"I vores undervisningsmaterialer til grundskolen tages der i højere grad udgangspunkt i ordforråd, der er relevant for målgruppen", lyder det fra redaktørerne fra Gyldendals tyskredaktion Louise Berg Jensen og Susanne F. Svendsen.

Gyldendal: Sådan arbejder vi med elevernes tyske ordforråd

Ligesom forlaget Alinea mener Gyldendal heller ikke, at materialerne i tysk bør være bygget systematisk op omkring de hyppigst brugte tyskord. Begge forlag mener, at de danske elever har bedre af en anden tilgang.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Elevernes ordforråd efter grundskolen er for begrænset og for tilfældigt.

Det mener gymnasielærer på Solrød Gymnasium, master i fremmedsprogspædagogik, Elsebeth Bechmann.

Hun anbefaler, at tyskundervisningen i folkeskolen bør arbejde systematisk på at bygge elevernes ordforråd op af de ord, der optræder oftest i det tyske sprog. Ord, man kalder for de højfrekvente ord.

Kender en elev de 500 hyppigste ord, vil eleven kunne forstå mellem 70 og 80 procent af ordene i enhver tysk tekst, siger hun.

Tyskforening er positiv

I Tysklærerforeningen for Grundskolen ser man positivt på en anbefaling om at arbejde langt mere systematik med elevernes ordforråd. Og tysklærer på Fjordbakkeskolen, afdeling Taulov, i Fredericia Bitten Pave Ottesen kalder det en "supergod ide" og ser gerne, at de højfrekvente ord bliver tilføjet til fagets fagformål i folkeskolen.

Men som det kan læses i den seneste udgave af fagbladet Folkeskolen og her på folkeskolen.dk/tyskfransk er redaktionschef for Alineas fremmedsprogsredaktion Katrine Bruun Rørvig ikke enig.

De to store forlag afviser kritikken

Alinea udgør sammen med Gyldendal de største forlag på skoleområdet, og hos Gyldendal har man samme holdning som Alinea. Det fortæller redaktørerne fra forlagets tyskredaktion Louise Berg Jensen og Susanne F. Svendsen i et skriftligt svar til folkeskolen.dk/tyskfransk

De kalder lister med de højfrekvente ord for "fascinerende", og at det også er ord, man skeler til, når forlaget udvikler sine undervisningsmaterialer.

Men ligesom hos Alinea mener man hos Gyldendal, at de danske elever har brug for en anden tilgang til at lære det tyske sprog.

"Situationen for de danske grundskoleelever er dog anderledes end for en person, der lærer sproget som andetsprog, og som derfor skal kunne begå sig i et utal af forskellige kommunikationssituationer, og som skal kunne gøre brug af mange typer tysksprogede medier og genrer, eller i gymnasiet, hvor eleverne møder autentiske tekster i tyskundervisningen", skriver hun og tilføjer:

"I vores undervisningsmaterialer til grundskolen tages der i højere grad udgangspunkt i ordforråd, der er relevant for målgruppen. I forhold til elevernes niveau, alder, interesser og forventelige brug af det tyske sprog. I første omgang fokuserer vi på elevnære emner, fordi eleverne gerne skal føle et behov for at udtrykke sig på tysk. Man kan måske sige, at vi fokuserer på de ord og vendinger, der med målgruppens behov for øje kan formodes at være højfrekvente".

Sådan arbejder vi med elevernes ordforråd

Louise Berg Jensen og Susanne F. Svendsen beskriver, hvordan Gyldendal konkret arbejder med elevernes ordforråd i to af deres materialer.

"I bogsystemet Logo! arbejdes der meget med chunks, så eleverne hurtigt kan udtrykke sig meningsfuldt på tysk, og disse chunks må bestemt også siges at være højfrekvente. Desuden repeteres og udvides ordforråd inden for et givent emne løbende".

De fortæller, at Gyldendal også arbejder med at opliste bestemte ord og vendinger, som eleverne skal øve særlig meget.

"På fagportalen tysk5-7.gyldendal.dk er det centrale ordforråd for hvert forløb oplistet, og det er målet, at eleverne virkelig bliver trygge i brugen af disse ord og vendinger, som derfor introduceres og øves gennem forskellige aktiviteter. Vi vil hellere have, at eleverne fortsat er sikre på disse fx ti udvalgte ord og vendinger en måned efter, end at de er småusikre på 30 ord, som de er blevet introduceret til. Derfor stræber vi også efter, at ordforrådet går igen i andre forløb senere i tyskundervisningen".

Udnytter at sprogene har ligheder

Louise Berg Jensen og Susanne F. Svendsen fortæller, at man også forsøger at udnytte, at mange ord minder meget om hinanden på dansk og tysk.

"Vi lægger også stor vægt på at udnytte de mange ligheder mellem dansk og tysk og 'forærer' derfor gerne eleverne transparente ord, når det kan lade sig gøre - til tider nok også på bekostning af et højfrekvent ord. Når ord optræder i en kontekst, har eleverne bedre mulighed for at gætte kvalificeret på ordenes betydning, og mange af de mest højfrekvente ord, fx pronomener, adverbier og præpositioner, får først en egentlig betydning, når de optræder i en kontekst. Også arbejdet med læsestrategier spiller en væsentlig rolle i elevernes møde med en ny tekst".

Powered by Labrador CMS