Efter et foredrag om ”Putins Rusland” for pensionistmedlemmerne i Randers Lærerforening sagde den lokale lærerformand Leif Plauborg tak til Keld Pedersen for de 12 års indsats i lærerkredsens pensionistudvalg.

82-årig pensioneret lærer:
”Jeg brænder for at gøre noget for andre”

Efter 40 år som aktiv lærer, kurator og skolevejleder samt 12 år som aktiv i fraktion 4 i Randers Lærerforening har 82-årige Keld Pedersen nu takket af. Fremover er han kun menigt medlem af fraktion 4, pensionisterne i Danmarks Lærerforening.

Publiceret Senest opdateret

Helt tilbage til ungdomsårene som frivillig træner i fodboldklubben Skovbakken i Aarhus har Keld Pedersen brændt for at gøre noget for andre. Skabe fællesskaber, oplevelser, relationer og socialt samvær.

Senest har hans lyst til at skabe noget for andre givet sig udslag i 12 års aktiv tjeneste i pensionistudvalget i Randers Lærerforening, hvor han med ildhu, interesse og engagement har været med til at planlægge otte årlige arrangementer for de 250 lokale medlemmer af fraktion 4 – pensionisterne i Danmarks Lærerforening.

I alle 12 år har han også været årsmødedeltager for fraktion 4 samt deltaget i KØS – Kredssamarbejde Østjylland, men i en alder af 82 år har han nu trukket stikket. Fremover er Keld Pedersen alene menig deltager ved foreningens arrangementer for pensionister.

”Jeg er 82 år og føler, det er tid til at stoppe – nu må andre tage over, men jeg har nydt at lave gode arrangementer for vores pensionister. Både for at fastholde flest mulige pensionerede lærere i DLF, men også for at være med til at give vores medlemmer nogle interessante oplevelser og noget socialt samvær”, siger Keld Pedersen.

”Lærere er nysgerrige mennesker, der gerne vil have en på opleveren, og som pensioneret lærer har man brug for at komme ud af huset og møde andre mennesker. Have et socialt rum – ligesom på lærerværelset, hvor snakken går frit”, mener Keld Pedersen.

Otte årlige arrangementer

I Randers Lærerforening har man typisk omkring otte arrangementer årligt for pensionisterne. En lille udflugt i lokalområdet i foråret – til steder, hvor man normalt ikke lige har adgang. For eksempel backstage på musik- og teaterhuset Værket eller som til oktober besøg på det 250 år gamle bibliotek fra Randers Latinske Skole - Randers Latinske Skolebiblioteque.

Derudover en stor udflugt om efteråret lidt længere væk – for eksempel til Fur eller Mors. Julefrokosten omkring den 1. december – og derimellem foredrag, fællessang og musikarrangementer. Senest her den 3. marts, hvor højskolelærer Niels Bjørn Wied fortalte om ”Putins Rusland”.

”Det allerbedste er, når en kommer op bagefter og siger: Han var virkelig god ham Wied. For så mærker man, at man har gjort noget godt for andre”, fortæller Keld Pedersen. De små arrangementer er gratis for medlemmerne. Til den store udflugt og julefrokosten betaler medlemmerne halvdelen – resten betales over kontingentet.

Typisk deltager omkring 40 til de mindre arrangementer, til den store udflugt fylder man typisk en bus op, og til julefrokosten tropper normalt mellem 80 og 100 mennesker op.

Fraktion 4

Som pensioneret lærer bliver man automatisk medlem af Danmarks Lærerforenings fraktion 4, medmindre man aktivt melder sig ud. Det koster et reduceret kontingent på omkring en tredjedel. Pr. 1. januar 2021 bortfaldt den hidtidige 75-års-regel, og man bliver fremover kontingentfri 12 år efter pensionsalderen. Som medlem af fraktion 4 kan man få råd, vejledning og diverse fordele, påvirke debat og holdninger i ens lokale kreds og på landsplan, blive valgt som kongresdelegeret, årsmødedeltager og deltage i arrangementer lokalt, nationalt og på nordisk plan. Fraktion 4 har ingen bestyrelse, men et hovedstyrelsesmedlem og 10 delegerede til DLF’s kongres samt 44 valgte årsmødedeltagere.

Lærerbolig for 110 kroner om måneden

Før pensionisttilværelsen var Keld Pedersen aktiv lærer på Fårup Skole, kurator i PPR for børn med særlige behov og skolevejleder i samlet 40 år. Igennem årene har han været både lærerrådsformand, tillidsrepræsentant og mangeårigt medlem af kredsstyrelsen i Randers Lærerforening.

”Jeg stoppede med at arbejde i 2003, og de sidste 25 år af mit arbejdsliv var jeg skolevejleder. Det med at komme ud af huset, samarbejde med virksomheder og ungdomsuddannelser og have masser af interessante samtaler med eleverne, skaffe dem praktikpladser og hjælpe dem på vej, det kunne jeg rigtig godt lide”, siger Keld Pedersen.

Han blev færdiguddannet på Aarhus Seminarium i 1962 – med linjefag i tysk, og i 1963 begyndte både han og hans afdøde hustru Ruth som lærere på Fårup Skole – i landsbyen af samme navn - mellem Randers og Hobro.

”Det med dengang at kunne få en lærerbolig her i Fårup for 110 kroner om måneden og samtidig få job som nyuddannet i realafdelingen – det var et privilegium. Da huslejen efter en del år var steget til 500 kroner – købte vi i stedet vores eget hus – også i Fårup, så vores søn og datter har også gået i skole her i Fårup”.

Formand i idrætsforeningen

Nærmest fra dag et blev både Keld Pedersen og hustruen engageret i den lokale idrætsforening. ”Jeg blev ret hurtigt formand for idrætsforeningen her i Fårup, og efter 10 år fik vi en idrætshal i byen. Da min kone og jeg gik på pension, blev jeg formand for senioridrætten i klubben, og det er jeg stadig”.

”Her mødes vi 40-50 seniorer hver mandag kl. 10, til opvarmning, badminton og træning på motionsmaskiner. Vi træner i halvanden til to timer, og derefter får vi en kop kaffe. Så vi får både rørt os og mødes socialt. Så jeg er trods min alder stadig drevet af en lyst til at gøre noget for andre”.

Fra ungdomstræner til lærer

At Keld Pedersen overhovedet blev lærer, mener han, kan tilskrives faderen – Arne Pedersen - landsholdsspiller i håndbold og klubspiller i AJAX København. For faderen opfordrede både Keld Pedersen og søskende til at gå til idræt.

”Jeg har altid været meget idrætsinteresseret, og qua mit eget fodboldspil på førsteholdet i Skovbakken i Aarhus blev jeg selv træner, og dér blev interessen for at undervise vakt”, fortæller Keld Pedersen.

Når han kigger tilbage på sit aktive lærerliv, der ud over jobbet på Fårup Skole også tæller et år som ufaglært enelærer for en storeklasse og en betteklasse på landsbyskolen Hedegård Skole på Djursland tilbage i 1958, fremhæver han relationerne til eleverne og oplevelserne.

”Når man er så gammel som jeg, har man efterhånden deltaget i mange skolejubilæer, og det, der fylder i snakken med gamle elever, er ikke læsning af Hans Kirks ”Fiskerne” eller hovedværkerne af Steen Steensen Blicher. Det er altid oplevelserne; turen til Fuglsø, turen til Berlin før Murens fald mv.”

En mand med en sag

Med Keld Pedersens farvel som aktivt medlem af fraktion 4 – mister årsmøderne i fraktion 4 også et fast indslag. For har man deltaget i et årsmøde de seneste 12 år, vil man vide, at Keld Pedersen er en mand med sag. Sagen handler om fagbladet Folkeskolen, som han alle årene har kæmpet for skulle skrive noget mere om de mange pensionistmedlemmer i lærerforeningen.

”Jeg har haft utrolig mange glæder i min tid i fraktion 4, men det har været en skuffelse for mig, at vores fysiske fagblad ikke skriver om os pensionister – for vi er omkring 20.000 pensionister i DLF. Selvom vi har fået det faglige netværk Lærersenior på Folkeskolen.dk, er vi jo stadig mange, der helst vil læse i et fysisk blad”, siger Keld Pedersen.