Vi ved, at forældrenes opbakning til folkeskolen i høj grad beror på, at klasserne ikke bliver for store og uoverskuelige, siger Lærerforeningens næstformand Dorte Lange.

Kommuner overskrider klasseloftet

En ny udredning fra Undervisningsministeriet viser, at der ikke er nær så mange ’mega’-klasser som først angivet. Men også at 39 klasser ulovligt sprænger klasseloftet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

SF's Jacob Mark har gennem de seneste måneder stillet en række spørgsmål om klassekvotienter og megaklasser, og i eftermiddag skal undervisningsminister Ellen Trane Nørby i samråd om problemet.

I forbindelse med besvarelserne fik ministeriet tal fra Danmarks Statistik, der viste, at der pr. 5. september 2014 - altså kun en måned inde i skoleåret - var 3379 skoleelever, der gik i klasser med over 30 elever.

Ministeriet opdaterer tallene 

Det er ulovligt at starte skoleåret med mere end 30 elever i en klasse, og derfor tog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kontakt til 61 kommuner vedrørende 364 klasser på 162 skoler, hvor reglerne om klassestørrelse tilsyneladende var overtrådt.

Resultatet af den nye udredning er, at for 321 af de 364 klasser viser data en forkert klasseopdeling. Det skyldes for nogle skolers vedkommende, at de registrerer eleverne per årgang i stedet for per klasse, og for andres vedkommende, at de arbejder med en stor grad af holddannelse på tværs af klasser.

Dermed er antallet af elever, der går i kæmpeklasser ikke nær så stort som først angivet, men tilbage står 39 klasser, der ser ud til at være startet med mere end 30 elever uden at have fået dispensation til det. Klasserne befinder sig på 25 forskellige skoler i 19 forskellige kommuner.

Fredericia: 'Megaklasser' presser lærerne 

Styrelsen skriver nu til de kommuner og skoler og indskærper reglerne.

"I visse tilfælde vil styrelsen ud fra en konkret vurdering indlede en tilsynssag og bede kommunerne om en redegørelse for, hvordan man fremadrettet vil organisere klassedannelsen med henblik på overholdelse af klasseloftet", skriver undervisningsminister Ellen Trane Nørby i en orientering til udvalget forud for eftermiddagens samråd.

DLF: Max. 24 elever i en klasse

Danmarks Lærerforening mener, at der maksimalt bør være 24 elever i en klasse:

"Hvis politikerne vil løfte eleverne fagligt, så bliver de nødt til at sikre nogle bedre rammer, så skolerne kan lykkes med opgaven", siger næstformand i DLF Dorte Lange til dlf.org. "Det er alvorligt. Vi bliver nødt til at få langt mere fokus på, hvordan vi skaber kvalitet i elevernes undervisning frem for konstante nødløsninger, som er dikteret af besparelser i kommunerne. Og vi ved også, at forældrenes opbakning til folkeskolen i høj grad beror på, at klasserne ikke bliver for store og uoverskuelige".

Minister: Nyt klasseloft vil give 2388 flere klasser 

Læs mere

Orientering fra undervisningsministeren