Lærermobning

Rapport: Børn bliver mobbet med deres etnicitet i folkeskolen

Over halvdelen af elever med minoritetsbaggrund i ny undersøgelse har oplevet mobning på grund af etnicitet.

Publiceret

En række børn er blevet mobbet med deres etnicitet i folkeskolen eller har set andre børn blive det.

Det viser en ny rapport, som Institut for Menneskerettigheder og Børns Vilkår står bag.

I den svarer 51 procent af de minoritetsetniske elever i undersøgelsen, at de er blevet mobbet med deres religion, hudfarve, nationalitet eller kultur.

En elev betegnes i undersøgelsen som minoritetsetnisk, hvis mindst en af forældrene er født uden for Danmark.

- Det er afgørende, at vi får skærpet opmærksomheden på, at skoler er forpligtet til at beskytte elever mod mobning og forskelsbehandling, som kan have alvorlige konsekvenser for børns trivsel og fremtid, siger Louise Holck, som er direktør for Institut for Menneskerettigheder i en pressemeddelelse.

Over halvdelen af de i alt 1568 elever, som medvirker i undersøgelsen, svarer uanset hvilken baggrund de har, at de har set andre børn blive mobbet med deres etnicitet.

Rapporten peger også på, at det tilsyneladende ikke er et problem, som bliver mellem børnene.

19 procent af de elever, som har ikkevestlig baggrund, svarer, at de har oplevet nedværdigende adfærd fra deres lærere.

Det kalder Rasmus Kjeldahl, der er direktør for Børns Vilkår, "alarmerende".

- Det er først og fremmest skoleledelsens ansvar at forebygge og bekæmpe alle former for mobning og sikre et trygt fællesskab og et godt undervisningsmiljø, siger han i pressemeddelelsen fra Institut for Menneskerettigheder.

Gordon Ørskov Madsen, som er formand for Danmarks Lærerforening, siger til Politiken, at han er overrasket over omfanget. Han mener, at især beretningerne om lærernes adfærd, skal tages meget alvorligt.

- At nogle elever oplever nedværdigende adfærd fra deres lærere skal jo ikke finde sted. Så enkelt kan det siges. Det lever ikke op til de forventninger, vi skal have til os eller hinanden i skolen, siger han til avisen.

Eleverne, der er blevet spurgt, går i 6.-9.-klasse.