15 procent af alle ansatte under børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har oplevet uønsket seksuel adfærd på arbejdspladsen det seneste år.
15 procent af alle ansatte under børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har oplevet uønsket seksuel adfærd på arbejdspladsen det seneste år.

Hver femte lærer og hver fjerde vikar i København er udsat for uønsket seksuel adfærd

21 procent af lærerne og 28 procent af løstansatte lærervikarer i København har det seneste år været udsat for uønsket seksuel adfærd. For alle ansatte i børne- og ungdomsforvaltningen er tallet 15 procent.

Publiceret Senest opdateret

Knap hver sjette medarbejder under børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har oplevet uønsket seksuel adfærd på arbejdspladsen det seneste år. Det viser en ny undersøgelse, som Rambøll har lavet for kommunen.

Fordelt på professioner er lærere topscorere med 21 procent. For løstansatte lærervikarer er tallet 28 procent.

Administrerende direktør i forvaltningen Tobias Stax understreger, at han tager tallene dybt alvorligt.

”Det er bekymrende, at så mange oplever uønsket adfærd med sexistiske under- eller overtoner. Det skal man ikke udsættes for på sit arbejde. Den arbejdspladskultur skal vi have ændret”, siger han i en pressemeddelelse.

”Nu begynder opfølgningsarbejdet. Både samlet og lokalt på hver enkelt arbejdsplads. Undersøgelsen skal bruges som dialogværktøj til en grundig drøftelse af, hvordan vi taler med og om hinanden i arbejdsfællesskabet. Kun ved at tale åbent og ærligt om det, der opfattes som upassende, kan vi skabe den nødvendige kulturændring.”

SF vil kigge på lederuddannelse

SF’s ordfører for børn og unge i Borgerrepræsentationen Rasmus Steenberger kalder tallene ”groteske” og ”skræmmende”.

”Vi har set på mange andre områder, at dem, der har de mest usikre ansættelser, er mere udsat for, at nogle udnytter situationen. Det skal vi have gjort op med”, siger han til folkeskolen.dk.

Til de opfølgende politiske drøftelser i udvalget vil SF tage op, om de løst ansatte skal have bedre ansættelsesvilkår.

”Det kunne meget vel være en konsekvens. Det er rigtig godt, at der er lagt op til, at der skal følges op lokalt og centralt i MED-systemet. Men vi skal også kigge på politiske initiativer”, siger Rasmus Steenberger.

”Når vi ansætter unge mennesker, skal de helst have en god oplevelse. Vi har brug for alle de mennesker, vi overhovedet kan få”.

Rasmus Steenberger peger også på, at der skal være øget fokus i den skolelederuddannelse, alle kommunens skoleledere skal tage.

”Det vil være helt på sin plads, at lederne bliver opmærksomme på, hvad det er for strukturer, de skal ændre på. Vi sætter en ære i, at skolerne har stor frihed, og at der er plads til forskellighed, men vi skal samtidig sende et meget klart signal om, at nu skal der altså ryddes op. Det kommer til at tage tid at rydde op i denne her kultur, men vi skal i gang nu”, siger han.

Flest oplever nedsættende bemærkninger

Ni procent af alle ansatte i forvaltningen har ifølge undersøgelsen oplevet, at der er talt nedsættende om køn eller seksualiteter.

Seks procent har oplevet uønskede seksuelle kommentarer om deres krop, tøj eller livsstil, og fem procent har oplevet uønskede seksuelle kommentarer om sig selv eller andre i større forsamlinger.

Fire procent har oplevet, at der er fortalt historier med seksuelt indhold, og tre procent har oplevet uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner. Tre procent har oplevet at blive nedgjort på grund af deres køn eller seksuelle orientering.

I alt har 15 procent af respondenterne oplevet et eller flere tilfælde af uønsket seksuel adfærd det seneste år. Undersøgelsen viser, at den uønskede adfærd hovedsageligt kommer fra kolleger og i mindre grad fra borgerne.

Ansatte med mindre end fem års anciennitet oplever dobbelt så ofte uønsket seksuel adfærd. Andelen er stort set ens for mænd og kvinder.

22 procent af de løstansatte svarer, at de har oplevet uønsket seksuel adfærd, mens det for de fastansatte gør sig gældende for 15 procent. 90 procent svarer, at de ved, hvem de skal henvende sig til, hvis de oplever uønsket seksuel adfærd,

Undersøgelsen er gennemført i syv forvaltninger i kommunen, hvor samlet set 16 procent har oplevet uønsket seksuel adfærd.

37 pct. af Børne- og Ungdomsforvaltningens medarbejdere har svaret på undersøgelsen. Det svarer til 7.447 medarbejdere, hvoraf hovedparten er lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i byens skoler og daginstitutioner.

Undersøgelsen blev besluttet af Borgerrepræsentationen i oktober og blev gennemført i marts. Det er første gang, Københavns Kommune gennemfører en undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser. Undersøgelsen vil blive gennemført igen i 2023.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Lærerforening eller Skolelederforeningen i København.

Powered by Labrador CMS