Anmeldelse:

Læselyst skal også være for de ordblinde

Bogens styrke er dens helt konkrete praksisanvisende tilgang til at skabe og understøtte læselyst for ordblinde elever, der kæmper med at læse. Det er et perspektiv, som er lidt overset i vores fokus på læseteknologi, så tak for at tage det op.

Publiceret

Fakta:

Ordblindes Læselyst - En praksisguide til at understøtte læseglæde i grundskolen

Forfatter: Stine Kejser Prip

300 kroner

82 sider

Dansk Psykologisk Forlag

Ordblindes læselyst er, lidt hurtigt sagt, en lille bog om et stort spørgsmål, nemlig hvordan vi kan understøtte ordblindes læselyst i grundskolen.

Gennem de senere år har ordblindhed haft meget stor opmærksomhed både i skole og i samfund, hvilket har ført til udvikling af mange forskellige typer af læse-skrive-teknologier (LST), som fylder meget i skolernes indsatser på ordblindeområdet. Den store opmærksomhed på LST kan have bevirket, at koblingen mellem ordblinde og deres lyst til at læse analogt ikke i samme grad er blevet prioriteret. Bogens hensigt er derfor at komme denne kobling nærmere og give mulige svar på, hvordan elever kan blive så gode analoge læsere som muligt. Det kræver øvelser, træning og motivation for at læse. Eleverne kan gennem lærerens undervisning og guidning blive bedre og gladere læsere, er bogens påstand og pointe.

For at nå målet om, at ordblinde elever kan læse analogt med glæde og engagement, så er en tidlig, systematisk og målrettet undervisning på baggrund af en lydret tilgang til læsning central. Bogens hensigt er at anvise, hvordan ordblinde elever kan fastholde og udvikle deres læsning, fordi læreren understøtter elevernes motivation og lyst.

Bogen beskriver en metode, som læreren kan benytte. Metoden tager sit udgangspunkt i selvbestemmelsesteorien, der understøtter elevernes autonomi, kompetence og samhørighed for at understøtte læselyst. Læreren skal tage bruge elevernes lyst og motivation, som drivende kræfter for at opnå målet om udvikling og understøttelse af læselyst.

Den første del af bogen indfører læseren i selvbestemmelsesteorien, som er det teoretiske grundlag for metoden, samt i, hvordan samhørighed, kompetence og autonomi kan understøttes i praksis. Den anden del i bogen er en trin-for-trin-guide, der understøtter læselyst. Læseren får en praksisnær beskrivelse af hvert element i metoden, som gør det muligt at afprøve metoden i praksis. Den tredje del i bogen er konkret en værktøjskasse med oplæg og andet materiale, som kan anvendes direkte til undervisning eller til møder.

Bogens styrke er dens meget konkrete praksisanvisende tilgang til at skabe og understøtte læselyst for ordblinde elever, der kæmper med at læse. Det er et perspektiv, der er også har sin plads blandt de mange udgivelser om ordblidhed, der udgives i disse år.