Omkring hver tredje, som underviser i idræt i indskolingen, har ikke en idrætsfaglig uddannelse, så der er brug for at udvikle en didaktik på området, vurderer parterne bag projektet.
Omkring hver tredje, som underviser i idræt i indskolingen, har ikke en idrætsfaglig uddannelse, så der er brug for at udvikle en didaktik på området, vurderer parterne bag projektet.

Nyt projekt vil give idrætsfaget i skolens yngste klasser et løft

Idrætsundervisningen i indskolingen skal opleves som mere meningsfuld med en klar rød tråd i den didaktiske praksis. Det er målet med et projekt i to kommuner, som vil klæde underviserne for de yngste elever på til at give alle de yngste elever glæde ved at bevæge sig.

Publiceret

"Gode idrætsvaner og lysten til at bevæge sig gennem hele livet grundlægges i barndommen. Derfor er det vigtigt, at idrætstimerne i skolens yngste klasser giver sjove og vedkommende oplevelser, som fremmer glæden ved bevægelse. Den ambition kræver didaktisk dygtige lærere og pædagoger, som er visionære på fagets vegne med et stærkt fokus på såvel praktiske erfaringer som teoretisk viden. Ikke mindst da de seneste års forskning viser en mindre tilbagegang i børns idrætsdeltagelse. Hertil kommer, at en stor andel børn er motorisk udfordrede ved skolestart, hvilket påvirker deres dagligdag og sociale liv. Som idrætsfagets interesseorganisation har vi store ambitioner på fagets vegne. Vi skal gå forrest og hæve barren for indholdet i skolens største dannelsesfag”, siger udviklingskonsulent Torben Hansen fra Dansk Skoleidræt.

Det er baggrunden for projektet ’Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen’, som skal realiseres af Dansk Skoleidræt, professionshøjskolen Via, Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet og i alt fire skoler i Horsens og Slagelse Kommuner.

Det kan Dansk Skoleidræt gøre qua sin historik og sit store netværk.

”Det netværk sætter vi i spil i projektet, hvor partnerne vil skabe et tæt samspil mellem de teoretiske og de praktiske perspektiver. Det skal få projektet helt tæt på virkeligheden ude på skolerne”, siger Torben Hansen.

Skoler er med til at kvalificere undervisningen

Projektet skal udvikle bud på didaktiske modeller, undervisningsprincipper og konkrete undervisningsforløb og idrætsaktiviteter, så landets skoler får værktøjer og inspiration til at skabe en meningsfuld rød tråd i idrætsundervisningen i indskolingen.

”I samarbejde med lærere og pædagoger skaber vi ny, forskningsbaseret viden om, hvordan vi laver god idrætsundervisning, hvor alle børn oplever bevægelsesglæde, faglige udfordringer og lyst til at være deltagende”, siger lektor Annemari Svendsen fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

De deltagende skoler og kommuner skal være med til at udvikle og forandre ved hjælp af aktionslæring, hvor der gennem fælles handlinger og refleksioner afprøves nye idrætsaktiviteter.

En af dem er Østerhåbskolen i Horsens.

Om projektet

’Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen’ skal arbejde for at øge børns bevægelsesglæde gennem en målrettet indsats for indskolingens idrætsundervisning. Det skal ske i en projektgruppe med deltagere fra Dansk Skoleidræt, Via University College og Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU.

I en række workshopper skal projektgruppen arbejde tæt sammen med lærere og pædagoger fra Østerhåbskolen afdeling Hatting og Torsted i Horsens Kommune og Nymarkskolen og Vemmelev Skole i Slagelse Kommune.

Sammen skal de udvikle og forandre praksis i idrætsundervisningen med afsæt i aktionslæring, hvor der gennem fælles handlinger og refleksioner udvikles og afprøves nye idrætsaktiviteter. Projektet begynder lokalt i de to kommuner og vil siden kunne udbredes til alle skoler i landet.

Projektet løber til og med udgangen af 2023 og er støttet med 2,2 millioner kroner fra A.P. Møller Fondens folkeskoledonation.

- Vi forventer, at vi kan være med til at kvalificere idrætsundervisningen i indskolingen endnu mere og give vores idrætslærere og pædagoger et kompetenceløft. Vi ønsker mere fokus på, hvordan vi kan få alle elever til at deltage i idrætsundervisningen uanset deres forudsætninger”, siger afdelingsleder Camilla Daugaard.

Slagelse Kommune har særligt fokus på bevægelse.

”Det er vigtigt, at vi tidligt i vores liv får vaner og lyst til at bevæge os. Vi er derfor optagede af, hvordan vi kan udvikle og forandre praksis, så alle vores elever får en idrætsundervisning, som opleves meningsfuld og giver lyst til bevægelse hele livet”, siger skolechef Dorthe Christiansen.

Hver tredje uden idrætsfaglig uddannelse

Tal fra Undervisningsministeriet viser, at omkring en tredjedel af dem, der varetager idrætsfaget i indskolingen, er pædagoger eller lærere uden idrætsfaglig uddannelse, så der er brug for at udvikle en didaktik, som tager hensyn til den konkrete virkelighed. Samtidig skal projektet give input til læreruddannelserne.

”Vi uddanner fremtidens idrætslærere, så de studerende bliver klar til udfordringerne ude på skolerne. Derfor er det vigtigt, at vi løbende inddrager den nyeste forskningsviden og erfaringer fra skoler”, siger Kasper Lasthein Madsen, adjunkt ved Via University College.

Han peger på, at ’Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen’ er et praksisnært udviklingsprojekt, hvor lærere og forskere i et konstruktivt samarbejde udvikler didaktisk viden og pædagogisk praksis.

”Formålet er også at udvikle idrætsundervisningen på læreruddannelsen, så kommende lærere kan understøtte børnenes gode idrætsoplevelser”, siger Kasper Lasthein Madsen.

Powered by Labrador CMS