Lærersenior

Analyse: Om ti år vil en højere pensionsalder bidrage med 1.000 ekstra fuldtidsansatte lærere

Pensionsalderen bliver om 10 år hævet til 68 år. Det vil ifølge en analyse fra Rockwool Fonden øge antallet af lærere i folkeskolen med omkring 1.000 ekstra årsværk.

Publiceret Senest opdateret

I 2033 hæves den nuværende pensionsalder fra 67 til 68 år. 

Det vil ifølge en fremskrivning fra Rockwool Fonden føre til en forøgelse af antallet af årsværk folkeskolelærere på omkring 1.000.

I 2038 hæves pensionsalderen til 69 år, og det vil ifølge fonden føre til 3.000 ekstra årsværk sammenlignet med i dag.

I 2043 stiger pensionsalderen yderligere til 70 år, hvilket Rockwool Fonden vil medføre en forøgelse sammenlignet med i dag på omkring 4.000 ekstra fuldtidsansatte lærere i folkeskolen.

Fra 2019 til 2022 blev folkepensionsalderen forhøjet fra 65 til 67 år.