Aftale sætter fokus på opsporing af ordblindhed allerede i dagtilbud

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har med Ordblindepakke IV indgået en aftale om en række initiativer for at styrke ordblindeindsatsen.

Publiceret Senest opdateret

Fremover skal der allerede i dagtilbud sættes særligt fokus på børn med risiko for at udvikle ordblindhed eller andre læsevanskeligheder.

Det skal ske med ved både at styrke sprogmiljøet i dagtilbuddet og ved at understøtte sprogmiljøet i hjemmet, hvor forældrene er ordblinde eller har andre læsevanskeligheder.

Det er nogle elementerne i en ny ordblindepakke, som et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om.

I alt afsættes der 88 mio. kr. fra 2023-2026 til initiativerne i pakken og 1 mio. kr. varigt herefter.

Læs aftalen

Den nye ordblindepakke indeholder også, at der skal sætte fokus på gruppen af unge med andre skrive- og læsevanskeligheder end ordblindhed.

På forhånd havde regeringen bebudet, at der skal skulle ske en videreudvikling af Ordblindetesten, så den kan bruges hele året. Det er aftalepartierne enige i, så de afsætter midler til at gøre Ordblindetesten mere brugervenlig og til at tilpasse den, så den kan anvendes hele året.

Herudover sættes der gang i et forsknings- og udviklingsprojekt, som skal undersøge, hvordan elever med andre skrive- og læsevanskeligheder end ordblindhed kan støttes yderligere, herunder inddragelse af elevernes egen oplevelse af behovet for støtte.

Der sættes også midler af til en evaluering af Risikotest for ordblindhed og til implementering af initiativerne i ordblindepakkerne.

Der afsættes 10,2 millioner kroner fra 2023 til 2026 og herefter en halv million kroner varigt til initiativet.

”Det er afgørende at ordblindhed opdages tidligt, og at man får den nødvendige støtte og hjælp. Det kan give en temmelig bumlet skolegang, hvis ordblindhed ikke spores tidligt. Omvendt kan man klare sig lige så godt som alle andre, hvis der bliver taget hånd om ordblindheden. Derfor fortsætter vi i regeringen med vores ambitiøse indsats på ordblindeområdet med den fjerde og hidtil største ordblindepakke”, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Ifølge ministeriet blev 12 procent af 9. klasseeleverne sidste skoleår testet ordblinde. Det svarer til næsten hver 8. elev.

Aftalen om Ordblindepakke IV indeholder følgende elementer:

  • Styrkelse af sprogmiljøet i hjemmet
  • Praksisnær kompetenceudvikling til dagtilbudspersonale
  • Videreudvikling af Ordblindetesten og styrket opfølgning samt justering af tidligere ordblindeinitiativer på grundskoleområdet
  • Vejlednings- og videnspakker om sprogforståelsesvanskeligheder til dagtilbud og grundskole
  • Løft af inkluderende og ordblindevenligt læringsmiljø i FGU
  • Videnspakker og ordblindevenlige miljøer på FGU og ungdomsuddannelser
  • Nationale dataopgørelser om ordblindhed i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus
  • Udvikling af supplerende tests til socialpædagogisk støtte (SPS) og ordblindeundervisning for voksne (OBU)

Mandag den 3. oktober 2022 kl. 8.35:

Afsnit om Ordblindetesten og Risikotest for Ordblindhed tilføjet.

Powered by Labrador CMS