjælper i den psykisk vold som er forælderen taktik og mål for at afholde den anden forældre for at deltage i barnets skolegang.

Hvad lærere kan gøre for at forhindre psykisk vold:

Læs samværs aftalen, hvis der ikke er en, spørg om den, så du kan afgøre, om den ene eller begge forældre har fælles forældremyndighed og hvordan du skal forholde dig , det vil sige begge forældre har bestemmelse ret i barnets uddannelse, kommunikerer med begge forældre inviterer jævnligt begge forældre til at mødes i skolen sikre, at uddannelsesmæssigt arbejde udføres i fællesskab, og ikke kun af en forældre,

pathogenic forælder ønsker at få barnet til at vælge den anden forældre fra. Giv nyhedsbrev og vigtig information til begge forældre, hvis der gives et papir til barnet. en forælder vil aldrig se det eller få dets indhold at vide,  i skal give begge forælder for at sikre, at begge forældre får beskeden og begge forældre kan komme til de møder som omhandler barnets skolegang.

hvis du har mistanke om psykisk vold, og du tænker muligvis, jeg har ikke tid til at gennemgå samværs aftaler for alle 100+ af mine elever. Men du tager tid til at gennemgå elev planer for alle dine elever. en samvær plan  skal ikke være anderledes. Vi skylder vores elever at forstå, om kun en forælder alene som har uddannelsesbeslutningerne, eller om begge forældre har fælles beslutningstagning.

i en samværs aftale har man besluttet, hvad der er i et barns interesse, og vi har en forpligtelse til at sikre, at vi følger det, der er beskrevet, når det kommer til uddannelsesbeslutninger. Dette betyder, at hvis begge forældre har ret til at træffe beslutninger for deres barn, skal i inkludere begge forældre. For eksempel, hvis skolelederen eller skolepsykologen afholder et møde for forældrene og børnene, skal i invitere begge forældre. I kan ikke stole på, at den ene forælder videregiver informationerne, fordi informationen vil sandsynligvis blive tilbageholdt af den fremmedgørende  forældre, den anden forælder aldrig vil få at vide, at der var et møde.

Hvad hvis forælderen ikke er interesseret i at blive involveret? Når det kommer til psykiske vold ,  vil den fremmedgjorte forælderen forsøge at være involveret, men nægtes konstant adgang. Forælderen holdes sandsynligvis ensartet og gør sit bedste for at være involveret. Den forælder, der udsætter barnet for den psykisk vold, kan forsøge at overbevise skolen om, at den anden forælder ikke er interesseret i eller ikke ønsker at blive involveret, eller at barnet ikke ønsker kontakt med den anden forælder.                                                                                                                                   Skoler  har dog en forpligtelse til at nå ud til begge forældre i stedet for bare at tage ordet om en forælder som guld. Mange gange er processen med en forældres psykisk vold hemmelig Hvordan et barn fremmedgøres fra sin forælder.

Et barn kan for eksempel holdes hjemme under en prisuddelingsceremoni eller endda en sportsbegivenhed, hvis den fremmede gørende forælder har mistanke om, at den anden forælder vil være til stede. Du bemærker måske ikke engang, at barnet var fraværende den dag. I tilfælde af mistanke om psykisk vold er det vigtigt du  dokumentere barnets udsagn og opførelse når der tales om den anden forældre. Dokumentation er så vigtig i disse sager.

Hvis du sidder og tænker hvor jeg kan få mere information omkring psykisk vold fra en nær relation.

Du kan lære mere her: Websteder:                                              www.bpm-juristfirma.se

www.bpm-parental-alienation-support-group-skandinavien.dk

drcachildress.org

Tidspunkter du  kan bemærke situationsangst hos barnet. Mange gange vil et barn, der er udsat for psykisk vold, vise en alvorlig angst respons for den fremmedgjorte forælder. For eksempel kan et barn være vred, ked eller trist eller deprimeret på dage, hvor han eller hun skal tilbringer tid med den målrettede forælder efter skoletid, i weekenden.

Denne angst styrkes af forventningen om at tilbringe tid sammen med en forælder, de er blevet hjernevasket til at tro, at alt er dårligt og derfor "tvunget" til at tilbringe tid med den anden. Barnet kan udtrykke, at de hellere vil tilbringe tid med den favorit  forælder og nævne trivielle grunde til ikke at ville bruge tid sammen med den fremmedgjorte forælder.

Hvad skal du gøre som lærer? Hvis du har mistanke om psykisk vold , skal du tale med din Skoleleder og Skolepsykolog. Det kræves af dig, du rapportere den psykisk vold som du ville have gjort, om det var et seksuelt misbrug.  Psykisk vold fra en nær relation , Child Psychological Abuse..DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse 309.4 Adjustment disorder V61.20 Parent Relationship Problem V61,29 Child Affected by Parental Relationship Distress V995,51 Child Psychological Abuse, confirmed.ICD 11 .QE52.0 Caregiver-child relationship problem which reads "Substantial and sustained dissatisfaction within a caregiver-child problem. DSM 5 CAPDR Child Affected By Parental Relationship Distress.

De 3 symptomer bliver forklaret her af Dr. Craig Childress.

indledning til den nye lov paragraf 243.

Det kan have store konsekvenser for den personlige frihed og en persons psykiske velbefindende at blive udsat for psy‐ kisk vold. De negative konsekvenser af psykisk vold kan – især i nære relationer – være langvarige eller endog livsvari‐ ge, da den psykiske vold nedbryder ofrenes psykiske integri‐ tet. Det er derfor afgørende at værne om ofrene og deres retsfølelse, så de får den beskyttelse, forståelse og anerkendelse fra samfundet, som de fortjener.

Med venlig hilsen

Parental Alienation Awareness Organization EU

Bpm juristfirma.

Resourser :

[1][1] Resource. ICD11. Psychotherapist, Mental Violence Expert Karen Woodall Dr. Bill Bernet DSM5. Psychologist Dr.Craig Childress. Prof. Kruk. Associate Prof. Dr.Jenifer Harman, Parental Alienation Awareness Organization EU.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.417 andre er allerede tilmeldt

Lærerstuderendenetværket er for alle lærerstuderende samt andre med interessere for læreruddannelsen. I samarbejde med Lærerstuderendes Landskreds.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
404 andre er allerede tilmeldt