Citat

10.-klassecentre vil arbejde med at bekæmpe ensomhed

De unge, der starter i et 10. klassecenter, adskiller sig ved at være mindre uddannelsesparate og mere sårbare end de jævnaldrende på en lang række sociale parametre. Men i modsætning til deres tidligere klassekammerater, der fortsatte i 10. klasse på en efterskole, har eleverne på landets 10. klassecentre ikke mulighed for at styrke deres sociale kompetencer, når det ringer ud fra dagens sidste time. Derfor har Landsforeningen af 10.-klassecentre LA10 indgået et samarbejde med Mary Fonden om at gøre arbejdet med elevernes trivsel til en integreret del af skoledagen. I første omgang tager tre pilotskoler fra henholdsvis Skive, Roskilde og Esbjerg del i projekt Me&We. Skolerne skal afprøve metoder og øvelser og bidrage med erfaringer til et endeligt program, som kan udbydes til 10. klassecentre over hele landet i 2023.

Kilde: Pressemeddelelse fra Mary Fonden